4.Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Sunu Slaytları

DUYGU EDEBALİ

11 Aralık 2009 Cuma 00:00-00:00


EMİNE GURUŞÇU

 • ATRİYOVENTRİKÜLER (AV) KAVŞAK (JUNCTİONAL) ARİTMİLER
  (Emine Guruşçu)
 • HEMŞİRELİK SÜRECİ
  (Emine Guruşçu)
 • VENTRİKÜLER ARİTMİLER
  (Emine Guruşçu)
 • HAVVA ÖZ ALKAN

 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KULLANILAN SKORLAMA SİSTEMLERİ
  (Havva Öz Alkan)
 • İnvaziv ve Non-invaziv Monitorizasyon
  (Havva Öz Alkan)
 • YOĞUN BAKIM HASTASININ TRANSPORTU
  (Havva Öz Alkan)
 • AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ ve HEMŞİRELİK BAKIM
  (Havva Öz Alkan)
 • HİLAL UYSAL

 • Ağrı ve Sedasyon
  (Hilal Uysal)
 • Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri
  (Hilal Uysal)
 • Ritim ve İleti Bozuklukları-Sinüzal ve Atriyal aritmiler
  (Hilal Uysal)
 • Şok ve Hemşirelik Bakımı
  (Hilal Uysal)
 • MUTLU ÇINAR

 • GEÇİCİ PACEMAKER NEDİR?
  (Mutlu Çınar)
 • NEBAHAT ÖZDEMİR

 • KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KRONİK HASTA BAKIMI Hijyenik Gereksinimlerin Karşılanması
  (Nebahat Özdemir)
 • NURAN ÇELİK

 • AKUT KORONER SENDROMLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Nuran Çelik)
 • NURAN TÜZÜN

 • BESLENME DEĞİŞİKLİKLERİ ve HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Nuran Tüzün)
 • SEREBROVASKÜLER OLAY ve HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Nuran Tüzün)
 • NURAY ENÇ

 • KORONER YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU
  (Nuray Enç)
 • YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
  (Nuray Enç)
 • SORUN ÇÖZME DAVRANIŞI OLARAK KARAR VERME KRİTİK DÜŞÜNME
  (Nuray Enç)
 • TROMBOLİTİK TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Nuray Enç)
 • Akut Kalp Yetersizliği ve Hemşirlik Bakımı
  (Nuray Enç)
 • ÖZGÜL EROL

 • ETİK VE HASTA HAKLARI
  (Özgül Erol)
 • PSİKOSOSYAL DEĞİŞİKLİKLER VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ
  (Özgül Erol)
 • Kritik Bakım Alan Hastalarda Görülen Uyku Değişiklikleri ve Hemşirelik Girişimleri
  (Özgül Erol)
 • SIDIKA OĞUZ

 • AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ ve HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Sıdıka Oğuz)
 • Bası Yaraları ve Hemşirelik Bakımı
  (Sıdıka Oğuz)
 • SIVI ELEKTROLİT DENGESİ ASİT BAZ ve HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Sıdıka Oğuz)
 • SİBEL TURAN ÇAKIR

 • MEKANİK VENTİLASYON VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Sibel Turan Çakır)
 • OKSİJEN TEDAVİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Sibel Turan Çakır)
 • TERMİNAL DÖNEM VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  (Sibel Turan Çakır)
 • ŞÜKRİYE GÜNGÖR

 • BLOKLAR
  (Şükriye Güngör)
 • ÜLKÜ ÖZDEMİR

 • HASTA VE AİLE EĞİTİMİ
  (Ülkü Özdemir)
 • ZERRİN YİĞİT

 • DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VE ANATOMİSİ
  (Zerrin Yiğit)