Sunan: Özgül Uçar

Sunum tarihi: 09 Mayıs 2008 Cuma


  Ekokardiyografi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
Olgu Bildirileri »

Sağ superior vena cava’nın eşlik Etmediği persistan sol superior Vena cava olgusu


Yükleniyor (2,66 MB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mehmet Mustafa Can
Ana Pulmoner Arter Basısına Bağlı Akut Sağ Kalp Yetersizliği İle Komplike Olan Tip A Aort Diseksiyon Olgusu
Oktay Ergene
Ülkemizde Perkütan Yolla Kapatılan İlk Erişkin Perimembranöz VSD Olgusu
Hicaz Zencirkıran
Biventriküler Noncompactıon
Umuttan Doğan
Dört Yapraklı Aort Kapağı
Orhan Özer
Konjenital Sol Ventriküler Divertikül
Tolga Aksu
Gaucher Hastalığı Olan Vakada Ciddi Valvüler ve Aortik Kalsifikasyon
Nihan Kahya Eren
Pulmoner Atrezisi, Koroner- Pulmoner Arteriyel Kollateral Dolaşımı ve Konjenital Aort Darlığı Bulunan Fallot Tetraloji Olgusu
Ayhan Erkol
Çift Orifisli Mitral Kapak ve Bikuspid Aort Kapak Birlikteliği