Akut Kardiyak Bakım EKO TEE Kursu Sunu Slaytları

Acil serviste ve yoğun bakımda AKS yönetimi

03 Kasım 2017 Cuma 09:00-10:00

Salon A

Acil serviste ve yoğun bakımda dekompanse kalp yetersizliği yönetimi

03 Kasım 2017 Cuma 10:45-11:45

Salon A

Acile göğüs ağrıyla başvuran hastada akut koroner sendrom harici kardiyak hastalıklar

03 Kasım 2017 Cuma 13:30-14:30

Salon A

Aritmilere acil yaklaşım

03 Kasım 2017 Cuma 15:15-16:15

Salon A

Aort kapak hastalıklarına yaklaşım

03 Kasım 2017 Cuma 09:00-10:00

Salon B

Mitral kapak hastalarına yaklaşım

03 Kasım 2017 Cuma 10:45-11:45

Salon B

03 Kasım 2017 Cuma 13:30-14:30

Salon B

Yoğun bakım hastasında acil girişimleri nasıl yapalım?

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:00-10:00

Salon A

Akut kapak patolojilerinde tanı ve tedavi

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:45-11:45

Salon A

Güncel kılavuzlar eşliğinde resüsitasyon nasıl yapılır?

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:30-15:00

Salon A

TÖE'ye genel yaklaşım, uygulama kuralları ve normal anatominin değerlendirilmesi

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:00-10:00

Salon B

TÖE ile kalp kapaklarının değerlendirilmesi

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:45-11:45

Salon B

İnvaziv girişimlerde TÖE

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:30-14:50

Salon B