Sunan: Özlem Yıldırımtürk

Sunum tarihi: 09 Mayıs 2008 Cuma


  Ekokardiyografi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
Olgu Bildirileri »

Mediastende Abse Oluşumu ile Komplike Olan İnfektif Endokardit


Yükleniyor (5,78 MB)

TKD Üyeliği Gerekli

TKD üyesiyseniz Sunu Merkezi içeriklerine erişim için lütfen,
TKD web kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek “Giriş” kutusuna tıklayınız.
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi değilseniz, size uygun üyelik koşullarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üye Girişi :

 

 Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Sabahattin Gündüz
Hasta-Protez Kapak Uyumsuzluğu Tanısında Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (4 Olguluk Tecrübeden Bir Örnek)
Burcu Demirkan
İnfektif Endokarditle Komplike Olmuş Ventriküler Septal Defekt Olgusunun İki ve Üç Boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirmesi
Demet Özkaramanlı
Mitral Kapak Eplasmanı Sonrası Gelişen Sol Ventrikül Pseudoanevrizması
İbrahim Başarıcı
KABG ve PKG uygulanmış olan bir hastada, geç tanı alan, tünel şeklinde seyrederek ayrı bir poş aracılığıyla RV’ e açılan VSD olgusu
Hasan Arı
İatrojenik Anormal Sistemik Venöz Dönüş
Adnan Karan
MVR Sonrası Geç Dönemde Sol Ventrikül Arka Duvar Rüptürü ve Psödoanevrizma Gelişimi: Olgu Sunumu
Özlem Yıldırımtürk
Triküspid Stenozu Bulgularına Yol Açan Pacemaker Kateteri Trombüsü
Hacer Ceren Tokgöz
İntermittan Mitral Mekanik Kapak Açılımı