Kardiyolojide Aciller Sunu Slaytları

Açılış Konuşması

19 Şubat 2005 Cumartesi 08:30-09:00

Konya Hilton

Koroner Arter Hastalığı-Akut Koroner Sendromlar

19 Şubat 2005 Cumartesi 09:00-10:30

Konya Hilton

Kalp Yetersizliği

19 Şubat 2005 Cumartesi 11:00-12:00

Konya Hilton

Aritmiler

19 Şubat 2005 Cumartesi 13:30-14:30

Konya Hilton

19 Şubat 2005 Cumartesi 15:00-16:00

Konya Hilton

Hipertansiyon, Aort Diseksiyonu, Senkop

19 Şubat 2005 Cumartesi 16:30-17:30

Konya Hilton