Sunan: Sinan Dağdelen

Sunum tarihi: 22 Ekim 2010 Cuma


  26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Sözlü Bildiri » Kardiyak görüntüleme

S-034 Dual Source çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile, koroner anjiografik inceleme sırasında karşılaşılan koroner anomali ve nonkardiyak klinik patoloji sıklığı


Yükleniyor (394,78 KB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Asife Şahinarslan
S-032 Bilgisayarlı tomografi ile yapılan koroner anjiyografi ve konvansiyonel koroner anjiyografide kullanılan radyasyon dozu ve DNA üzerine etkileri
Fatma Funda Helvacıoğlu
S-036 Mitral Kapak Alanı Değerlendirilmesi:Transtorasik Ekokardiyografi ile Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırılması
Sinan Dağdelen
S-038 Bilgisayarlı tomografik koroner anjiografik inceleme istenen olguların demografik özellikleri ve CT anjiografinin ülkemizde pratik kullanımı
Özlem Yıldırımtürk
S-033 Karotis İntima Mediya Kalınlığının Otomatik ve Manuel Yöntemle Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Sinan Dağdelen
S-037 Kronik diyabetik olgularda, Dual Source çok kesitli bilgisayarlı tomografik koroner anjiografik inceleme ile koroner patolojilerinin demografik değerlendirmesi