29. Uluslarası Katılımlı Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

Açılış Konuşması

Açılış Konuşması

26 Ekim 2013 Cumartesi 19:00-00:00

ANKARA

Akut Miyokart Enfarktüsüne Bağlı Kötü Klinik Sonlanımı Öngörmede Basit Bir Anjiyografik Endeks

Akut Miyokart Enfarktüsüne Bağlı Kötü Klinik Sonlanımı Öngörmede Basit Bir Anjiyografik Endeks

26 Ekim 2013 Cumartesi 14:00-15:15

BİŞKEK

AKS’de Güncel Anti-trombosit Tedavi

AKS’de Güncel Anti-trombosit Tedavi

26 Ekim 2013 Cumartesi 17:30-18:30

ISTANBUL

AKUT MEZENTER İSKEMİSİNDE SÜPERİOR MEZENTER ARTERDEN KATETER İLE TROMBÜS ASPİRASYONU

AKUT MEZENTER İSKEMİSİNDE SÜPERİOR MEZENTER ARTERDEN KATETER İLE TROMBÜS ASPİRASYONU

27 Ekim 2013 Pazar 08:30-09:45

ALMATI

Asemptomatik Aort Darlığı:Optimal Cerrahi Zamanlama

Asemptomatik Aort Darlığı:Optimal Cerrahi Zamanlama

27 Ekim 2013 Pazar 15:45-17:00

İSTANBUL

10 YIL ÖNCE 5 YIL SONRA

10 YIL ÖNCE 5 YIL SONRA

27 Ekim 2013 Pazar 17:15-18:15

İSTANBUL

Aritmi EKG’si kursu-II

Aritmi EKG’si kursu-II

27 Ekim 2013 Pazar 08:30-09:45

LEFKOŞA

27.10.2013 00:00:00

27.10.2013 00:00:00

27 Ekim 2013 Pazar 15:45-17:00

LEFKOŞA

Akut Pulmoner Embolizm Hastalarında Risk Sınıflamasında Kardiyak Biyobelirteçlerin ve Sağ Ventrikül Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi

Akut Pulmoner Embolizm Hastalarında Risk Sınıflamasında Kardiyak Biyobelirteçlerin ve Sağ Ventrikül Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi

27 Ekim 2013 Pazar 08:30-09:45

SARAYBOSNA

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TAVI PROGRAMI

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TAVI PROGRAMI

28 Ekim 2013 Pazartesi 10:15-11:30

LEFKOSA