TKD ve TDKB Ortak Bakü Toplantısı Sunu Slaytları

1. OTURUM

TANIDAN TEDAVİYE AKUT KORONER SENDROMLAR

03 Kasım 2007 Cumartesi 14:00-15:20


2. OTURUM

AZERBAYCAN KARDİYOLOJİSİ OTURUMU

03 Kasım 2007 Cumartesi 16:00-17:00


3. OTURUM

HİPERTANSİYON VE LİPİD TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

03 Kasım 2007 Cumartesi 17:30-18:30