Sunan: Cansın Tulunay

Sunum tarihi: 28 Mayıs 2011 Cumartesi


  14. Kardiyak Görüntüleme ÇG Toplantısı
Vaka Sunumları »

İnen Aorta Ülsere Aterom Plağı


Yükleniyor (1,28 MB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ebru Özpelit
Muhtemel Ergotamin Toksisitesine Bağlı Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi
Çiğdem Koca
Yaygın İntrakardiyak Kitle İzlenen Bir Pseudopapiller Pankreas Kanseri Olgusu
Mehmet Uzun
Castleman Hastalığı Ve Antifosfolipid Antikor Pozitifliğinin Birarada Bulunduğu Bir Hastada Kardiyovaskuler Bulgular
Barış İkitimur
Hipereozinofilik Sendromda Kalp Tutulumu