Kalp Kapak Hastalıkları ve Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları ÇG Ortak Toplantısı Sunu Slaytları

Hemodinami

31 Mayıs 2010 Pazartesi 09:00-10:30


Kalp yetersizliği

31 Mayıs 2010 Pazartesi 11:00-12:30


Pulmoner Hipertansiyon

31 Mayıs 2010 Pazartesi 14:00-15:30


Sol Ventrikül Çıkım Yolu Darlıkları

31 Mayıs 2010 Pazartesi 16:00-17:30


Enfektif Endokardit

01 Haziran 2010 Salı 09:00-10:30


Gebelikte Karşılaşılan Sorunlar

01 Haziran 2010 Salı 11:00-12:30


Hematoloji

01 Haziran 2010 Salı 14:00-15:30


Kapak Hastalıklarının Perkütan Tedavisi

01 Haziran 2010 Salı 17:00-18:00