5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Sunu Slaytları

Akut Koroner Sendromlar

22 Mart 2018 Perşembe 14:00-15:10

Salon 2

Kayıtlı Vaka Oturumlarıyla PH Ayrımı

22 Mart 2018 Perşembe 15:30-16:40

Salon 2

Hangi Hastayı Ne Zaman Aritmi Merkezlerine Yönlendirmeliyim?

23 Mart 2018 Cuma 08:45-09:55

Salon 2

Olgularla Hipertansiyon Tartışıyoruz

23 Mart 2018 Cuma 11:10-12:20

Salon 2

Sempozyum: Nice 2018 Dünya PH Sempozyumundan, ESC/ERS PH Kılavuzunda Neler Değişecek?

23 Mart 2018 Cuma 14:30-15:40

Salon 2

Yuvarlak Masa Oturumu: ACC – AHA 2017 Hipertansiyon Kılavuzunu Tartışıyoruz

23 Mart 2018 Cuma 16:10-17:20

Salon 2

Pulmoner Hipertansiyon Tanısında Kullanılan Testleri Vaka Bazlı Öğrenelim; Ekokardiyografi, BT ve İnvazif Hemodinamik Değerlendirme

23 Mart 2018 Cuma 08:45-09:55

Salon 3

Kalp Yetersizliği Çok Tartışılanlar

24 Mart 2018 Cumartesi 08:45-09:55

Salon 1

Akut Kalp Yetersizliğinde Kardiyojenik Şok ve Tedavi Yaklaşımları

24 Mart 2018 Cumartesi 11:10-12:20

Salon 1

İleri Evre Kalp Yetersizliğinde Yaşamı Uzatmak

24 Mart 2018 Cumartesi 14:15-15:25

Salon 1

Kardiyoloji – Kalp ve Damar Cerrahisi Konseyi

24 Mart 2018 Cumartesi 16:45-17:55

Salon 1

Son 1 Yılda Yaptığım Eğitici Vakalar

24 Mart 2018 Cumartesi 08:45-09:55

Salon 2

Eko 1. Oturum

24 Mart 2018 Cumartesi 11:10-12:20

Salon 2

Ani Kardiyak Ölüm: Risk Değerlendirmesi ve Takip

24 Mart 2018 Cumartesi 14:15-15:25

Salon 2

Kardiyo-Onkoloji

24 Mart 2018 Cumartesi 16:45-17:55

Salon 2

Kardiyoloji Hastalarında Nelere Dikkat Edelim?

24 Mart 2018 Cumartesi 08:45-09:55

Salon 3

Kalp Yetersizliğinde Sık Görülen Komorbiditeler ve Hemşirelik Yönetimi

24 Mart 2018 Cumartesi 11:10-12:20

Salon 3

İnvaziv Kardiyolojide Zorlu İşlemler ve Vaka Yönetimi

24 Mart 2018 Cumartesi 14:15-15:25

Salon 3

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Ortak Oturumu

24 Mart 2018 Cumartesi 16:45-17:55

Salon 3

Sempozyum: TAVİ’ de Güncel Konular

25 Mart 2018 Pazar 08:45-09:55

Salon 1

4×4 EKG: Örneklerle EKG Pratiği

25 Mart 2018 Pazar 10:15-11:25

Salon 1

Akılcı İlaç Kullanımı

25 Mart 2018 Pazar 11:30-12:00

Salon 1