Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi 2. Eğitim Akademisi Sunu Slaytları

1. Oturum: Mitral ve Trikuspid Kapak

07 Nisan 2012 Cumartesi 09:00-10:10

Salon A

2. Oturum: Aort Kapak ve Endovasküler

07 Nisan 2012 Cumartesi 10:25-11:35

Salon A

3. Oturum: Kalp Nakli ve Ventrikül Destek Sistemleri

07 Nisan 2012 Cumartesi 11:50-13:00

Salon A

4. Oturum: Atriyal Fibrilasyon

07 Nisan 2012 Cumartesi 14:00-15:15

Salon A

5. Oturum: Kardiyovasküler Güncelleme 2012

07 Nisan 2012 Cumartesi 15:30-17:15

Salon A

Panel: Kardiyoloji - KVC Konseyi 2012

08 Nisan 2012 Pazar 10:00-12:15

Salon A