Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları 2. Eğitim Toplantısı Sunu Slaytları

Açılış Konuşmaları

19 Eylül 2008 Cuma 13:15-13:30

Salon 1

Konjenital kalp hastalarinda çözüm bekleyen sorunlar

19 Eylül 2008 Cuma 13:30-14:15

Salon 1

Konjenital kalp hastalıklarında çocukluk çağından erişkin çağa neler, nasıl değişir?
Patolojide ve klinik sorunlarda beklenen değişiklikler, değerlendirme ve izlem

19 Eylül 2008 Cuma 14:15-15:30

Salon 1

Sağ ventrikül giriş ve çıkış yolları

19 Eylül 2008 Cuma 16:00-17:30

Salon 1

Fontan dolaşımı

19 Eylül 2008 Cuma 17:30-18:30

Salon 1

Konjenital kalp hastalarının değerlendirilmesinde Ekokardiyografi

20 Eylül 2008 Cumartesi 09:00-10:15

Salon 1

Biküspid aort hastalığı ve Marfan Sendromu

20 Eylül 2008 Cumartesi 10:45-11:30

Salon 1

Pulmoner hipertansiyon ve Eisenmenger sendromunda güncel tedavi yaklaşımları

20 Eylül 2008 Cumartesi 11:30-12:30

Salon 1

Erişkin konjenital kalp hastalarında sık rastlanan sorunlar

20 Eylül 2008 Cumartesi 14:30-16:00

Salon 1

Konjenital kalp hastalarında gebelik

20 Eylül 2008 Cumartesi 16:00-17:10

Salon 1

Erişkin konjenital kalp hastalarında kalp yetmezliği

20 Eylül 2008 Cumartesi 17:10-18:00

Salon 1

Erişkin konjenital kalp hastalarında aritmiler

21 Eylül 2008 Pazar 09:00-10:00

Salon 1

PFO'nun transkateter yolla kapatılması: Nereye kadar ve nasıl?

21 Eylül 2008 Pazar 10:00-10:45

Salon 1

Erişkin konjenital kalp hastalarında girişimsel tedavi

21 Eylül 2008 Pazar 11:15-12:45

Salon 1