Sunan: Hakan Aksoy

Sunum tarihi: 09 Mayıs 2009 Cumartesi


  12. Kardiyak Görüntüleme ÇG Toplantısı
»

Cor triatriatumlu 3 vaka


Yükleniyor (200,28 KB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Sadık Açıkel
Cerrahi tedavi gerektiren mitral ve aortik kapak infektif endokarditi: Ciddi aort yetmezliği, çoklu kapak vejetasyonu ve mitral anterior leaflette anevrizma birlikteliği
Refika Hüral
Ender görülen bir aort darlığı olgusu
Beste Özben Sadıç
Atipik Endokardit Olgusu Sağ Ventrikül Mural Endokarditi
Sabahattin Gündüz
Protez Kalp Kapağında Pannus Oluşumunun 3-Boyutlu Transözofajiyal Ekokardiyografi ve 64-Kesitli Tomografi ile Görüntülenmesi
Ahmet Toktuğ Ertem
Aortik yırtılma