33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

OLGU SUNUMU 1

Kalp yetersizliği

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 2

Perikart - Pulmoner hipertansiyon

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 3

Girişimsel işlemler - 1

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15-16:30

Almatı Salonu

SEMPOZYUM 2

Majör çalışmalardan klinik pratiğimize yansımalar

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 5

İleri sol ventrikül disfonksiyonunda revaskülarizasyon

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

Ankara Salonu

NASIL YAPALIM? 1

Vakalarla pacemaker-ICD-CRT: Sorunlar ve çözüm için ipuçları

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15-16:05

Ankara Salonu
Senkoplu hastaya yaklaşım

05 Ekim 2017 Perşembe 16:05-16:30

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 3

Endokardit

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 6

Miyokardit: Güncel tanı ve tedavi yaklaşımları

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 8

Enine boyuna perikart hastalıkları

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15-16:30

Antalya Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 2

Koroner dışı girişimler

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 4

Karotis-serebral iskemi

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 6

Koroner arter hastalığı - 1

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15-16:30

Aşkabat Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 1

Komplike kalp yetersizliği hastasında adım adım tedavi: Uzmanlar ne söylüyor?

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 2

Acil servisten taburculuğa akut koroner sendrom

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 3

Kardiyoloji konsültasyon kitabından: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15-16:30

Bakü Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 1

Aritmi - 1

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 3

Atriyal fibrilasyon

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 5

Aritmi - 2

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15-16:30

Bişkek Salonu

SEMPOZYUM 1

Koroner arter hastalığında sorunlu hasta yönetimi

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 4

Atriyal fibrilasyonda tartışmalı konular

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 7

Olgularla koroner lezyonu değerlendirmede yardımcı yöntemler

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15-16:30

İstanbul Salonu

Uygulamalı temel ekokardiyografi kursu

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00-12:15

Saraybosna Salonu

Temel TEE kursu

05 Ekim 2017 Perşembe 13:30-14:45

Saraybosna Salonu

OLGU SUNUMU 4

Kardiyak görüntüleme

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 5

Pacemaker implantasyonu

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 6

Koroner dışı girişimler - 1

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 7

Girişimsel işlemler - 2

06 Ekim 2017 Cuma 15:30-16:45

Almatı Salonu

SEMPOZYUM 9

Klinik kardiyolojide zor kararlar, olgularla tartışalım

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 12

Olgularla bifürkasyon lezyonlarında perkütan teknikler

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 15

Kapak hastalıklarının tedavi kararında ekokardiyografi

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Ankara Salonu

İlginç olgular - 2

06 Ekim 2017 Cuma 18:00-19:00

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 10

Acil serviste aritmi: Neleri yap, neleri yapma?

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 13

Kardiyak pacemaker- ICD-CRT: Püf noktaları

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 16

Akut pulmoner emboliden kronik pulmoner hipertansiyona

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 17

Olgularla hipertansiyon

06 Ekim 2017 Cuma 15:30-16:45

Antalya Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 8

Transradiyal girişimsel işlemler

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 10

Hipertansiyon - Uyku apnesi

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 12

Koroner arter hastalığı - 2

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 14

Kardiyovasküler değerlendirme ve takip

06 Ekim 2017 Cuma 15:30-16:45

Aşkabat Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 4

Genç kardiyologların yüksek riskli olgulara yaklaşımı

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 5

Genç kardiyologlar kapak hastalıklarını tartışıyor

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 6

Genç kardiyologlar ileri evre kalp yetersizliği tedavisini konuşuyor

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 7

Genç kardiyologlar oturumu: Ekokardiyografide yeniliklere kısa bir bakış

06 Ekim 2017 Cuma 15:30-16:45

Bakü Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 7

ST yükselmeli miyokart infarktüsü

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 9

Kalp yetersizliği - Prognoz

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 11

Pulmoner hipertansiyon

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 13

Çeşitli hastalıklarda kalp

06 Ekim 2017 Cuma 15:30-16:45

Bişkek Salonu

ORTAK OTURUM 1 TKD-ACC Ortak Oturumu

Kardiyolojide popüler gündem

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 11

ST yükselmesiz akut koroner sendrom 2017

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 14

Koroner dışı girişimler: Kimlere uygulanmalı, kimlere uygulanmamalı, hangi yöntem (perkütan teknikler/cerrahi)?

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

İstanbul Salonu

ORTAK OTURUM 2

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ile Ortak Oturum: Medikal tedaviden transplantasyona ileri evre kalp yetersizliğinin yönetimi

06 Ekim 2017 Cuma 15:30-16:45

İstanbul Salonu

İlginç olgular - 1

06 Ekim 2017 Cuma 18:00-19:00

İstanbul Salonu

Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Oturumu - 1

06 Ekim 2017 Cuma 08:30-09:45

Lefkoşa Salonu

Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Oturumu - 2

06 Ekim 2017 Cuma 10:00-11:15

Lefkoşa Salonu

Akılcı ilaç kullanımı

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Lefkoşa Salonu

KURS 6

Koroner bifürkasyon kursu

06 Ekim 2017 Cuma 14:00-15:15

Saraybosna Salonu

OLGU SUNUMU 8

Koroner dışı girişimler - 2

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:30-09:45

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 9

Kapak hastalıkları

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 10

Koroner arter hastalığı

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 11

Çeşitli olgular - 1

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

Almatı Salonu

SEMPOZYUM 18

LDL düşürücü tedavide gündem

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:30-09:45

Ankara Salonu

ORTAK OTURUM 4

Türk Kardiyoloji Derneği - Türk Nöroloji Derneği Ortak Oturumu Akut inmeli hastaya yaklaşım

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 22

Anamnez ve fizik muayene unutuluyor mu?

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 25

Hasta sorularına cevaplar

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

Ankara Salonu

İlginç olgular - 4

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:00-19:00

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 21

Hipertansiyon tanı ve tedavisinde güncel konular

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 23

Olgularla komplikasyon yönetimi

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Antalya Salonu

SEMPOZYUM 26

Aort hastalıkları

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

Antalya Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 16

Kardiyovasküler koruma: Lipit - 1

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:30-09:45

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 18

Kontrast nefropati

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 20

Kapak trombozu

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Aşkabat Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 22

Kardiyak toksite

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

Aşkabat Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 8

Heart Failure of Tomorrow - HOT (Yarının Kalp Yetersizliği Uzmanları) Olgularla kalp yetersizliği tedavisi

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:30-09:45

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 9

Ateroskleroz tedavisinde yeni ufuklar

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

Bakü Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU 10

Kardiyolojide yeni ilaçlar ve ilaç geliştirilmesi

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Bakü Salonu

SEMPOZYUM 27

EKG’de kafa karışıklıkları

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

Bakü Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 15

Kardiyak görüntüleme 1: Intima media kalınlığı

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:30-09:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 17

Kardiyovasküler koruma: Lipit-2

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 19

Akut miyokart infarktüsü

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 21

Akut koroner sendromlar

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

Bişkek Salonu

ORTAK OTURUM 3

TKD-ESC Ortak Kılavuz Oturumu Neler değişti?

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:30-09:45

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 20

ST yükselmeli akut koroner sendrom 2017

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

İstanbul Salonu

ORTAK OTURUM 5

TKD - ESC Kalp Yetersizliği Birliği Ortak Oturumu ESC 2016 Kalp yetersizliği kılavuzundan klinik pratiğe yansıyan değişimler

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 24

Kardiyolojide 2017

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

İstanbul Salonu

İlginç olgular - 3

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:00-19:00

İstanbul Salonu

OTURUM 1

Kardiyovasküler hastalıklarda yoğun bakım yönetimi

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:30-09:45

Lefkoşa Salonu

OTURUM 2

Kardiyolojide invazif olmayan tanı yöntemleri

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:30

Lefkoşa Salonu

OTURUM 3

Kardiyolojide invazif tanı yöntemleri

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Lefkoşa Salonu

OTURUM 4

Kardiyolojide invazif tedavi yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımı

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30-16:45

Lefkoşa Salonu

OTURUM 5

Hemşireler için kalıcı kalp pili kursu

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:00-19:30

Lefkoşa Salonu

KURS 9

Bilimsel çalışmadan makaleye

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-11:15

Saraybosna Salonu

KURS 10

Zor EKG yorumlama kursu

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:00-15:15

Saraybosna Salonu

OLGU SUNUMU 12

Çeşitli olgular - 2

08 Ekim 2017 Pazar 08:30-09:45

Almatı Salonu

OLGU SUNUMU 13

Kardiyak görüntüleme

08 Ekim 2017 Pazar 10:00-11:15

Almatı Salonu

SEMPOZYUM 29

Olgularla kapak hastalıklarına yaklaşım

08 Ekim 2017 Pazar 08:30-09:45

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 32

Pulmoner hipertansiyon 2017: Dünya deneyimi ve Türkiye verileri

08 Ekim 2017 Pazar 10:00-11:15

Ankara Salonu

SEMPOZYUM 30

Yoğun bakımda kardiyoloğun kan gazı sancısı: Olgularla kan gazı değerlendirme ve mekanik ventilasyon seçenekleri

08 Ekim 2017 Pazar 08:30-09:45

Antalya Salonu

NASIL YAPALIM? 2

Ablasyon - kime? Nasıl? Hasta örnekleri ile anlatım

08 Ekim 2017 Pazar 10:00-11:00

Antalya Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 24

Kardiyak görüntüleme 2: Ekokardiyografi

08 Ekim 2017 Pazar 08:30-09:45

Aşkabat Salonu

KARŞIT GÖRÜŞ 1

Kalp yetersizliğinde karşıt görüşler

08 Ekim 2017 Pazar 08:30-09:05

Bakü Salonu

KARŞIT GÖRÜŞ 4

ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde...

08 Ekim 2017 Pazar 09:05-09:45

Bakü Salonu

KARŞIT GÖRÜŞ 3

Sol ana koroner hastalığında...

08 Ekim 2017 Pazar 10:40-11:15

Bakü Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 23

Çeşitli hastalıklarda kalp

08 Ekim 2017 Pazar 08:30-09:45

Bişkek Salonu

SÖZLÜ BİLDİRİLER 25

Koroner arter hastalığı - 3

08 Ekim 2017 Pazar 10:00-11:15

Bişkek Salonu

SEMPOZYUM 28

Kardiyoonkoloji oturumu

08 Ekim 2017 Pazar 08:30-09:45

İstanbul Salonu

SEMPOZYUM 31

Kompleks koroner girişimlerde güncelleme

08 Ekim 2017 Pazar 10:00-11:15

İstanbul Salonu

NASIL YAPALIM? 3

Kardiyojenik şoku nasıl yönetelim?

08 Ekim 2017 Pazar 10:35-11:15

Lefkoşa Salonu