Ekokardiyografi X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Sunu Slaytları

EKOKARDİYOGRAFİNİN TEMEL KAVRAMLARI

10 Mayıs 2007 Perşembe 09:00-10:40

Salon 1

KONJENITAL KALP HASTALIKLARI VE EKOKARDİYOGRAFİ

10 Mayıs 2007 Perşembe 11:00-12:40

Salon 1

OLGU BİLDİRİLERİ

10 Mayıs 2007 Perşembe 13:00-14:00

Salon 1

İSKEMİK KALP HASTALIĞI: CANLILIK DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOK YÖNLÜ GÖRÜNTÜLEME

10 Mayıs 2007 Perşembe 14:15-16:20

Salon 1

OLGU BİLDİRİLERİ

10 Mayıs 2007 Perşembe 16:45-17:45

Salon 1

PROTEZ KAPAKLARLA İLİŞKİLİ SORUNLARIN TANISINDA VE TEDAVİSİNDE EKOKARDİYOGRAFİ

10 Mayıs 2007 Perşembe 09:00-10:40

Salon 2

KARDİYOMİYOPATİLERDE EKOKARDİYOGRAFİ

10 Mayıs 2007 Perşembe 11:00-12:40

Salon 2

KORONER AKIM FİZYOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

11 Mayıs 2007 Cuma 09:00-09:50

Salon 1

SOL VENTRİKÜL İŞLEVLERİNİN EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ YÖNTEMLER

11 Mayıs 2007 Cuma 10:15-12:00

Salon 1

OLGU BİLDİRİLERİ

11 Mayıs 2007 Cuma 12:30-14:00

Salon 1

3 BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ'DEN KORONER DIŞI KALP GİRİŞİMLERİNDE YENİ ARAYIŞLARA

12 Mayıs 2007 Cumartesi 09:00-09:50

Salon 1

TANIDAN TEDAVİYE PULMONER HİPERTANSİYON

12 Mayıs 2007 Cumartesi 10:30-12:30

Salon 1

SOL VENTRİKÜL İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DOKU DOPPLER

12 Mayıs 2007 Cumartesi 14:15-15:30

Salon 1