31. Uluslarası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

OLGU SUNUMU 2 - Koroner arter hastalık / Akut koroner sendromlar

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Almatı

OLGU SUNUMU 4 - Kardiyovasküler görüntüleme / Ekokardiyografi - 2

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

Almatı

Lipit düşürücü tedavide püf noktaları

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Ankara

Gebe kadının zor yaşamı: Kapak hastalığı ve gebeliğin yönetilmesi

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

Ankara

GSK - Uydu Sempozyumu

22 Ekim 2015 Perşembe 17:30-18:30

Ankara

Kalp hastalığı fırtınası geliyor: HT, DM, obezite ve sigara

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Antalya

Neredeydik nerelere geldik?

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

Antalya

DAIICHI SANKYO - Uydu Sempozyumu

22 Ekim 2015 Perşembe 17:30-18:30

Antalya

OLGU SUNUMU 1 - Aritmi / Elektrofizyoloji

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Aşkabat

OLGU SUNUMU 3 - Kardiyovasküler görüntüleme / Ekokardiyografi

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

Aşkabat

Kardiyak rehabilitasyon kursu - 1

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Bakü

Kardiyak rehabilitasyon kursu - 2

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

Bakü

AMGEN - Uydu Sempozyumu - Genç MI - Kötü Genler mi Kötü Kader mi?

22 Ekim 2015 Perşembe 17:30-18:30

Bakü

SÖZLÜ BİLDİRİLER 2 - En iyi 10 sözlü bildiri oturumu 2

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Bişkek

SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 - Kardiyovasküler görüntüleme - 1

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

Bişkek

Aort darlığı: Güç klinik durumlar

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

İstanbul

Girişimsel kardiyolojide yeni alanlar

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

İstanbul

Kalp yetersizliğinde hemodinami: Mini kurs

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Lefkoşa

SÖZLÜ BİLDİRİLER 1 - En iyi 10 sözlü bildiri oturumu 1

22 Ekim 2015 Perşembe 14:00-15:15

Saraybosna

SÖZLÜ BİLDİRİLER 3 - Koroner arter hastalık / Akut koroner sendromlar - 1

22 Ekim 2015 Perşembe 15:45-17:00

Saraybosna

OLGU SUNUMU 5 Girişimsel kardiyoloji / Karotis ve periferik vasküler

23 Ekim 2015 Cuma 10:10-11:20

Almatı

OLGU SUNUMU 6 Valvular hastalıklar - 1

23 Ekim 2015 Cuma 13:50-15:00

Almatı

OLGU SUNUMU 7 Valvular hastalıklar - 2

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Almatı

Türk - Suudi Ortak Oturumu Kardiyolojinin gri alanı aydınlanıyor: İskemik mitral yetersizliği

23 Ekim 2015 Cuma 08:30-09:40

Ankara

Atriyal fibrilasyon yönetiminde kardiyak görüntülemede neredeyiz?

23 Ekim 2015 Cuma 10:10-11:20

Ankara

I.E. ULAGAY-MENARİNİ - Uydu Sempozyumu Kararlı anjina tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar & yenilikçi çözümler

23 Ekim 2015 Cuma 11:30-12:30

Ankara

Kronik ve akut kalp yetersizliğinde bitmeyen polemikler

23 Ekim 2015 Cuma 13:50-15:00

Ankara

Konjenital KH’da girişimsel işlemler

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Ankara

Kronik ve akut kalp yetersizliğinde bitmeyen polemikler

23 Ekim 2015 Cuma 18:00-19:00

Ankara

Ani kardiyak ölüm; ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi ne kadar değiştirebiliriz?

23 Ekim 2015 Cuma 08:30-09:40

Antalya

Nonkardiyak cerrahi: Preoperatif konsultasyon

23 Ekim 2015 Cuma 10:10-11:20

Antalya

ASTRAZENACA - Uydu Sempozyumu Akut koroner sendromda güncel yaklaşımlar

23 Ekim 2015 Cuma 11:30-12:30

Antalya

Kardiyovasküler hastalıklar ve taşıt sürücülüğü

23 Ekim 2015 Cuma 14:20-15:00

Antalya

Sık yaptığımız işler: Görüntüleri ne kadar doğru değerlendiriyoruz? Pratikte sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinin kayıtlı olgular eşliğinde okunması, yorumlanması

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Antalya

SÖZLÜ BİLDİRİLER 6 Koroner arter hastalık / Akut koroner sendromlar - 2

23 Ekim 2015 Cuma 10:10-11:20

Aşkabat

SÖZLÜ BİLDİRİLER 8 Diper 1

23 Ekim 2015 Cuma 13:50-15:00

Aşkabat

SÖZLÜ BİLDİRİLER 11 Aritmi / Elektrofizyoloji - 3

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Aşkabat

Akut dekompanse kalp yetersizliği hastasına yaklaşım

23 Ekim 2015 Cuma 08:30-09:40

Bakü

STEMI ve kardiyojenik şok: Nasıl yönetelim?

23 Ekim 2015 Cuma 10:10-10:45

Bakü

Atriyal fibrilasyon kardiyoversiyonu: Pratik uygulama 2015

23 Ekim 2015 Cuma 10:45-11:20

Bakü

Pratik hayatta kardiyo-onkoloji

23 Ekim 2015 Cuma 13:50-14:25

Bakü

23 Ekim 2015 Cuma 14:25-15:00

Bakü

Türk Hipertansiyon Kılavuzuna doğru ilk adım

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Bakü

SÖZLÜ BİLDİRİLER 5 Kardiyovasküler görüntüleme - 2

23 Ekim 2015 Cuma 10:10-11:20

Bişkek

SÖZLÜ BİLDİRİLER 7 Lipid, ateroskleroz

23 Ekim 2015 Cuma 13:50-15:00

Bişkek

SÖZLÜ BİLDİRİLER 10 Aritmi / Elektrofizyoloji - 2

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Bişkek

ST elevasyonlu akut koroner sendromlar: Pratigimizi etkileyecek neler var?

23 Ekim 2015 Cuma 08:30-09:40

İstanbul

TKD-ACC Ortak Oturumu Practical mesagges to cardiologists

23 Ekim 2015 Cuma 10:10-11:20

İstanbul

SERVIER - Uydu Sempozyumu

23 Ekim 2015 Cuma 11:30-12:30

İstanbul

Lipid gündemi: 2015

23 Ekim 2015 Cuma 13:50-15:00

İstanbul

Enine boyuna TAVI

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

İstanbul

Hasta başında en zor durum: Komplikasyonlar

23 Ekim 2015 Cuma 18:00-19:00

İstanbul

Kardiyoloji yoğun bakımında uygulanan temel girişimsel işlemler

23 Ekim 2015 Cuma 08:30-09:40

Lefkoşa

Protez kapakta görüntüleme kursu

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Lefkoşa

SÖZLÜ BİLDİRİLER 9 Aritmi / Elektrofizyoloji - 1

23 Ekim 2015 Cuma 15:30-16:40

Saraybosna

OLGU SUNUMU 8 Girişimsel kardiyoloji - Valvular ve yapısal kalp hastalıkları

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:50-15:00

Almatı

OLGU SUNUMU 9 Girişimsel kardiyoloji - Koroner, karotis, periferal

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:40

Almatı

Erişkin konjenital kalp hastalıklarına genel yaklaşım

24 Ekim 2015 Cumartesi 08:30-09:40

Ankara

ESC / ERS 2015 Pulmoner Hipertansiyonu Kılavuzu neler getirdi?

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:10-11:20

Ankara

BAYER - Uydu Sempozyumu Rivaroksaban’la 4X4: Antikoagülan Tedavide Kanıtlar x Gerçekler x Deneyim x Gelecek

24 Ekim 2015 Cumartesi 11:30-12:30

Ankara

Koroner işlemler - İleri koroner değerlendirme teknikleri

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:50-15:00

Ankara

Genç kardiyologların karşılaştığı en ilginç olgu oturumu

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:40

Ankara

Hayatın içinden zor olgular 3

24 Ekim 2015 Cumartesi 18:00-19:00

Ankara

Kardiyoloji Kalp Damar Cerrahisi Ortak Oturumu Koroner ve mitral kapak hastalıklarında kalp takımı yaklaşımı

24 Ekim 2015 Cumartesi 08:30-09:40

Antalya

TKD-EHRA ortak oturumu: Paroxysmal atrial fibrillation… How innocent and how to manage?

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:10-11:20

Antalya

PFIZER - Uydu Sempozyumu Gerçekler detaylarda gizlidir

24 Ekim 2015 Cumartesi 11:30-12:30

Antalya

Ezber bozan çalışmaları klinik pratiğimize nasıl uygulayalım?

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:50-15:00

Antalya

TKD-ICCR Ortak Oturumu Obesite patlaması yaşıyoruz!

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:40

Antalya

ACTELION - Uydu Sempozyumu Geleceğe Doğru: PAH’ta Değişen Perspektif

24 Ekim 2015 Cumartesi 17:00-18:00

Antalya

SÖZLÜ BİLDİRİLER 13 Girişimsel kardiyoloji - Valvuler ve yapısal kalp hastalıkları Girişimsel kardiyolojinin yükselen yıldızı: Transkateter aort kapağı takılması

24 Ekim 2015 Cumartesi 08:30-09:40

Aşkabat

SÖZLÜ BİLDİRİLER 15 Valvular kalp hastalıkları Valvuler kalp hastalığı epidemiyolojisi ve yönetimi

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:10-11:20

Aşkabat

SÖZLÜ BİLDİRİLER 16 Girişimsel kardiyoloji - CTO, karotis ve periferal Periferal arteryal hastalık yönetimi

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:50-15:00

Aşkabat

SÖZLÜ BİLDİRİLER 18 Kalp yetersizliği - 2 Kalp yetersizliği yönetimi: Hala öğrenilecekler var

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:40

Aşkabat

Kardiyovasküler korunmada ne zararlı?

24 Ekim 2015 Cumartesi 08:30-09:05

Bakü

Yaşlı hastada (> 75 yaş) statin

24 Ekim 2015 Cumartesi 09:05-09:40

Bakü

Hipertansiyonda zor durumlar: Sekonder ve dirençli hipertansiyon

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:10-11:20

Bakü

ESC / ERS 2014 Kılavuzu ışığında pulmoner emboliye yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:50-15:00

Bakü

Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde gri bölgeler: Ne yapalım?

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:05

Bakü

EKG anormallikleri olan asemptomatik hastalar: Ne yapacağız?

24 Ekim 2015 Cumartesi 16:05-16:40

Bakü

SÖZLÜ BİLDİRİLER 12 Epidemiyoloji Valvular olmayan atriyak fibrilasyon

24 Ekim 2015 Cumartesi 08:30-09:40

Bişkek

SÖZLÜ BİLDİRİLER 14 Kalp yetersizliği - 1 Kalp yetersizliğinde serum markörleri

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:10-11:20

Bişkek

SÖZLÜ BİLDİRİLER 17 Girişimsel kardiyoloji Koroner perkutanöz koroner müdahaleler: Prognoz belirteçleri

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:40

Bişkek

ST yükselmeli miyokard infarktüsünde tartışmalı alanlar

24 Ekim 2015 Cumartesi 08:30-09:40

İstanbul

ST yükselmesiz akut koroner sendrom: 2015 güncelleme

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:10-11:20

İstanbul

SANOFI - Uydu Sempozyumu Dislipidemi

24 Ekim 2015 Cumartesi 11:30-12:30

İstanbul

TKD-ESC Ortak Oturumu ESC Kongresi’nden tartışmalı konular

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:50-15:00

İstanbul

TKD-EuroPCR Ortak Oturumu Stent dünyası 2015: Doğru hasta, doğru lezyon, doğru stent

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:40

İstanbul

Hayatın içinden zor olgular 2

24 Ekim 2015 Cumartesi 18:00-19:00

İstanbul

Illustrative cases for clinical decision-making by using myocardial deformation imaging Interactive session

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:40-12:00

Lefkoşa

3D Echocardiography

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:00-14:40

Lefkoşa

3D Echocardiography for heart valves

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:20-16:40

Lefkoşa

HEMŞİRELİK BİLDİRİ VE OLGU OTURUMU Kardiyovasküler hemşireler ve teknisyenler

24 Ekim 2015 Cumartesi 08:30-09:40

Saraybosna

Kardiyovasküler hemşirelik ve teknisyenlik Oturum 1: Kanıta dayalı bakım uygulamaları

24 Ekim 2015 Cumartesi 10:10-11:20

Saraybosna

Kardiyovasküler hemşirelik ve teknisyenlik Oturum 2: Gelişen sorumluluklarımız

24 Ekim 2015 Cumartesi 13:50-15:00

Saraybosna

Kardiyovasküler hemşirelik ve teknisyenlik Oturum 3: Özel konular

24 Ekim 2015 Cumartesi 15:30-16:40

Saraybosna

OLGU SUNUMU 10 Kalp yetersizliği

25 Ekim 2015 Pazar 08:30-09:45

Almatı

OLGU SUNUMU 11 Pulmoner vasküler hastalıklar

25 Ekim 2015 Pazar 10:15-11:30

Almatı

Eskisiyle yenisiyle, oral antikoagülan kullanan hastada zor senaryolar: Ne yapalım?

25 Ekim 2015 Pazar 08:30-09:45

Ankara

Kompleks perkütan koroner girişimlerde son veriler, son teknikler

25 Ekim 2015 Pazar 10:15-11:30

Ankara

ST yükselmeli miyokard infarktüsü hastasını primer PKG’ye aldım, çok damar hastası çıktı

25 Ekim 2015 Pazar 08:30-09:05

Antalya

Stabil angina ile gelen hastada anjiyografide tek damar kronik total oklüzyon lezyonu çıktı

25 Ekim 2015 Pazar 09:05-09:45

Antalya

Acil serviste kime ne zaman ve hangi görüntüleme?

25 Ekim 2015 Pazar 10:15-11:30

Antalya

SÖZLÜ BİLDİRİLER 21 Hipertansiyon

25 Ekim 2015 Pazar 08:30-09:45

Aşkabat

SÖZLÜ BİLDİRİLER 23 Diper 2

25 Ekim 2015 Pazar 10:15-11:30

Aşkabat

ICD Takip Kursu (Olgu odaklı tartışma)

25 Ekim 2015 Pazar 10:15-11:30

Bakü

SÖZLÜ BİLDİRİLER 20 Koroner arter hastalık /Akut koroner sendromlar - 3 Koroner arter hastalığın şiddetinin belirlenmesi: Faydalı markörler

25 Ekim 2015 Pazar 08:30-09:45

Bişkek

SÖZLÜ BİLDİRİLER 22 Pulmoner hipertansiyon ve vasküler hastalıklar Pulmoner vasküler hastalık: Her gün yeni şeyler öğreniyoruz

25 Ekim 2015 Pazar 10:15-11:30

Bişkek

Sıcak mesajlar 2015

25 Ekim 2015 Pazar 08:30-09:45

İstanbul

2015 ESC Kılavuzları uygulamamızı nasıl etkileyecek?

25 Ekim 2015 Pazar 10:15-11:30

İstanbul

SÖZLÜ BİLDİRİLER 19 Girişimsel kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi

25 Ekim 2015 Pazar 08:30-09:45

Saraybosna