Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı, Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grupları 2. Ortak Toplantısı Sunu Slaytları

EKG Kursu

23 Aralık 2010 Perşembe 09:00-12:15

A Salonu

Koroner Kalp Hastalığı: Tanı ve Tedavi

23 Aralık 2010 Perşembe 13:30-16:30

A Salonu

Kardiyovasküler Hastalıklarda Yaşam Şekli Değişiklikleri

23 Aralık 2010 Perşembe 09:00-10:30

B Salonu

Kardiyovasküler Hastalıklarda Akut Durumlarda Bakım Yönetimi

23 Aralık 2010 Perşembe 11:00-12:30

B Salonu

Kardiyovasküler Hastalıklarda Bakım Yönetimi Modelleri

23 Aralık 2010 Perşembe 13:30-15:00

B Salonu

Kronik Kalp Yetersizliği: Tanı ve Tedavi

24 Aralık 2010 Cuma 09:00-10:30

A Salonu

İnteraktif Olgu Sunumu: Hastaneden Çıkmış Olan Kronik Kalp Yetersizliği Hastasının İzlemi

24 Aralık 2010 Cuma 11:00-12:00

A Salonu

Hipertansiyon: Tanı ve Tedavi

24 Aralık 2010 Cuma 13:30-15:00

A Salonu

Olgu 1: Hipertansiyon Tedavisi Esnasında Karşılaşılan İlaç Etkileşimleri ve Çözüm Yolları İle İlgili Bir Senaryo

24 Aralık 2010 Cuma 15:30-16:15

A Salonu

Olgu 2: Çoklu İlaç Tedavisine Yeterli Cevap Vermeyen Hipertansif Hasta Senaryosu (sekonder hipertansiyon omayan)

24 Aralık 2010 Cuma 16:15-17:00

A Salonu

Kardiyovasküler Korunma İçin Pratik Öneriler

25 Aralık 2010 Cumartesi 09:00-10:45

A Salonu