Ekokardiyografi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Sunu Slaytları

Ekokardiyografinin Temel Kavramları

08 Mayıs 2008 Perşembe 09:00-10:40

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu
Transözofajiyal Ekokardiyografi (TÖE)

08 Mayıs 2008 Perşembe 11:00-12:40

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu

Olgu Bildirileri

08 Mayıs 2008 Perşembe 13:00-14:00

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu

Kardiyomiyopatiler ve Ekokardiyografi

08 Mayıs 2008 Perşembe 14:15-16:00

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu
Koroner Arter Hastalığında Ekokardiyografi

08 Mayıs 2008 Perşembe 09:00-10:40

Tanpınar Salonu
Kardiyoloji Aciller ve Ekokardiyografi

08 Mayıs 2008 Perşembe 11:00-12:40

Tanpınar Salonu

Olgu Bildirileri

08 Mayıs 2008 Perşembe 13:00-14:00

Tanpınar Salonu

Sol Ventrikül İşlevlerine Yeni Yaklaşımlar

09 Mayıs 2008 Cuma 09:00-10:40

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu
Sağ Kalp Yapıları ve Ekokardiyografi: Tanıdan Tedaviye Pulmoner Hipertansiyon

09 Mayıs 2008 Cuma 10:50-12:40

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu

Olgu Bildirileri

09 Mayıs 2008 Cuma 13:00-14:00

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu

09 Mayıs 2008 Cuma 13:00-14:00

Tanpınar Salonu

Üç Boyutlu Ekokardiyografi: Anatomi ve İşlev

10 Mayıs 2008 Cumartesi 09:00-10:15

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu
Dissenkroni ve Ekokardiyografi

10 Mayıs 2008 Cumartesi 10:30-11:45

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu

Olgu Bildirileri

10 Mayıs 2008 Cumartesi 12:00-13:00

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu

Stres Ekokardiyografiyle Ventrikül ve Kapakların İşlevlerinin Değerlendirilmesi

10 Mayıs 2008 Cumartesi 13:15-14:05

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu
Koroner Damar Hastalığının Yapısal ve İşlevsel Değerlendirmesinde Farklı ve Bütünleştirici Yaklaşımlar

10 Mayıs 2008 Cumartesi 14:20-15:35

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu

Olgu Bildirileri

10 Mayıs 2008 Cumartesi 13:00-14:00

Tanpınar Salonu