Hipertansiyon - Lipit - Koroner Kalp Hastalığı ÇG Ortak Toplantısı - 2013 Sunu Slaytları

EKG Değerlendirme

21 Şubat 2013 Perşembe 14:00-15:00


Kardiyak Aciller

21 Şubat 2013 Perşembe 15:00-16:00


Bilimsel Çalışma Kursu

21 Şubat 2013 Perşembe 16:30-19:00


Klinik Pratikte Hipertansiyon Tedavisi-Hastaya Özel Tedavi Gerektiren Durumlar: Nasıl Tedavi Edelim?

22 Şubat 2013 Cuma 09:30-10:30


Dislipidemi Tedavisinde Özel Durumlar ve Yeni Tedaviler

22 Şubat 2013 Cuma 10:30-11:30


Son Bilimsel Veriler ve Kılavuzlar Işığında Tedavi Yaklaşımları

22 Şubat 2013 Cuma 13:45-14:45


Literatür Saati

22 Şubat 2013 Cuma 15:00-16:00


Günün Olgusu (Hipertansiyon)

22 Şubat 2013 Cuma 17:45-18:45


Koroner Kalp Hastalığı Oturumu

23 Şubat 2013 Cumartesi 09:00-10:00


Diyabet Tedavisinde Yeni Gelişmeler: Diyabetik Hastada Kan Basıncı, HbA1C ve LDL-Kolesterol Hedefi Ne Olmalı? Hedefe Nasıl Ulaşılmalı? (Olgu Sunumu Eşliğinde İnteraktif Oturum)

23 Şubat 2013 Cumartesi 10:00-11:30


Özel(likli) Gündem/Cevabı Net Olmayan Sorular

23 Şubat 2013 Cumartesi 13:45-15:00


Günün Olgusu (Koroner Kalp Hastalığı, Dislipidemi)

23 Şubat 2013 Cumartesi 16:30-17:30