28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

Pulmoner hipertansiyonda tanı ve tedavi

Pulmoner hipertansiyon

11 Ekim 2012 Perşembe 13:30-14:45

ANKARA

Kapak hastalıklarına olgu odaklı oturum

Olgu odaklı oturum

11 Ekim 2012 Perşembe 15:15-16:30

ANKARA

STEMİ: An meselesi mi can meselesi mi?

STEMİ

11 Ekim 2012 Perşembe 15:15-16:30

ANTALYA

Kardiyak arrest ve kardiyopulmoner resüsitasyon: Nasıl yapalım?

Kardiyak arrest

11 Ekim 2012 Perşembe 13:30-14:45

İSTANBUL

TEKHARF Çalışmasının öğrettikleri

11 Ekim 2012 Perşembe 15:15-16:30

İSTANBUL

Akut Dekompanze Sistolik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular

Akut Dekompanze Sistolik Kalp Yetersizliği

12 Ekim 2012 Cuma 08:00-09:15

ANKARA

Asemptomatik iskemili olgularda revaskülarizasyon?

Asemptomatik iskemili olgular

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

ANKARA

Kardiyak görüntülemede yeni neler var ?

Kardiyak görüntüleme

12 Ekim 2012 Cuma 15:15-16:30

ANKARA

Kardiyolojide tanı ve tedavide ufukta neler var?

Kardiyolojide tanı ve tedavi

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

ANKARA

Atriyal fibrilasyon 2012: TKD-EHRA Joint Meeting

TKD-EHRA Joint Meeting

12 Ekim 2012 Cuma 08:00-09:15

ANTALYA

Hipertansiyon tedavisinde gri noktalar?

Hipertansiyon tedavisinde gri noktalar?

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

ANTALYA

Transkateter kapak tedavileri

12 Ekim 2012 Cuma 15:15-16:30

ANTALYA

Warfarin alan hasta akut koroner sendrom ile geldi ne yapalım?

Nasıl Yapalım?

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

ANTALYA

Kurs:Temel ekokardiyografi kursu

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

AŞKABAT

Protez kapak takip ve değerlendirme kursu

Kurs:Protez kapak

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

AŞKABAT

Ven trombozu ve pulmoner emboli 2012

Pratik kardiyoloji

12 Ekim 2012 Cuma 08:00-09:15

BAKÜ

Nasıl Yapalım?

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

BAKÜ

Kalbin enfeksiyoz ve enflamatuar hastalıkları: Tanı ve tedavi algoritması

Enfeksiyoz ve enflamatuar hastalıkları

12 Ekim 2012 Cuma 15:15-16:30

BAKÜ

Dirençli hipertansiyon ve hipertansif kriz olgu sunumları

Vaka bazlı interaktif sunum

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

BAKÜ

Kardiyak defektleri perkütan yolla kapatmada ne kadar başarılıyız ? - 1

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 08:00-09:15

BİŞKEK

2012´de kompleks girişimsel yöntemle tedavi

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

BİŞKEK

Kardiyak girişim ve operasyon sonuçları

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 15:15-16:30

BİŞKEK

EKG ve aritmide yeni görüşler

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

BİŞKEK

Hipertansiyon kılavuzlarından pratiğimize yansıyanlar ESC, NICE, JNC, Kanada

Hipertansiyon kılavuzları

12 Ekim 2012 Cuma 08:00-09:15

İSTANBUL

Akut koroner sendromlar güncelleme 2012

Akut koroner sendromlar

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

İSTANBUL

Kaydedilmiş olgular

Kaydedilmiş Olgular

12 Ekim 2012 Cuma 15:15-16:30

İSTANBUL

Kardiyoloji ve kardiyoloji uzmanlarının sorunları? Sahada çalışan kardiyoloji uzmanının sorunları, görüşleri

Kardiyoloji uzmanlarının sorunları

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

İSTANBUL

Strain Rate Bize Bilgi Veriyor mu?

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 08:00-09:15

LEFKOŞA

Atrial fibrilasyon ablasyonunda yeni neler var?

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

LEFKOŞA

Vasküler sağlığı belirlemede yeni bir yöntem: Damar direnci

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 15:15-16:30

LEFKOŞA

Hipertansiyon: Yeni parametreler, yeni tedaviler

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

LEFKOŞA

Ekokardiyografide Yeni Uygulamalar

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 08:00-09:15

SARAYBOSNA

Kardiyovasküler fonksiyonun değerlendirilmesi ve düzeltilmesi

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 09:45-11:00

SARAYBOSNA

Kardiyak tedavide renal fonksiyonlar

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 15:15-16:30

SARAYBOSNA

Türkiye´de yapılmış yeni çalışmalar

Sözlü Bildiriler

12 Ekim 2012 Cuma 17:00-18:15

SARAYBOSNA

İnmede bir kardiyoloğun bilmesi ve yapması gerekenler

İnme

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

ANKARA

a) Atriyal fibrilasyon ablasyonu b) Atriyal fibrilasyonda antikoagülan tedavi

Atriyal fibrilasyon

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

ANKARA

TKD Görüntüleme Çalışma Grubunun ekokardiyografi raporu standartları bildirgesi:

TKD Ekokardiyografi raporu standartları

13 Ekim 2012 Cumartesi 15:15-16:30

ANKARA

Genetik aritmilere yaklaşım

Genetik aritmiler

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

ANKARA

Son 4 kılavuza genel bakış: TKD-ESC Joint Meeting

TKD-ESC Joint Meeting

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

ANTALYA

TSC - ACC Oturumu

TSC - ACC Oturumu

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

ANTALYA

Nasıl Yapalım?

13 Ekim 2012 Cumartesi 15:15-16:30

ANTALYA

Kalp hastalarında diyabeti nasıl tedavi edelim?

Nasıl Yapalım?

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

ANTALYA

Nasıl Yapalım? Hemşire Oturumu

13 Ekim 2012 Cumartesi 13:45-14:45

ASTANA

Kardiyologlar için karotis girişim kursu

Kurs:Karotis girişim kursu

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

AŞKABAT

Periferik girişim kursu

Kurs: Periferik girişim

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

AŞKABAT

Sağlık ekonomisi ve akılcı ilaç kullanımı

Sağlık ekonomisi ve akılcı ilaç kullanımı

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

AŞKABAT

2012 yılında dislipidemi tedavisinde aklımıza takılanlar

2012 yılında dislipidemi tedavisi

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

BAKÜ

Gebelik ve kalp hastalıkları: Nasıl yapalım? Gebeliği nasıl sürdürelim?

Gebelik ve kalp hastalıkları

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

BAKÜ

Diyet ve alternatif-tamamlayıcı tedaviler

Diyet ve alternatif

13 Ekim 2012 Cumartesi 15:15-16:30

BAKÜ

Vaka Bazlı İnteraktif Sunum

Vaka Bazlı İnteraktif Sunum

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

BAKÜ

Akut koroner sendromda yeni yaklaşımlar - 1

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

BİŞKEK

Koroner ektazi yenilik var mı?

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

BİŞKEK

Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde yeni neler var?

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 15:15-16:30

BİŞKEK

Koroner arter hastalığı tedavisinde güncel uygulamalar

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

BİŞKEK

Antitrombosit tedaviye genel bakış:

Antitrombosit tedaviye genel bakış:

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

İSTANBUL

Asemptomatik kapak hastalıklarında ekokardiyografide cerrahi zamanlamasına nasıl karar verilir?

Asemptomatik kapak hastalıkları

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

İSTANBUL

Koroner görüntüleme ve fizyolojik değerlendirme ile PKG başarisini nasil arttırdım ?

Olgu Odaklı Oturum

13 Ekim 2012 Cumartesi 15:15-16:30

İSTANBUL

Dislipidemi tedavisi mercek altında

Dislipidemi tedavisi

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

İSTANBUL

After Çalışması: Atriyal fibralasyon konusunda ülkemizden yeni veriler

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

LEFKOŞA

TAVİ uygulamasında edindiğimiz tecrübeler

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

LEFKOŞA

Protez Kapak: Sorunlar ve çözümler

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 15:15-16:30

LEFKOŞA

Kardiyolog gözüyle pulmoner emboli

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

LEFKOŞA

Güncel uygulamada üç boyutlu ekokardiyografi

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 08:00-09:15

SARAYBOSNA

Kardiyak defektleri perkütan yolla kapatmada ne kadar başarılıyız ? - 2

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:45-11:00

SARAYBOSNA

Koroner arter hastalığında yenilikler

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 15:15-16:30

SARAYBOSNA

Kardiyak görüntüleme güncellemesi

Sözlü Bildiriler

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:00-18:15

SARAYBOSNA

Kalp yetersizliğinde ilaçlar yetersiz kaldığında?

Kalp yetersizliğinde ilaçlar yetersiz kaldığında?

14 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45

ANKARA

Pulmoner hipertansiyonda yeni neler var ?

Sözlü Bildiriler

14 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45

AŞKABAT

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi: Sorunlar ve çözümler

Sözlü Bildiriler

14 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30

AŞKABAT

Kardiyovasküler hastalık sonrası yaşam:

Kardiyovasküler hastalık

14 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45

BAKÜ

Genç kardiyolog görüntülemeden ne bekler ?

Genç kardiyolog görüntüleme

14 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30

BAKÜ

Genel kardiyolojiden başlıklar

Sözlü Bildiriler

14 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45

BİŞKEK

Koroner arter hastalığı

Koroner arter hastalığı

14 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45

İSTANBUL

Kardiyoloji-KDC Konseyi

14 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30

İSTANBUL

Kalp hastalıklarında güncel hemşirelik uygulamaları

Sözlü Bildiriler

14 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45

LEFKOŞA

Akut koroner sendromda yeni yaklaşımlar - 2

Sözlü Bildiriler

14 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30

LEFKOŞA

Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisinde yenilikler

Sözlü Bildiriler

14 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45

SARAYBOSNA

Kalp yetersizliği: Eski soruna yeni uygulamalar

Sözlü Bildiriler

14 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30

SARAYBOSNA