Sunan: Dilek Ural

Sunum tarihi: 23 Ekim 2010 Cumartesi


  26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Sözlü Bildiri » Kalp yetersizliği II- Koroner arter hastalığı

S-133 Statin İle Tedavi Edilen Diyabetik Kalp Yetersizlikli Hastalarda Düşük Serum Trigliserid Düzeyi Artmış Mortalite İle İlişkilidir


Yükleniyor (319,75 KB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Yüksel Çavuşoğlu
S-134 Akut kalp yetersizliğinde levosimendan tedavisinin kardiyak troponin salınımı üzerine etkisi standart tedaviden farklılık göstermemektedir
Nihat Polat
S-136 Sistolik Kalp Yetersizliği ile İzlenen Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği ve C-Reaktif Proteinin Klinik ve Laboratuar Bulguları ile İlişkisi
Yelda Tayyareci
S-138 Koroner Arter Baypas Graft Operasyonu Öncesi Karotis Arter Görüntülemesi Rutin Olarak Yapılmalı mı?
Yüksel Çavuşoğlu
S-135 Levosimendan ve dobutamin akut dekompanse kalp yetersizliği bulunan olgularda 24 saatlik infüzyon sırasında kardiyak aritmileri benzer oranlarda arttırmaktadırlar
Cihan Altın
S-137 Koroner Yavaş Akımda Dolaşım Bozukluğunun Fundus Fluoresein Anjiografi İle Değerlendirilmesi