Kardiyoloji Kış Güncelleme Toplantısı Sunu Slaytları

I.Oturum

Akut koroner sendromlar: 2008 yılında tanı ve tedavide neredeyiz?

12 Nisan 2008 Cumartesi 09:00-10:20


II.Oturum

Kardiyovasküler Korunma: 2008 Yılında YeniLikler ve Değişiklikler

12 Nisan 2008 Cumartesi 11:00-12:20


III.Oturum

2008 De Önemli Klinik Uygulamalarda Yenilikler, Değişiklikler

12 Nisan 2008 Cumartesi 14:00-15:20