Sunan: Halit Zengin

Sunum tarihi: 15 Nisan 2012 Pazar


  19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
İlginç Olgular Oturumu 1 »

E78-Primer Perkütan Koroner Girişim (Pr PKG) Esnasında Sol Ön İnen (LAD) Arterden Sol Ana Koroner Arter (LMCA) ve Sirkümfleks (CX) Artere Trombüs Kayması


Yükleniyor (6,99 MB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ersan Tatlı
E96-Karotis Stentleme Esnasında Aşırı Trombüs Yükü Olan Yüksek Riskli Hastalarda Greft Kaplı Stent Emboli Koruma Cihazlarına İlaveten Ekstra Koruma Sağlar mı?
Osman Başpınar
E52-Transkateter RPA-IA Bağlantısı ve IA Atriyal Anevrizmasının Amplatzer Müsküler VSD Oklüder ile Kapatılması
Hasan Arı
E59-Koroner Dolum Defekti Olan Hasta
Bülent Behlül Altunkeser
E42-İki Defa Baypas Ameliyatı Olan Hastada 360 Derece Dönüş Yapan Diseke Sirkümfleks Lezyonuna Müdahale
Serdar Akyüz
E69-Üç Koroner Arterine Aynı Seansta Primer Anjiyoplasti Yapılan Akut MI Olgusu
Mehmet Akif Düzenli
E47-Ciddi Sol Sirkümfleks Artere "Kissing" Yöntemi ile Perkütan Girişim Vakası