32. Uluslarası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

EZETİMİBİN GERİ DÖNÜŞÜ VE PCSK9 İNHİBİTÖRLERİNİN YÜKSELİŞİ SONRASI STATİN DIŞI İLAÇLARLA LDL DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİDE GELİNEN SON NOKTA

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

Ankara Salonu

ARİTMİ EKG´SİNE NASIL YAKLAŞALIM?

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

Ankara Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU: GENÇ KARDİYOLOGLAR İÇİN YENİ UFUKLAR?

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

Antalya Salonu

GENÇ GÖRÜNTÜLEMECİ KARDİYOLOGLAR OTURUMU: YENİ UZLAŞI RAPORLARI NE DİYOR?

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

Antalya Salonu

OS - 2: OLGULARLA TAVI

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

Aşkabat Salonu

OS - 4: TROMBUS, KORKULU RÜYAMIZ

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

Aşkabat Salonu

EKG’DEN LOKALİZASYONA EKG ÖRNEKLERİ VE ALGORİTMALARLA ARİTMİ LOKALİZASYONU NASIL SAPTANIR?

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

Bakü Salonu

KARDİYAK REHABİLİTASYON KURSU

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

Bakü Salonu

OS - 1: ARİTMİ

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

Bişkek Salonu

OS - 3: PERKÜTAN KAPATMA OLGULARI

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

Bişkek Salonu

Elektrofizyolog Olmayanlar İçin Elektrofizyoloji

Elektrofizyolog Olmayanlar İçin Elektrofizyoloji

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

İstanbul

ELEKTROFİZYOLOG OLMAYANLAR İÇİN ELEKTROFİZYOLOJİ

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

İstanbul Salonu

TKD – HFA ORTAK OTURUMU - KALP YETERSİZLİĞİ 2016 GÜNCELLEMESİ

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

İstanbul Salonu

AÇILIŞ TÖRENİ

20 Ekim 2016 Perşembe 18:30-19:30

İstanbul Salonu

SS - KALP YETERSİZLİĞİ - TEDAVİ

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

Lefkoşa Salonu

SS - ÜLKEMİZDEN YENİ NESİL ANTİKOAGULAN KULLANIMI VERİLERİ

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

Lefkoşa Salonu

SS - SİSTEMİK HASTALIKLARDA KARDİYAK TUTULUM

20 Ekim 2016 Perşembe 14:00-15:15

Saraybosna Salonu

SS - KARDİYOLOJİDE FRAGMANTE QRS DEĞERLENDİRMESİ

20 Ekim 2016 Perşembe 15:45-17:00

Saraybosna Salonu

Sağ Kalp Kateterizasyon Kursu - 4

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Almatı Salonu

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ´DE YENİ ALANLAR

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

Ankara Salonu

DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEK PERSPEKTİFİ

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

Ankara Salonu

GÜNLÜK PRATİKTE YENİ EKOKARDİYOGRAFİ KILAVUZLARI

21 Ekim 2016 Cuma 13:50-15:00

Ankara Salonu

ESKİ/YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANAN ATRİYAL FİBRİLASYON HASTASININ DEVAM EDEN HİKAYESİ

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Ankara Salonu

EKO LABORATUARINDA İLGİNÇ OLGULAR

21 Ekim 2016 Cuma 18:00-19:00

Ankara Salonu

ULUSAL ÇALIŞMALAR OTURUMU

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

Antalya Salonu

TEK HARFLİ MESAJLAR

TÜRK YETİŞKİNLERİNDE CİNSİYETE ÖZGÜ 10 YILLIK GENEL (VE KARDİYOVASKÜLER) MORTALİTE ÖNGÖRÜ ALGORİTMASI

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

Antalya Salonu

HİPERTANSİYONDA ZORLANILAN DURUMLAR

21 Ekim 2016 Cuma 13:50-15:00

Antalya Salonu

ACC/AHA VE ESC KILAVUZLARI IŞIĞINDA PULMONER HİPERTANSİYONA GÜNCEL YAKLAŞIM

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Antalya Salonu

UZMANINA DANIŞ - 1

21 Ekim 2016 Cuma 18:00-19:00

Antalya Salonu

OO - 5: FARKLI HASTALIKLARDA KARDİYAK BULGULAR

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

Aşkabat Salonu

OO - 6: KORONER ARTER HASTALIĞI

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

Aşkabat Salonu

OO - 7: ENDOKARDİT-MİYOKARDİT

21 Ekim 2016 Cuma 13:50-15:00

Aşkabat Salonu

OO - 8: ÇEŞİTLİ OLGULAR

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Aşkabat Salonu

SPOR KARDİYOLOJİSİ

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

Bakü Salonu

TKD – AZERBAYCAN KARDIYOLOJI DERNEĞI ORTAK OTURUMUKLİNİKTE SIK KARŞILAŞILAN ARİTMİK SENARYOLAR

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

Bakü Salonu

BİRAZ HASTALIKLARDAN UZAKLAŞALIM...

21 Ekim 2016 Cuma 13:50-15:00

Bakü Salonu

PROTEZ KAPAK SORUNLARIYLA NASIL BAŞ EDİLİR?

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Bakü Salonu

SS - KARDİYOLOJİDE GENETİK ÇALIŞMALAR

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

Bişkek Salonu

SS - PULMONER VASKÜLER HASTALIKLARDA GÜNCEL BAŞLIKLAR

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

Bişkek Salonu

SS - ATRİYAL FİBRİLASYONA GÜNCEL BAKIŞ

21 Ekim 2016 Cuma 13:50-15:00

Bişkek Salonu

SS - KAPAK HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME VE BİYOBELİRTEÇLER

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Bişkek Salonu

ST YÜKSELMESİZ AKS’DE 2016’DA SENARYOLAR DEĞİŞİYOR MU?

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

İstanbul Salonu

TKD & ACC ORTAK OTURUMU GİRİŞİMSEL DÜNYADA YENİ TRENDLER

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

İstanbul Salonu

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM DÜNYASINDA SON DURUM

21 Ekim 2016 Cuma 13:50-15:00

İstanbul Salonu

KOMPLEKS KORONER GİRİŞİMLERDE PÜF NOKTALAR

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

İstanbul Salonu

ANJİYO LABORATUARINDA ZOR ANLAR, MAJÖR KOMPLİKASYONLAR 1…

21 Ekim 2016 Cuma 18:00-19:00

İstanbul Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMA İSTATİSTİĞİ

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

Lefkoşa Salonu

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU BİLİMSEL MAKALE YAZIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

Lefkoşa Salonu

YOĞUN BAKIMDA GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Lefkoşa Salonu

UZMANINA DANIŞ 2 (ROCHE DIAGNOSTICS)

Olgularla Kardiyak Biyobelirteçlerin Güncel Kullanımı

21 Ekim 2016 Cuma 18:00-19:00

Lefkoşa Salonu

SS - KARDİYAK İMPLANTE EDİLEBİLİR CİHAZLAR I

21 Ekim 2016 Cuma 08:30-09:40

Saraybosna Salonu

SS - KARDİYAK İMPLANTE EDİLEBİLİR CİHAZLAR II

21 Ekim 2016 Cuma 10:10-11:20

Saraybosna Salonu

SS - LİPİTTE GÜNCEL BAŞLIKLAR

21 Ekim 2016 Cuma 13:50-15:00

Saraybosna Salonu

SS - KORONER ARTER HASTALIĞINDA GÜNCEL BAŞLIKLAR I

21 Ekim 2016 Cuma 15:30-16:40

Saraybosna Salonu

OO - 9: ÇEŞİTLİ OLGULAR

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Almatı Salonu

OO - 10: KORONER DIŞI GİRİŞİMLER

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Almatı Salonu

OO - 11: KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Almatı Salonu

OO - 12: KORONER DIŞI GİRİŞİMSEL

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

Almatı Salonu

TRİKUSPİT KAPAK SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Ankara Salonu

TAVI İŞLEM BAŞARISINI NASIL ARTIRIRIM? TECRÜBE KONUŞUYOR

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Ankara Salonu

İNMEDEN KORUNMADA VE TEDAVİDE KARDİYOLOGLAR OLARAK NEREDEYİZ?

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Ankara Salonu

İLGİNÇ OLGULAR

22 Ekim 2016 Cumartesi 18:00-19:00

Ankara Salonu

GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE MİNÖR KOMPLİKASYONLAR: MAJÖRE DÖNMESİN

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Antalya Salonu

2 SENARYO 4 SORU

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Antalya Salonu

KORONER ARTER HASTALIĞININ "PRİMER” TANISI VE PRİMER KORUMASINDA BİTMEYEN POLEMİKLER BİTİYOR MU?

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Antalya Salonu

KARDİYOLOJİDE KANAMA VE YÖNETİMİ

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

Antalya Salonu

SS - KORONER ARTER HASTALIĞINDA KLİNİK BELİRTEÇLER

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Aşkabat Salonu

SS - HİPERTANSİYONDA GÜNCEL BAŞLIKLAR

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Aşkabat Salonu

SS - DİYABET VE BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KARDİYOVASKÜLER GÜNCELLEME

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Aşkabat Salonu

SS - KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA PROGNOSTİK VERİLER

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

Aşkabat Salonu

TANIDAN TEDAVİYE HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİLER

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Bakü Salonu

AKUT PULMONER EMBOLİDEN KRONİK PULMONER HİPERTANSİYONA

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Bakü Salonu

2 SENARYO 4 SORU: KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİNDE GRİ BÖLGELER: NE YAPALIM?

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Bakü Salonu

TKD & TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ ORTAK OTURUMU: ERİŞKİN KONJENİTAL KALP HASTALARINA YAKLAŞIM

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

Bakü Salonu

SS - KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA SKORLAMA

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Bişkek Salonu

SS - KARDİYAK REHABİLİTASYON

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Bişkek Salonu

SS - KORONER ARTER HASTALIĞINDA GÜNCEL BAŞLIKLAR II

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Bişkek Salonu

SS - KORONER ARTER HASTALIĞINDA GÜNCEL BAŞLIKLAR III

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

Bişkek Salonu

ST YÜKSELMELİ AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ TEDAVİSİ 2016

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

İstanbul Salonu

TKD & ESC Ortak Oturumu: ESC 2016’dan Yenilikler

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

İstanbul Salonu

TKD – TKDCD Ortak Oturumu: VAKALAR EŞLİĞİNDE KAPAK HASTALARINDA ORTAK AKIL

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

İstanbul Salonu

TKD-EHRA Ortak Oturumu: AKUT KORONER SENDROMLARDA ARİTMİLER

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

İstanbul Salonu

ZOR – İLGİNÇ OLGULAR: ANJİYO LABORATUARINDA ZOR ANLAR, MAJÖR KOMPLİKASYONLAR 2…

22 Ekim 2016 Cumartesi 18:00-19:00

İstanbul Salonu

TAVI KURSU

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Lefkoşa Salonu

PERİFERİK ARTERİYEL GİRİŞİM KURSU: ALT EKSTREMİTE

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Lefkoşa Salonu

KONSULTAN HEKİMİN ZOR ANLARI

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Lefkoşa Salonu

SS - KARDİYOLOJİDE GÜNCEL BAŞLIKLAR-III

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

Lefkoşa Salonu

UZMANINA DANIŞ - 3

22 Ekim 2016 Cumartesi 18:00-19:00

Lefkoşa Salonu

HEMŞİRELİK TEKNİSYENLİK OTURUMU: KALP YETERSİZLİKLİ HASTAYA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

22 Ekim 2016 Cumartesi 08:30-09:40

Saraybosna Salonu

HEMŞİRELER İÇİN KARDİYAK REHABİLİTASYON KURSU

22 Ekim 2016 Cumartesi 10:10-11:20

Saraybosna Salonu

HEMŞİRELİK TEKNİSYENLİK OTURUMU: OLGU ÖRNEKLERİ İLE BAKIM YÖNETİMİ

22 Ekim 2016 Cumartesi 13:50-15:00

Saraybosna Salonu

HEMŞİRELİK TEKNİSYENLİK OTURUMU: TEMEL GİRİŞİMSEL UYGULAMALAR VE PRENSİPLERİ

22 Ekim 2016 Cumartesi 15:30-16:40

Saraybosna Salonu

KAYITLI OLGULARLA GÖRÜNTÜLEME: BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM

23 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:45

Ankara Salonu

HİPERTANSİYONDA ÇOKLU SEÇENEKLER, AKILCI SEÇİM…

Akılcı İlaç Oturumu

23 Ekim 2016 Pazar 10:15-11:30

Ankara Salonu

KLİNİKTE TEKRARLAYAN DURUMLAR: NE YAPALIM?

23 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:45

Antalya Salonu

GÖRÜNTÜLEME TEDAVİ STRATEJİMİZİ ETKİLER Mİ?

23 Ekim 2016 Pazar 10:15-11:30

Antalya Salonu

3 BOYUTLU EKO KURSU

23 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:45

Bakü Salonu

KORONER GİRİŞİMLERDE YOL GÖSTEREN YÖNTEMLER: FFR, IVUS, OCT

23 Ekim 2016 Pazar 10:15-11:30

Bakü Salonu

OO - 13: ÇEŞİTLİ DURUMLARDA KALP

23 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:45

Bişkek Salonu

OO - 14: ÇEŞİTLİ DURUMLARDA KALP

23 Ekim 2016 Pazar 10:15-11:30

Bişkek Salonu

2 Senaryo 4 Soru

23 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:45

İstanbul Salonu

2 SENARYO 4 SORU

23 Ekim 2016 Pazar 10:15-11:30

İstanbul Salonu

SS - GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE GÜNCEL BAŞLIKLAR

23 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:45

Lefkoşa Salonu

SS - ÜLKEMİZDEN VERİLER

23 Ekim 2016 Pazar 10:15-11:30

Lefkoşa Salonu

SS - KARDİYOLOJİDE GÜNCEL BAŞLIKLAR-I

23 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:45

Saraybosna Salonu

SS - KARDİYOLOJİDE GÜNCEL BAŞLIKLAR-II

23 Ekim 2016 Pazar 10:15-11:30

Saraybosna Salonu