30. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

Açılış Konuşması

Açılış Konuşması

23 Ekim 2014 Perşembe 18:30-19:30

Ankara

Anterior Miyokard İnfarktüsü İle Gelen Bir Hastada Koroner Diseksiyon Ve İntramural Hematom

Anterior Miyokard İnfarktüsü İle Gelen Bir Hastada Koroner Diseksiyon Ve İntramural Hematom

23 Ekim 2014 Perşembe 14:00-15:15

İstanbul

AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE STENT SEÇİMİ

AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE STENT SEÇİMİ

24 Ekim 2014 Cuma 10:15-11:30

Ankara

Akut Kapak Patolojilerinde Ekokardiyografinin Rolü

Akut Kapak Patolojilerinde Ekokardiyografinin Rolü

24 Ekim 2014 Cuma 14:00-15:15

Ankara

2014'de pulmoner hipertansiyonda nerdeyiz? iPAH tanı ve tedavisinde güncel algoritmalarının özetlenmesi

2014'de pulmoner hipertansiyonda nerdeyiz? iPAH tanı ve tedavisinde güncel algoritmalarının özetlenmesi

25 Ekim 2014 Cumartesi 10:15-11:30

Ankara

AKS (STEMI ve NSTEMI) Olgularında Güncel Antitrombosit Tedavi

AKS (STEMI ve NSTEMI) Olgularında Güncel Antitrombosit Tedavi

25 Ekim 2014 Cumartesi 11:45-12:45

Antalya

Akut ve kronik KY’de pratik ekokardiyografik inceleme, torasik

Akut ve kronik KY’de pratik ekokardiyografik inceleme, torasik

25 Ekim 2014 Cumartesi 10:15-11:30

Aşkabat

Acute Anterior Myocardial İnfarction After Intake Of Clavis Panax

Acute Anterior Myocardial İnfarction After Intake Of Clavis Panax

25 Ekim 2014 Cumartesi 08:30-09:45

Bişkek

Akut Koroner Sendromda Yeni Biyomarkır: Signal Peptide-CUB-EGF Domain-containing protein 1 (SCUBE1)?

Akut Koroner Sendromda Yeni Biyomarkır: Signal Peptide-CUB-EGF Domain-containing protein 1 (SCUBE1)?

25 Ekim 2014 Cumartesi 10:15-11:30

Bişkek

Akut Kalp Yetmezliğinde Dolaşım Destek Cihazlarının Rolü

Akut Kalp Yetmezliğinde Dolaşım Destek Cihazlarının Rolü

26 Ekim 2014 Pazar 08:30-09:45

Aşkabat