34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

OLGU BİLDİRİ OTURUMU 1

Kardiyak görüntüleme / Ekokardiyografi - 1

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:30-09:45

Almatı Salonu

OLGU BİLDİRİ OTURUMU 2

Çeşitli olgu bildiriler

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:00-11:15

Almatı Salonu

OLGU BİLDİRİ OTURUMU 3

Kardiyak görüntüleme / Ekokardiyografi - 2

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:00-15:15

Almatı Salonu

OLGU BİLDİRİ OTURUMU 4

Akut koroner sendrom / Karışık olgular

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:30-16:45

Almatı Salonu

SEMPOZYUM 2

Acil serviste aritmi hastasına yaklaşım

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:30-09:45

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 4

Kalp yetersizliğinde farkındalığı giderek artan durumlar

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:00-11:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 6

Hipertansiyonda zor vaka örnekleri

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:00-15:15

Ankara Salonu

KARŞIT GÖRÜŞ 2

TKD - TKDCD Ortak Oturumu; Sol ana koroner arter hastalığı

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:05-16:45

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 3

A’dan Z’ye perikart hastalıklarına yaklaşım

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:30-09:45

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 5

Lipit sempozyumu

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:00-11:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 7

Aterosklerotik kalp hastalığında değişen kavramlar

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:00-15:15

Antalya Salonu

OLGU OTURUMU 2

Kafanız karışık mı? Aritmi olgularını birlikte tartışalım

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:30-16:45

Antalya Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 1

Kardiyoloji pratiğinde nadir görülenler ya da zor akla gelenler

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:30-09:45

Bakü Salonu

GENÇ KARDIYOLOGLAR OTURUMU 2

Genç kardiyologların yüksek riskli olgu yönetimi

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:00-11:15

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 3

Koroner dışı girişimlerde bugün ve gelecek

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:00-15:15

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 4

Pulmoner emboli güncelleme

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:30-16:45

Bakü Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1

Aritmi / Elektrofizyoloji / Pacemaker / CRT-ICD - 1

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:30-09:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2

Aritmi / Elektrofizyoloji / Pacemaker / CRT-ICD - 2

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:00-11:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3

Epidemiyoloji

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:00-15:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4

Girişimsel kardiyoloji / Karotis ve periferik vasküler - 1

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:30-16:45

Bişkek Salonu

SEMPOZYUM 1

Kardiyovasküler koruma paneli

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:30-09:45

İstanbul Salonu

ORTAK OTURUM 1

TKD - Rus Kardiyoloji Derneği Ortak Oturumu; Primer perkütan girişim olgusu

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:00-11:15

İstanbul Salonu

OLGU OTURUMU 1

Primer perkütan girisimde sorunlar

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:00-15:15

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 8

Kayıtlı olgularla konjenital hastalıkların girisimsel tedavisi: Teknik, püf noktaları

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:30-16:45

İstanbul Salonu

EACVI Yarının Kalp Görüntüleyicileri (HIT) Ögretim Kursu OTURUM 1

3D’ye alısma

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:40-10:35

Lefkoşa Salonu

EACVI Yarının Kalp Görüntüleyicileri (HIT) Ögretim Kursu OTURUM 2

Uygulamalı: Kapakçıklar (oryantasyon, kırpma, ölçme)

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:55-12:50

Lefkoşa Salonu

EACVI Yarının Kalp Görüntüleyicileri (HIT) Ögretim Kursu OTURUM 4

Uygulamalı vaka çalısmaları (oryantasyon, kırpma, ölçme)

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:10-18:25

Lefkoşa Salonu

OLGU BILDIRI OTURUMU 5

Aritmi / Elektrofizyoloji / Pacemaker / CRT-ICD - 1

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Almatı Salonu

OLGU BILDIRI OTURUMU 6

Çesitli girisimler

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Almatı Salonu

OLGU BİLDİRİ OTURUMU 7

Kalp kapak hastalıkları

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Almatı Salonu

OLGU BİLDİRİ OTURUMU 8

Girişimsel kardiyoloji / Kapak ve yapısal kalp hastalıkları - 1

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

Almatı Salonu

OLGU BILDIRI OTURUMU 9

Çesitli islemler

21 Ekim 2018 Pazar 18:00-19:00

Almatı Salonu

ORTAK OTURUM 2

TKD - EHRA Ortak Oturumu; Atriyal fibrilasyonda tartışmalı konular

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Ankara Salonu

ORTAK OTURUM 3

TKD - HFA Ortak Oturumu; ESC 2016 Kılavuzundan klinik pratige: Kronik kalp yetersizligi tedavisi

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 15

Kalp yetersizligi tedavisinde tartısmalı tedaviler

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 16

Yeni ESC-HFA ve TKD-KYÇG Ileri Evre Kalp Yetersizligi Rehberleri ısıgında; Ileri evre kalp yetersizliginde karsılasılan zor durumlar ve çözümleri

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

Ankara Salonu

ILGINÇ OLGULAR 2

Koroner islemler

21 Ekim 2018 Pazar 18:00-19:00

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 10

Kapak hastalıklarında zor kararlar

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 12

Türkiye’de yapılan epidemiyolojik çalısmaların metaanalizi

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Antalya Salonu

ORTAK OTURUM 4

TKD - EAS Ortak Oturumu; Kararlı koroner hastalıgında güncelleme

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Antalya Salonu

NASIL YAPALIM? 2

Ne yapsam? Nasıl yapsam? Ikileme düstügümüz alanlar

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

Antalya Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 6

Kardiyak görüntüleme / Ekokardiyografi - 1

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 8

Çesitli bildiriler - 1

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 10

Kardiyak görüntüleme / Ekokardiyografi - 2

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 14

Çesitli bildiriler - 2

21 Ekim 2018 Pazar 18:00-19:00

Aşkabat Salonu

GENÇ KARDIYOLOGLAR OTURUMU 5

Sol ventrikülün klinik pratikte degerlendirmesi

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Bakü Salonu

SEMPOZYUM 13

Çifte bela: Diyabet ve kalp hastalığı

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Bakü Salonu

NASIL YAPALIM? 1

Vaka örnekleri ile - koroner yogun bakımda özellikli durumlar

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Bakü Salonu

OLGU OTURUMU 3

Stabil angina paneli

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

Bakü Salonu

UZMANINA DANIS OTURUMU

Angina ve Kalp Yetersizligi tedavisinde kanıtlar ne diyor biz ne yapıyoruz?

21 Ekim 2018 Pazar 18:00-19:00

Bakü Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 5

Girisimsel kardiyoloji / Karotis ve periferik vasküler - 2

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 7

Girisimsel kardiyoloji / Koroner - 1

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 9

Girisimsel kardiyoloji / Koroner - 2

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 11

Lipit ve koruyucu kardiyoloji - 1

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 13

Kalp yetersizligi - 1

21 Ekim 2018 Pazar 18:00-19:00

Bişkek Salonu

SEMPOZYUM 9

Kardiyoloji 2018 - 1

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 11

ST yükselmesiz akut koroner sendrom 2018

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 14

Hipertansiyon sempozyumu 2

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

İstanbul Salonu

ORTAK OTURUM 5

TKD - TKDCD Ortak Oturumu; Vakalar esliginde kapak hastalarında ortak akıl

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

İstanbul Salonu

ILGINÇ OLGULAR 1

TAVI islemi

21 Ekim 2018 Pazar 18:00-19:00

İstanbul Salonu

HEMSIRELIK VE TEKNIKERLIK PROJE GRUBU OTURUMLARI OTURUM 1

Radyasyon!

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Lefkoşa Salonu

HEMSIRELIK VE TEKNIKERLIK PROJE GRUBU OTURUMLARI OTURUM 2

Ideal anjiyo klinigi standartları, depo ve stok koordinasyonu

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Lefkoşa Salonu

HEMSIRELIK VE TEKNIKERLIK PROJE GRUBU OTURUMLARI OTURUM 3

Kalp yetersizligi olan hastaya yaklasım

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Lefkoşa Salonu

HEMSIRELIK VE TEKNIKERLIK PROJE GRUBU OTURUMLARI OTURUM 4

Korunmadan izleme

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

Lefkoşa Salonu

HEMSIRELIK VE TEKNIKERLIK PROJE GRUBU OTURUMLARI OTURUM 5

Hız, dikkat ve koordinasyon!

21 Ekim 2018 Pazar 18:00-19:00

Lefkoşa Salonu

KURS 1

Kardiyak pacemaker takip kursu

21 Ekim 2018 Pazar 08:30-09:45

Saraybosna Salonu

KURS 2

Zor aritmi EKG’si yorumlama kursu

21 Ekim 2018 Pazar 10:00-11:15

Saraybosna Salonu

KURS 3

Temel istatistik kursu

21 Ekim 2018 Pazar 14:00-15:15

Saraybosna Salonu

KURS 4

Makale ve proje yazımı kursu

21 Ekim 2018 Pazar 15:30-16:45

Saraybosna Salonu

OLGU BILDIRI OTURUMU 10

Girisimsel kardiyoloji / Karotis ve periferik vasküler - 1

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

Almatı Salonu

OLGU BILDIRI OTURUMU 11

Girisimsel kardiyoloji / Karotis ve periferik vasküler - 2

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

Almatı Salonu

OLGU BILDIRI OTURUMU 12

Girisimsel kardiyoloji / Koroner

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

Almatı Salonu

OLGU BILDIRI OTURUMU 13

Kardiyak görüntüleme / Ekokardiyografi - 3

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-16:45

Almatı Salonu

ORTAK OTURUM 6

TKD - TND Ortak Oturumu; Akut iskemik inmede multidisipliner yaklasım

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

Ankara Salonu

ORTAK OTURUM 7

TKD - ESC Ortak Oturumu; Yeni ESC kılavuzları ne diyor?

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 20

NICE 2018 Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumundan, ESC/ERS Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzunda neler degisecek?

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 23

Atriyoventriküler kapak paneli: Ilginç bir olguyu tartısıyoruz

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-16:45

Ankara Salonu

NASIL YAPALIM? 5

Kalp yetersizliginde komorbid durumlar ve yönetimi

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:00-18:00

Ankara Salonu

ILGINÇ OLGULAR 4

Ilginç Olgular - 4

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:00-19:00

Ankara Salonu

NASIL YAPALIM? 3

Akut kalp yetersizligi hastasında hemodinamik takip

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

Antalya Salonu

OLGU OTURUMU 4

En iyi komplikasyon erken tanınan ve dogru yönetilen komplikasyondur!

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 21

Beslenme ve metabolizmaya bakıs açısı degisiyor mu?

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 25

Genç elektrofizyologlar tartısıyor

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:00-18:00

Antalya Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 16

Koroner - 1

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 18

Koroner - 2

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 20

Koroner - 3

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 22

Koroner - 4

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-16:45

Aşkabat Salonu

GENÇ KARDIYOLOGLAR OTURUMU 6

Kardiyak görüntülemede ilginç olgular oturumu

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

Bakü Salonu

GENÇ KARDIYOLOGLAR OTURUMU 7

Genç kardiyologlar alt grup temsilcilerimiz alanlarındaki yenilikleri aktarıyor

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

Bakü Salonu

GENÇ KARDIYOLOGLAR OTURUMU 8

Atriyal fibrilasyon tedavisi nasıl planlanmalı?

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

Bakü Salonu

SEMPOZYUM 24

Kardiyoloji 2018 - 2

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-16:45

Bakü Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 15

Kalp yetersizligi - 2

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 17

Kalp yetersizligi - 3

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 19

Lipit ve koruyucu kardiyoloji - 2

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 21

Diger - 1

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-16:45

Bişkek Salonu

SEMPOZYUM 17

ST yükselmeli akut koroner sendrom 2018

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 18

Nereye gidiyoruz?

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 19

Artan kapak ameliyatları sonucu protez kapak problemleri

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 22

Girisimsel kardiyolojide yakın gelecek

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-16:45

İstanbul Salonu

NASIL YAPALIM? 4

Kardiyoonkoloji

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:00-18:00

İstanbul Salonu

ILGINÇ OLGULAR 3

Ilginç Olgular - 3

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:00-19:00

İstanbul Salonu

KURS 5

Kardiyak MR degerlendirilmesi

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30-09:45

Lefkoşa Salonu

KURS 6

Kardiyolojide multimodalite görüntüleme kursu

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:00-11:15

Lefkoşa Salonu

KURS 7

KYBÜ Mekanik destek tedavilerine yabancı kalmayalım

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:00-15:15

Lefkoşa Salonu

KURS 8

Pulmoner hipertansiyon tanısında kullanılan testleri vaka bazlı ögrenelim; Ekokardiyografi, BT ve invazif hemodinamik degerlendirme

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:30-17:30

Lefkoşa Salonu

SEMPOZYUM 27

Farklı koroner durumlara yaklasım

23 Ekim 2018 Salı 09:30-10:45

Ankara Salonu

KURS 9

Kapak hastalıklarında ekokardiyografik degerlendirme

23 Ekim 2018 Salı 11:00-12:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 26

Aritmi polikliniginde zor durumlar

23 Ekim 2018 Salı 09:30-10:45

Antalya Salonu

AKILCI ILAÇ KULLANIMI

Akılcı ilaç kullanımı

23 Ekim 2018 Salı 11:00-11:30

Antalya Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 24

Diger - 2

23 Ekim 2018 Salı 09:30-10:45

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 26

Diger -3

23 Ekim 2018 Salı 11:00-12:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 23

Pulmoner hipertansiyon / Pulmoner vasküler hastalıklar

23 Ekim 2018 Salı 09:30-10:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU 25

Hipertansiyon

23 Ekim 2018 Salı 11:00-12:15

Bişkek Salonu