Sunan: Emrullah Kızıltunç

Sunum tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi


  34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
OLGU BILDIRI OTURUMU 10 » Girisimsel kardiyoloji / Karotis ve periferik vasküler - 1

OB-54 Percutaneous angioplasty for radial artery occlusion from the same radial artery


Yükleniyor (36,71 MB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mehmet Çelik
OB-55 An unusual cause of renal artery pseudoaneurysm
Ertan Vuruşkan
OB-57 Yüzeyel femoral arter total oklüzyonu olan hastada transkollateral retrograd periferik anjioplasti tekniği ile başarılı revaskülarizasyon
Murat Çelik
OB-59 Simultaneous percutaneous opening and closing treatment in a young adult with pulmonary valve stenosis and atrial septal defect
Ertan Vuruşkan
OB-56 Alt ekstremite tanısal ve terapötik girişimsel işlemlerinde karbondioksit anjioğrafisi - kliniğimizin başlangıç tecrübesi
Şeref Kul
OB-58 Koroner anjiyografi esnasında gelişen iskemik inme ve stent aracılı trombektomi ile başarılı tedavisi