Periferik Girişim Kursu Sunu Slaytları

Karotis Anjiyografisi

31 Ağustos 2012 Cuma 14:00-14:30


Karotis Endovasküler Girişim

31 Ağustos 2012 Cuma 14:30-16:45


Subklavyen Arter Girişim

31 Ağustos 2012 Cuma 17:00-18:05


Alt Ekstremite

31 Ağustos 2012 Cuma 18:15-19:00


Alt Ekstremite Lezyonlanna Yaklaşım

01 Eylül 2012 Cumartesi 08:30-09:50


Renal Arter Girişimleri

01 Eylül 2012 Cumartesi 11:25-12:00


İntrapopliteal Lezyonlara Yaklaşım

01 Eylül 2012 Cumartesi 13:00-14:45


Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmalarına Yaklaşım

01 Eylül 2012 Cumartesi 15:00-15:40