Sunan: Mevlüt Demir

Sunum tarihi: 05 Ekim 2017 Perşembe


  33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 3 » Kardiyoloji konsültasyon kitabından: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor

50 yaşında bayan hasta. Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile yaklaşık 1 ay önce böbrek nakli yapılmış, nefroloji servisinde takipli. Takiplerinde göğüs ağrısı gelişiyor. Yapılan tetkiklerde ön planda pulmoner tromboemboli (PTE) düşünülüyor ve ventilasyon perfüzyon (V/P) sintigrafisi çekiliyor ve V/P sintigrafisi ile PTE tanısı konuluyor. Ekokardiyografi yapılıyor ve sağ atriyumda 2,5x1,5 cm boyutlarında trombüs izleniyor. Sağ ventrikül dilate izlenmiyor ve pulmoner arter basıncı yüksek izlenmiyor. Hastanın 1 hafta önce geçici kateteri olduğu ve sonradan çıkarıldığı öğreniliyor. Hastaya trombüs açısından tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?


Yükleniyor (14,14 MB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Özge Çetinarslan
82 yaşında kadın hasta, 10 yıl önce biyoprotez aort kapak replasmanı yapılmış. AF mevcut. Bioprotez kapak normofonksiyone. Hastanın INR takibi yapma şansı yok. Bioprotez kapakta YOAK kullanım önerileriniz nelerdir?
Ali Doğan
35 yaşında kadın hastaya 1 sene önce baş ağrısı ve konuşma bozukluğu nedeniyle başvurduğu nöroloji polikliniğinde difüzyon MR incelemesi yapılıyor ve akut iskemik enfarktla uyumlu bulgular saptanıp warfarin başlanıyor. Etyolojik araştırma amacıyla yapılan TTE ve TEE incelemede PFO saptanıyor. Hastanızın tedavi planlaması ve PFO kapatılması ile ilgili öneriniz nedir?
Yavuz Uğurlu
77 yaşında non-valvüler AF nedeniyle Rivaroksaban 15 mg tb 1x1 kullanmakta olan hasta akut iskemik SVH nedeniyle takip edilmektedir. Hasta da tromboembolinin önlenmesine yönelik medikal ve girişimsel yaklaşımlarınız nasıl olur?
Bengisu Keskin
Üveit öyküsü olan 33 yaşında kadın hastanın 1 abortus öyküsü mevcut. 2. gebeliğinde intrauterin gelişme geriliği ve preeklampsi (PE) olması üzerine yapılan araştırmada MTFR homozigot saptanıyor. Hasta ivf ile 3. gebeliğinin 24. haftasında. Hastanın gebeliğinde gelişme geriliği hipertansiyona bağlanıyor. Fondaparinuks kullanan hasta antihipertansif tedavi açısından tarafımıza yönlendiriliyor. Hastanın tansiyon holter ortalaması 130/70 mmHg. Önerileriniz nedir?
Recep Kurt
Acil servise iskemik SVH ile başvuran hastada çekilen EKG’de inferiyor ME saptanmıştır. Tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?