26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

Akut Miyokard Enfarktüsü: 2010 Güncelleme

22 Ekim 2010 Cuma 08:30-09:45

ANKARA

Zor Durumlarda Riskli Gebelikler: Ne Yapalım?

22 Ekim 2010 Cuma 10:15-11:30

ANKARA

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinde Zor Kararlar:

22 Ekim 2010 Cuma 13:30-14:45

ANKARA

Endokarditte Farklı Senaryolar: Ne Yapmalı?

22 Ekim 2010 Cuma 15:15-16:30

ANKARA

Olgu Odaklı Oturum

Aort Darlığı: Giderek Artan Bir Kapak Hastalığı

22 Ekim 2010 Cuma 17:00-17:40

ANKARA

Karşıt Görüş

22 Ekim 2010 Cuma 17:00-17:40

ASTANA

Periferik Damar Hastalığında Tedavi

22 Ekim 2010 Cuma 08:30-09:45

AŞKABAT

Trombolitik Tedavinin Geri Dönüşü

22 Ekim 2010 Cuma 10:15-11:30

AŞKABAT

Nasıl Yapalım?

Aspirin, klopidogrel direncini nasıl tanıyalım? Tedavide ne yapalım?

22 Ekim 2010 Cuma 13:30-14:45

AŞKABAT

TSC-ESC Ortak Oturumu

22 Ekim 2010 Cuma 15:15-16:30

AŞKABAT

Hiperlipideminin Tıbbi Tedavisinin Püf Noktaları

22 Ekim 2010 Cuma 08:30-09:45

BAKÜ

Neden Başaramıyoruz? Obezite

22 Ekim 2010 Cuma 10:15-11:30

BAKÜ

Kardiyolojide Hangi Tanı Yöntemi Ne Zaman İstenmeli Nasıl Yorumlanmalı?

22 Ekim 2010 Cuma 13:30-14:45

BAKÜ

Kardiyovasküler Hastalıklardan Dünya Nasıl Korunuyor?

22 Ekim 2010 Cuma 15:15-16:30

BAKÜ

Nasıl Yapalım?

Kardiyak arrest ve kardiyopulmoner resüsitasyon: Nasıl yapalım?

22 Ekim 2010 Cuma 17:00-17:40

BAKÜ

EKG (Temel)

22 Ekim 2010 Cuma 08:30-09:45

BİŞKEK

EKG Aritmi Kursu

22 Ekim 2010 Cuma 10:15-11:30

BİŞKEK

Sözlü Bildiri

Çeşitli durumlarda arteriyel kan basıncı I

22 Ekim 2010 Cuma 08:30-09:45

LEFKOŞA
Çeşitli durumlarda arteriyel kan basıncı II

22 Ekim 2010 Cuma 10:15-11:30

LEFKOŞA
Kardiyolojide genel konular I

22 Ekim 2010 Cuma 13:30-14:45

LEFKOŞA
Kardiyolojide genel konular II

22 Ekim 2010 Cuma 15:15-16:30

LEFKOŞA
Mitral kapak

22 Ekim 2010 Cuma 08:30-09:45

SARAYBOSNA
Kardiyak görüntüleme

22 Ekim 2010 Cuma 10:15-11:30

SARAYBOSNA
Protez kapak – Trombosit fonksiyonları

22 Ekim 2010 Cuma 13:30-14:45

SARAYBOSNA
Hemşirelikte kardiyoloji uygulamaları

22 Ekim 2010 Cuma 15:15-16:30

SARAYBOSNA
Noninvazif aritmi

22 Ekim 2010 Cuma 08:30-09:45

TAŞKENT
Güncel ekokardiyografi tetkiklerinin klinik uygulamaları

22 Ekim 2010 Cuma 10:15-11:30

TAŞKENT
Ekokardiyografi klinik uygulamaları

22 Ekim 2010 Cuma 13:30-14:45

TAŞKENT
Türkiyeden epidemiyolojik veriler

22 Ekim 2010 Cuma 15:15-16:30

TAŞKENT

Hipertansiyonda Cevabı Net Olmayan Sorular

23 Ekim 2010 Cumartesi 08:30-09:45

ANKARA

Kan Basıncı ve Kardiyovasküler Korunma

23 Ekim 2010 Cumartesi 10:15-11:30

ANKARA

Kardiyolojide Yeni Ufuklar: Yapısal Kalp Hastalıkları

23 Ekim 2010 Cumartesi 15:00-16:15

ANKARA

Zor Kararlarda Uzmanından Görüşler: Tıbbi Tedavi mi? Perkutan Girişim mi? Ameliyat mı?

23 Ekim 2010 Cumartesi 16:45-18:00

ANKARA

TKD-ATUDER Ortak Oturumu

23 Ekim 2010 Cumartesi 08:30-09:45

ASTANA

Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Konseyi

23 Ekim 2010 Cumartesi 15:00-16:15

ASTANA

Kardiyak Görüntüleme 2010

23 Ekim 2010 Cumartesi 10:15-11:30

AŞKABAT

Atriyal Fibrilasyonda Güncelleme

23 Ekim 2010 Cumartesi 15:00-16:15

AŞKABAT

Yeni Ekokardiyografi Teknikleri Günlük Pratiğimizi Değiştirdi mi?

23 Ekim 2010 Cumartesi 16:45-18:00

AŞKABAT

Antitrombosit ve antikoagulan tedavi: Kimlere verelim? Kimlere vermeyelim?

23 Ekim 2010 Cumartesi 08:30-09:45

BAKÜ

İlaç Etkileşimleri, Klinik Önemi, Nelere Dikkat Etmeli?

23 Ekim 2010 Cumartesi 10:15-11:30

BAKÜ

Birinci Basamakta Kardiyoloji Hastasının Takibi? Ne Zaman Tekrar Kardiyologa Göndermeli?

23 Ekim 2010 Cumartesi 15:00-16:15

BAKÜ

Birinci Basamakta Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastalarına Yaklaşım

23 Ekim 2010 Cumartesi 16:45-18:00

BAKÜ

Sözlü Bildiri

Primer perkütan koroner girişim

23 Ekim 2010 Cumartesi 08:30-09:45

LEFKOŞA
Güncel girişimsel kardiyoloji uygulamaları

23 Ekim 2010 Cumartesi 10:15-11:30

LEFKOŞA
Kalp yetersizliği II- Koroner arter hastalığı

23 Ekim 2010 Cumartesi 15:00-16:15

LEFKOŞA
Farklı Hastalıklarda Kalp

23 Ekim 2010 Cumartesi 16:45-18:00

LEFKOŞA
Akut koroner sendromlar

23 Ekim 2010 Cumartesi 10:15-11:30

SARAYBOSNA
Renal fonksiyonlar-kardiyoloji

23 Ekim 2010 Cumartesi 15:00-16:15

SARAYBOSNA
Kalp yetersizliği I

23 Ekim 2010 Cumartesi 16:45-18:00

SARAYBOSNA
Koroner arter hastalığı

23 Ekim 2010 Cumartesi 10:15-11:30

TAŞKENT
Kardiyolojide ilaç uygulamalari

23 Ekim 2010 Cumartesi 15:00-16:15

TAŞKENT
Kardiyovasküler risk: gen polimorfizmi ve digerleri

23 Ekim 2010 Cumartesi 16:45-18:00

TAŞKENT

Dirençli kalp yetersizliğinde sorunlar ve çözümleri: Yenilik var mı?

24 Ekim 2010 Pazar 08:30-09:45

ANKARA

ST Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünde Perkütan Tedavi

24 Ekim 2010 Pazar 10:15-11:30

ANKARA

Hangi test? Ne zaman?

24 Ekim 2010 Pazar 13:30-14:45

ANKARA

Girişimsel kardiyolojide yeni hedef: Pulmoner emboli

24 Ekim 2010 Pazar 15:15-16:30

ANKARA

Atrial Septum Defektleri

24 Ekim 2010 Pazar 10:15-11:30

ASTANA

Olgu Odaklı Oturum

Koroner Ve Birden Çok Kapak Tutulumu Olan Olguya Yaklaşım

24 Ekim 2010 Pazar 08:30-09:45

AŞKABAT

Kardiyovasküler korunmada güncel durum

24 Ekim 2010 Pazar 10:15-11:30

AŞKABAT

Kalp dışı cerrahi öncesi kalpte karşılaşılan sorunlar, çözümler

24 Ekim 2010 Pazar 13:30-14:45

AŞKABAT

Olgu Odaklı Oturum:

Senkoplu Hastaya Yaklaşım

24 Ekim 2010 Pazar 15:15-16:30

AŞKABAT

Hastalarım soruyor? 10 soru 10 cevap

24 Ekim 2010 Pazar 08:30-09:45

BAKÜ

Hipertansif hastalarda alışkanlıklar, ilaç dışı yaklaşımlar

24 Ekim 2010 Pazar 10:15-11:30

BAKÜ

Yaşam Kalitesi, Yaşamdan Zevk Alma ve Kalp Hastalıkları

24 Ekim 2010 Pazar 13:30-14:45

BAKÜ

Farklı hasta gruplarında kardiyovasküler hastalıklar

24 Ekim 2010 Pazar 15:15-16:30

BAKÜ

Sözlü Bildiri

Çeşitli Hastalıklarda kalp

24 Ekim 2010 Pazar 08:30-09:45

LEFKOŞA
Lipit-koroner

24 Ekim 2010 Pazar 10:15-11:30

LEFKOŞA
İskemik kalp hastalığında değişik uygulamalar

24 Ekim 2010 Pazar 08:30-09:45

TAŞKENT