Akut Kalp Yetersizliği ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Sunu Slaytları

Akut Kalp Yetersizliğinde Neyi ? Kime Yapmalı ?

08 Mart 2008 Cumartesi 09:00-11:00


Akut Kalp Yetersizliğinde Nedene Yönelik Tedavi

08 Mart 2008 Cumartesi 11:00-12:00


Kardiyak Resenkronizasyon İçin Hasta Seçimi

08 Mart 2008 Cumartesi 13:00-14:30


Kardiyak Resenkronizasyon Nasıl Uygulanır

08 Mart 2008 Cumartesi 14:30-16:00


Kardiyak Resenkronizasyonda Optimizasyon

08 Mart 2008 Cumartesi 16:00-17:00