Kalp Yetersizliği - Aritmi ÇG Ortak Toplantısı Sunu Slaytları

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

07 Haziran 2013 Cuma 12:30-13:15

Salon A

Ritm ve Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonuna Göre Pacemaker Mod Seçimi ve Yenilikler

Ritm ve Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonuna Göre Pacemaker Mod Seçimi ve Yenilikler

07 Haziran 2013 Cuma 10:30-12:15

Salon B

Fasiküler ventriküler taşikardi.Mekanizma, EKG tanısı, ablasyon uygulaması

Fasiküler ventriküler taşikardi.Mekanizma, EKG tanısı, ablasyon uygulaması

07 Haziran 2013 Cuma 13:30-15:30

Salon B

KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİ ve CEVAP İLİŞKİSİ

KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİ ve CEVAP İLİŞKİSİ

08 Haziran 2013 Cumartesi 08:00-09:30

Salon A

Hiponatremi Nefrolojik Açıdan Bakış

Hiponatremi Nefrolojik Açıdan Bakış

08 Haziran 2013 Cumartesi 09:40-10:25

Salon A

Key features of the new ESC / HFA heart failure guidelines

Key features of the new ESC / HFA heart failure guidelines

08 Haziran 2013 Cumartesi 10:30-12:00

Salon A

ATRİYAL FİBRİLASYONDA BEYNİ KORUMAK İÇİN VAKALARLA DABİGATRAN

ATRİYAL FİBRİLASYONDA BEYNİ KORUMAK İÇİN VAKALARLA DABİGATRAN

08 Haziran 2013 Cumartesi 12:30-13:15

Salon A

KRT Endikasyonu Bulunan Olgunun İşlem Öncesi ve Sonrası Eko ile Değerlendirilmesi

KRT Endikasyonu Bulunan Olgunun İşlem Öncesi ve Sonrası Eko ile Değerlendirilmesi

08 Haziran 2013 Cumartesi 16:00-17:30

Salon A

Diagnosis and RF-ablation of typical and atypical AVNRT

Diagnosis and RF-ablation of typical and atypical AVNRT

08 Haziran 2013 Cumartesi 10:30-12:00

Salon B