Sunan: Mustafa Serdar Yılmazer

Sunum tarihi: 27 Mayıs 2011 Cuma


  14. Kardiyak Görüntüleme ÇG Toplantısı
Vaka Sunumları »

Transradiyal Yol İle Paravalvüler Leakage Kapatılması Ve Transözofagial Ekokardiyografi


Yükleniyor (2,86 MB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Refik Emre Altekin
Rüptüre Sinüs Valselva Anevrizma'nın Amplatzer Ductal Oklüder Cihazı İle Kapatılması
Oktay Ergene
Perkütan ASD Kapatma İşlemi Sırasında VCS Akım Kaybı
Ömer Kıraslan
Tip 1 Aort Diseksiyonunda Yalancı Lümen İle Gerçek Lümen Arasında Multipl Odaklardan Geçiş Ve Yalancı Lümen İçinde Trombus
Ebru Özpelit
Tünel Tipi Perimembranöz VSD'li Olguda Başarılı Perkütan Kapatma
M. Ozan Gürsoy
Mitral Protez Kapak Hastalıklarında Paravalvular Kaçak Yerinin Tespitinden Gerçek Zamanlı Üç Boyutlu Transözafagial Ekokardiyografinin Yeri-Vaka Serisi