Sunan: S. Aytaçlar

Sunum tarihi: 09 Mayıs 2009 Cumartesi


  12. Kardiyak Görüntüleme ÇG Toplantısı
»

KORONER OKLÜZYON VE KOLLATERALLER


Yükleniyor (453,9 KB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mehmet Ozkan
Protez Kapak Trombüsü ile Birlikte Sol Atriyal Dev Trombüsün 64-Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ve Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Gösterilmesi
S. Aytaçlar
KORONER ÇKBT’DE EKSTRAKORONER LEZYONLAR
S. Aytaçlar
KORONER STENT DEĞERLENDİRMESİ
Mehmet Ozkan
Protez Kalp Kapağında Pannus Oluşumunun 3-Boyutlu Transözofajiyal Ekokardiyografi ve 64-Kesitli Tomografi ile Görüntülenmesi
S. Aytaçlar
KORONER PLAKLARIN DEĞERLENDİRMESİ