27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

ST elevasyonlu MI’da primer perkütan girişim: Nasıl Yapalım?

Sempozyum

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

ANKARA

Diyastolik işlev bozukluğunda ekokardiyografi

Sempozyum

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

ANKARA

Dislipidemide gri bölgeler, zor kararlar

Sempozyum

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

ANKARA

Aritmi tedavisinde zor kararlar

Sempozyum

28 Ekim 2011 Cuma 15:15-16:30

ANKARA

Kalp yetersizliği, hipertansiyon ve hiperlipidemi

Kardiyovasküler Hastalıklar Kursu

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

ASTANA

Koroner arter hastalığı, kapak hastalıkları ve diyabet

Kardiyovasküler Hastalıklar Kursu

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

ASTANA

Kardiyoloji tanı yöntemlerini kullanma kılavuzu

Pratik Kardiyoloji

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

AŞKABAT

Güncelleme: Son bir yılda neler değişti?

Pratik Kardiyoloji

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

AŞKABAT

Kardiyovasküler risk nedir nasıl yönetilir? Korunma ve risk yönetimi

Pratik Kardiyoloji

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

AŞKABAT

B Planı

Pratik Kardiyoloji

28 Ekim 2011 Cuma 15:15-16:30

AŞKABAT

Kardiyovasküler hastalıkların epidemiyolojisi

Sempozyum

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

BAKÜ

Karşıt Görüş

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

BAKÜ

ACE İnhibisyonunda 2012: Yeni Kanıtlar Neler?

İbrahim Ethem Ulagay Uydu Sempozyumu

28 Ekim 2011 Cuma 11:50-12:50

BAKÜ

Aort darlığı ve hipertansiyonu olan olguya yaklaşım

Olgu Odaklı Oturum

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

BAKÜ

İleri Teknikler

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

BİŞKEK

Hipertansiyon-Kapak Hastalıkları

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

BİŞKEK

Akut koroner sendromlar

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

BİŞKEK

Kardiyoloji 2011

İstanbul Update

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

İSTANBUL UPDATE

Kapak hastalıkları ve ASD´de girişimsel tedavi 2011

İstanbul Update

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

İSTANBUL UPDATE

Perkütan koroner girişimde 2011 yılında antitrombosit tedavi nasıl olmalı?

Nasıl Yapalım

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

İSTANBUL UPDATE

Nasıl Yapalım

28 Ekim 2011 Cuma 15:15-16:30

İSTANBUL UPDATE

Kalp Yetersizliği

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

LEFKOŞA

Girişimsel İşlemler

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

LEFKOŞA

Aritmi-Pacemaker

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

LEFKOŞA

Trombositler-Koroner Arter Hastalığı

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 15:15-16:30

LEFKOŞA

Makale istatistiğini nasıl okuyalım?

Kurs

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

SARAYBOSNA

Temel EKG kursu

Kurs

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

SARAYBOSNA

EKG-Aritmi Kursu

Kurs

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

SARAYBOSNA

Temel Ekokardiyografi Kursu

Kurs

28 Ekim 2011 Cuma 15:15-16:30

SARAYBOSNA

Primer Perkütan Girişim

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 08:30-09:45

TAŞKENT

Kalp-Damar Cerrahisi

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 10:15-11:30

TAŞKENT

Koroner Kollateral-Ektazi

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 13:40-14:55

TAŞKENT

Çeşitli Hastalıklarda Kalp

Sözlü Bildiriler

28 Ekim 2011 Cuma 15:15-16:30

TAŞKENT

Hipertansiyon tedavisinde değişenler

Sempozyum

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:30-09:45

ANKARA

Kalp Yetersizliği 2011

Sempozyum

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

ANKARA

Akut koroner sendromda antiagregan ve antikoagulan tedavi

Sempozyum

29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00-16:15

ANKARA

Gebelik ve kalp hastalığı

Sempozyum

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

ANKARA

TAVI

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:30-09:45

ASTANA

Ülkemizden Epidemiyolojik Veriler

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

ASTANA

Ekokardiyografik Kardiyak Fonksiyonlar

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00-16:15

ASTANA

Çeşitli

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

ASTANA

Bunlar kalbinize iyi gelir

Pratik Kardiyoloji

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

AŞKABAT

Obezite yönetiminde bir yol haritası?

Pratik Kardiyoloji

29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00-16:15

AŞKABAT

Durum Acilse

Pratik Kardiyoloji

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

AŞKABAT

Kalp Yetersizliği: 3 soru 3 cevap

Uzmanıyla Buluşma

29 Ekim 2011 Cumartesi 18:00-19:00

AŞKABAT

Tedaviye dirençli kalp yetersizliği hastasına yaklaşım

Olgu Odaklı Oturum

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:30-09:45

BAKÜ

Türk Kardiyoloji Derneği - Almanya Kardiyoloji Derneği Ortak Oturumu

Sempozyum

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

BAKÜ

Atriyal Fibrilasyon

Sempozyum

29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00-16:15

BAKÜ

Antitrombosit tedavi: Kişiye özgü tedavi zamanı geldi mi?

Sempozyum

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

BAKÜ

Arteriyel Sertlik, İntima-Media Kalınlığı Araşırmaları

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:30-09:45

BİŞKEK

Çeşitli Hastalıklarda Kalp

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

BİŞKEK

Çeşitli Hastalıklarda Kardiyak Fonksiyonların Ekokardiyografik Değerlendirilmesi

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00-16:15

BİŞKEK

Risk Faktörleri

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

BİŞKEK

Kardiyak Görüntüleme 2011

İstanbul Update

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:30-09:45

İSTANBUL UPDATE

Akut Miyokard Enfarktüsü: 2011 Güncelleme

İstanbul Update

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

İSTANBUL UPDATE

Nasıl Yapalım?

29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00-16:15

İSTANBUL UPDATE
Karşıt Görüş

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

İSTANBUL UPDATE

İleri Ekokardiyografi Kursu

Kurs

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:30-09:45

SARAYBOSNA

Girişimsel Kurs: Koroner

Kurs

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

SARAYBOSNA

Kalp pili olan hastanın takibi ve sorun giderme kursu

Kurs

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

SARAYBOSNA

Elektrofizyoloji—Ablasyon

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:30-09:45

TAŞKENT

Çeşitli Ekokardiyografik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 10:15-11:30

TAŞKENT

Koroner Arter Hastalığı Çeşitli Göstergeler

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00-16:15

TAŞKENT

Kardiyak Hastalıklar Ve Otonom Sinir Sistemi

Sözlü Bildiriler

29 Ekim 2011 Cumartesi 16:45-18:00

TAŞKENT

Girişimsel İşlemlerde Ekokardiyografi

Sempozyum

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

ANKARA

Pulmoner hipertansiyonda tanı ve güncel tedavi yaklaşımları

Sempozyum

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

ANKARA

Lipid tedavisinde ilaç dışı yaklaşımlar

Sempzoyum

30 Ekim 2011 Pazar 13:40-14:55

ANKARA

Kronik kalp yetersizliği: Tanı ve tedavi

Sempozyum

30 Ekim 2011 Pazar 15:15-16:30

ANKARA

TKD-ESC Ortak Oturumu

Sempozyum

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

ASTANA

Yaşlılarda Kardiyovasküler Hastalıklara Yaklaşım

Sempozyum

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

ASTANA

Kapak Hastalıkları

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 13:40-14:55

ASTANA

Çeşitli

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 15:15-16:30

ASTANA

Hiperlipidemi Tedavisinde Gözümüzden Kaçanlar

Pratik Kardiyoloji

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

AŞKABAT

Malpraktis mi komplikasyon mu?

Pratik Kardiyoloji

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

AŞKABAT

2011 yılında Kardiyo Pulmoner Resusitasyonu farklı mı yapıyoruz?

Pratik Kardiyoloji Oturumları

30 Ekim 2011 Pazar 13:40-14:55

AŞKABAT

Kadın olmak

Pratik Kardiyoloji

30 Ekim 2011 Pazar 15:15-16:30

AŞKABAT

Kardiyovasküler riski yüksek bireylerde yaklaşım ve tedavi

Sempozyum

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

BAKÜ

Revaskülarizasyona uygun olmayan koroner arter hasta tedavisinin tartışılması

Olgu Odaklı Oturum

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

BAKÜ

Kapak hastalıklarında tedavi

Sempzoyum

30 Ekim 2011 Pazar 13:40-14:55

BAKÜ

Ulusal Çalışmalar

30 Ekim 2011 Pazar 15:15-16:30

BAKÜ

Girişimsel Kardiyoloji

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

BİŞKEK

TAVI

Sözlü Bildirler

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

BİŞKEK

Akut Kalp Yetersizliğinde Cihaz Desteği

Nasıl Yapalım

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

İSTANBUL UPDATE

TKD-Bosna Hersek Kardiyoloji Derneği Ortak Oturumu

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

İSTANBUL UPDATE
Nasıl Yapalım

30 Ekim 2011 Pazar 13:40-14:55

İSTANBUL UPDATE

Senkoplu hastanın tartışılması

Olgu Odaklı Oturum

30 Ekim 2011 Pazar 15:15-16:30

İSTANBUL UPDATE

Çeşitli Hastalıklarda Sağ Ventrikülün Ekokardiyografik Değerlendirmesi

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

LEFKOŞA

Sol Atriyal Fonksiyonlar

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

LEFKOŞA

Kalp Yetersizliği

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 13:40-14:55

LEFKOŞA

Primer Perkütan Girişim

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 15:15-16:30

LEFKOŞA

Periferik Girişim Kursu

Kurs

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

SARAYBOSNA

ASD, PFO, PDA Kapatma Kursu

Kurs

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

SARAYBOSNA

Kalp Yetersizliği Hastalarında Tedavinin Etkileri

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45

TAŞKENT

Girişimsel Kardiyoloji

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30

TAŞKENT

Uyku Apnesinde Ekokardiyografik Değerlendirme

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 13:40-14:55

TAŞKENT

Koroner Arter Hastalığı

Sözlü Bildiriler

30 Ekim 2011 Pazar 15:15-16:30

TAŞKENT