Sunan: Selen Yurdakul

Sunum tarihi: 22 Ekim 2010 Cuma


  26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Sözlü Bildiri » Ekokardiyografi klinik uygulamaları

S-016 İskemik Olmayan Kronik Mitral Yetersizliği Olan Hastalarda Sol Atriyum Mekanik Fonksiyonlarının Hız Vektör Görüntüleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi


Yükleniyor (833,29 KB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Göksel Çağırcı
S-013 Tıkayıcı Uyku Apnesi Olan Hastalarda Doku Dopler İle Atriyal İletim Zamanının Değerlendirilmesi ve P Dalga Dispersiyonu
Selen Yurdakul
S-015 Normal Ejeksiyon Fraksiyonlu Ciddi Aort Yetersizliği Olan Hastalarda Sol Ventrikül Longitudinal Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: 24 aylık takip çalışması
Cihan Altın
S-018 Paklitaksel ve karboplatin kombinasyonunun miyokardiyal mekanik ve mikrovasküler işlevler üzerine etkisi
Mustafa Gökhan Vural
S-014 Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromunda Artmış Pulmoner Arter Sertliğinin Sağ Ventrikül Fonksiyonları İle İlişkisi