Sunan: Cayan Akkoyun

Sunum tarihi: 10 Mayıs 2008 Cumartesi


  Ekokardiyografi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
Olgu Bildirileri »

Nadir Görülen Tip A Aort Diseksiyonu: Intimointimal Intussusception


Yükleniyor (916,26 KB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Umuttan Doğan
İnfektif Endokardite Bağlı Aort-Sol Ventrikül Arası Fistül: Olgu Sunumu
Hasan Arı
İnferior Miyokart İnfarktüsü Sonrası Ventriküler Septal Rüptür İle Birlikte Sağ Ventrikül Serbest Duvar Diseksiyonu
Asuman Yeşilay
Karsinoid Sendrom Kliniği ile Başvuran Bir Hastada Rastlantısal Saptanan Mitral Yarıklanma
Ünal Güntekin
Dissekan Torakal Aort Anevrizmasının Transtorasik Eko İle Tanısı
Yeşim Güray
Vena Kava İnferiyor ve Sağ Atriyal Trombüslü Bir Olguya Yaklaşım