25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Sunu Slaytları

En İyi Tedavisi Edilmiş Koroner Olgu

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:00-15:00

Salon 1

En Öğretici Komplikasyon

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:00-16:00

Salon 1

En İyi Tedavi Edilen Konjenital Olgu

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:30-17:30

Salon 1

En İyi Tedavi Edilmiş Periferik Olgu

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:30-18:30

Salon 1

En İyi Tedavi Edilmiş Yapısal Olgu

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:30-19:30

Salon 1

2018 Koroner Girişimlerde Güncelleme

04 Mayıs 2018 Cuma 08:00-09:30

Salon 1

Akut Koroner Sendromda Girişimsel Tedavi 2018 Güncellemesi

04 Mayıs 2018 Cuma 11:15-12:30

Salon 1

TAVI Güncelleme - 2018

04 Mayıs 2018 Cuma 16:00-17:00

Salon 1

Davetli Konuşmacı Oturumu

04 Mayıs 2018 Cuma 17:15-18:00

Salon 1

Karotis Girişimleri Sempozyumu

04 Mayıs 2018 Cuma 08:15-09:30

Salon 2

Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedavi Sempozyumu

04 Mayıs 2018 Cuma 09:30-10:45

Salon 2

Özel Durumlarda Primer Perkütan Koroner Girişim

04 Mayıs 2018 Cuma 13:30-14:30

Salon 2

Perkütan Kapak Girişimleri

04 Mayıs 2018 Cuma 14:30-15:30

Salon 2

EVAR - TEVAR

04 Mayıs 2018 Cuma 18:00-19:00

Salon 2

Temel Girişimsel Kardiyoloji Kursu 1

04 Mayıs 2018 Cuma 08:15-09:30

Salon 3

Temel Girişimsel Kardiyoloji Kursu 2

04 Mayıs 2018 Cuma 09:30-10:45

Salon 3

Temel Girişimsel Kardiyoloji Kursu 3

04 Mayıs 2018 Cuma 11:15-12:30

Salon 3

Olgular Eşliğinde Karotis Stentleme Kursu

04 Mayıs 2018 Cuma 14:00-15:30

Salon 3

Olgular Eşliğinde Akut İskemik İnme Tedavisi Kursu

04 Mayıs 2018 Cuma 16:00-17:30

Salon 3

Adım Adım Mitral Balon Valvüloplasti Kursu

04 Mayıs 2018 Cuma 18:00-19:00

Salon 3

Günlük Pratikte Antitrombotik Tedavide Zor Kararlar

04 Mayıs 2018 Cuma 09:30-10:45

Salon 4

Acil Serviste Göğüs Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

04 Mayıs 2018 Cuma 11:15-12:30

Salon 4

Hipertansiyon: Karşıt Görüşler

04 Mayıs 2018 Cuma 14:00-15:30

Salon 4

Karşıt Görüş Oturumu

04 Mayıs 2018 Cuma 16:00-17:00

Salon 4

04 Mayıs 2018 Cuma 17:00-18:00

Salon 4

Zor Durumlar Zor Kararlar

04 Mayıs 2018 Cuma 11:15-12:45

Salon 5

Asistan Oturumu: Olgu Temelli EKG Yorumlama

04 Mayıs 2018 Cuma 13:30-14:30

Salon 5

Klinik Çalışmalar Işığında Korumasız Ana Koroner Stentlemenin Yükselişi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:15-09:30

Salon 1

Davetli Konuşmacı Oturumu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 1

Tam Tıkalı Koroner Lezyonları Nasıl Tedavi Edelim? Olgu Temelli Yaklaşım

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 1

Azerbaycan-Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Toplantısı Koroner Girişimlerde Zor Kararlar

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:30-18:45

Salon 1

Pulmoner Vasküler Girişimler

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:00-09:00

Salon 2

Benim En İyi Bifurkasyon Olgum

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:00-10:30

Salon 2

Benim En İyi Yapısal Girişim Olgum

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00-12:30

Salon 2

Doğumsal Kalp Hastalıklarında Olgu Temelli Girişim Teknikleri

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:00-17:00

Salon 2

Perkütan ASD Kapatma Kursu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:30-09:30

Salon 3

Pratik Eğitim Semineri: TAVI

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30-11:00

Salon 3

Tartışmalı Koroner Olgular Oturumu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 3

Yapısal - Periferik Komplikasyon Oturumu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 3

Vasküler Giriş Yeri Kapama Kursu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:00-17:00

Salon 3

Mitral ve Aortic Paravalvüler LEAK Kapatma Kursu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:30-18:30

Salon 3

Acil Durumlarda Hızlı Müdaheleler ve Ekip Kordinasyonu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 4

Kardiyak Girişimlerde Kullanılan Ekipmanlar

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 4

Kardiyolojide İnvaziv Tanı Yöntemleri

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 4

Komplikasyonlar

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 4

TAVI Kursu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:00-17:00

Salon 4

İnvaziv Kardiyolojinin Mutfağı - II

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:00-18:00

Salon 4

Klinik Pratikte Lipid Yönetimi: Ne Yapardım?

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30-10:30

Salon 5

Girişimsel İşlemlerde ve Öncesinde Görüntüleme

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00-12:30

Salon 5

Yeni Çalışmalar Günlük Pratiğimizi Değiştirir Mi?

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 5

Aritmi Oturumu 1: Eski Sorunlara Yeni Öneriler

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 5

Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülasyon: Çok Da Kolay Değil

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:00-17:30

Salon 5

ACC 2018 Önemli Çalışmaları Tartışıyoruz

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:30-18:45

Salon 5

Koroner İşlemlerde Komplikasyon Yönetimi

06 Mayıs 2018 Pazar 10:30-11:30

Salon 1

Akılcı İlaç Oturumu

06 Mayıs 2018 Pazar 11:30-12:00

Salon 1