Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi 1. Eğitim Akademisi Sunu Slaytları

Açılış Konuşması

12 Mart 2011 Cumartesi 09:30-09:45


"2011 Yılında Koroner Revaskülarizasyonda Ne Durumdayız?" - I

12 Mart 2011 Cumartesi 09:45-11:00


''2011 Yılında Kapak Yetersizliğine Yaklaşımımızda Farklılıklar Olacak mı?''

12 Mart 2011 Cumartesi 11:15-12:30


TAVI: Transkateter Aort Valv İmplantasyonunda Neredeyiz?

12 Mart 2011 Cumartesi 13:30-14:45


İleri Evre Kalp Yetersizliğinde Güncelleme

12 Mart 2011 Cumartesi 15:00-16:15


Karotis Arter Hastalığı Görüntüleme Yöntemlerinde Ve Revaskülarizasyon Seçeneklerinde 2011 Yılı Güncellemesi

12 Mart 2011 Cumartesi 16:30-17:45


Sağlıkta Hukuk

12 Mart 2011 Cumartesi 17:45-18:30


Son On Yılda Kapak Ve Yapısal Kalp Hastalıklarında Değişen Eğilimler

13 Mart 2011 Pazar 09:00-10:15


"2011 Yılında Koroner Revaskülarizasyonda Ne Durumdayız?" - II

13 Mart 2011 Pazar 10:30-11:45


Hipertrofik Kardiyomiyopatide Güncel Yaklaşım

13 Mart 2011 Pazar 12:00-13:15


Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Konseyi

13 Mart 2011 Pazar 13:15-14:15