24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

Güncelleme Toplantısı

Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu / Serviste yatan hastanın değerlendirilmesinde ekokardiyografinin rolü

25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45

Salon 1

Sempozyum

Koroner Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Koroner arter hastalığında göz ardı edilenler

25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45

Salon 1

Uydu Sempozyumu

ASTRA ZENECA TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / CRP tedavi hedefi olacak mı? JUPITER Çalışması

25 Ekim 2008 Cumartesi 12:30-13:45

Salon 1
SERVIER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Koroner arter hastalığı tedavisinde yeni bir dönem başlıyor! / “Beautiful Çalışması”

25 Ekim 2008 Cumartesi 14:15-15:30

Salon 1
SERVIER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / RAAS Blokajı: Korunma ve tedavide yeni ne var?

25 Ekim 2008 Cumartesi 16:00-17:15

Salon 1
BAYER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Güncel antihipertansif tedavi stratejilerinde KKB’lerin rolü

25 Ekim 2008 Cumartesi 17:45-19:00

Salon 1

Güncelleme Toplantısı

ST yükselmesiz akut koroner sendromlar: 2008 güncelleme

25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45

Salon 2
ST yükselmeli akut miyokard enfarktüsü: 2008 güncelleme

25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45

Salon 2

Uydu Sempozyumu

PFIZER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Teketek "Zamanda Yolculuk" ´88-´98-´08

25 Ekim 2008 Cumartesi 12:30-13:45

Salon 2
İ. E. ULAGAY-MENARİNİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Hipertansiyon gerçeği

25 Ekim 2008 Cumartesi 14:15-15:30

Salon 2
İ. E. ULAGAY-MENARİNİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Kardiyovasküler korumada ACE inhibisyonu

25 Ekim 2008 Cumartesi 16:00-17:15

Salon 2

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Mezuniyet öncesine nostalji: Semptomlara yaklaşım ve ayırıcı tanı

25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45

Salon 3
Kalp yetersizliğine pratik yaklaşım

25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45

Salon 3

Uydu Sempozyumu

BOEHRINGER INGELHEIM TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Kardiyak ve vasküler korumanın dünü, bugünü, yarını

25 Ekim 2008 Cumartesi 12:30-13:45

Salon 3
SANOFI AVENTIS TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Etkili hipertansiyon tedavisinde beklentiler ve ötesi

25 Ekim 2008 Cumartesi 16:00-17:15

Salon 3

Güncelleme Toplantısı

Periferik girişimlerde yaklaşım: Endikasyonları ve olgularla uygulama prensipleri

25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45

Salon 4
Hipertansiyon Çalışma Grubu / Hipertansiyonda gözden kaçanlar

25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45

Salon 4
Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu / Kardiyomiyopatileri nasıl tanıyalım, takip ve tedavi edelim? Yaklaşımlarının değerlendirmesi

25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45

Salon 5
Ekokardiyografide zor kararlar

25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45

Salon 5

Sempozyum

Negatif çalışmalardan neler öğrendik?

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 1
İlaç Salınımlı stent dünyası 2008

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 1

Nasıl Yapalım?

Lipid Çalışma Grubu / Ömür boyu statin alacak hastanın takibi ve sık karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri

26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30

Salon 1

Sempozyum

Stabil koroner arter hastalığında en uygun yaklaşım

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 1
Alışkanlıkların ve beklentilerin gözden geçirilmesi

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 1

Uydu Sempozyumu

MSD-SCHERING PLOUGH TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Kolesterol gündemi, hedefe varmak için soru - yorum

26 Ekim 2008 Pazar 17:30-18:45

Salon 1

Sempozyum

Lipid Çalışma Grubu / Lipidler konusunda güncel sorunlara pratik yaklaşımlar

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-10:00

Salon 2

Nasıl Yapalım?

Aritmi Çalışma Grubu / Kardiyak resenkronizasyon tedavisi

26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30

Salon 2

Sempozyum

Çok kesitli BT: Gerçekten 10 dakikada kansız anjiyografi mi? Söylenenler ve söylenmeyenler

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 2
Girişimsel kardiyolojide komplikasyonlar: Olgularla pratik yaklaşım, püf noktalar.

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 2

Uydu Sempozyumu

İ. E. ULAGAY-MENARİNİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Beta Bloker Gerçeği

26 Ekim 2008 Pazar 17:30-18:45

Salon 2

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde ST yükselmesiz akut koroner sendroma yaklaşım

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 3
Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde akut miyokard enfarktüsüne yaklaşım

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 3

Nasıl Yapalım?

Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu / Kapak hastalarında enfektif endokardit proflaksisini nasıl yapalım?

26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30

Salon 3

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Poliklinikte takip ve tedavi-1

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 3
Kalbin enfeksiyöz ve enflamatuvar hastalıklarında 2008 güncelleme

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 3

Uydu Sempozyumu

BOEHRİNGER INGELHEIM TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / STEMİ tedavisinde yeni yaklaşımlar; reperfüzyonda zamanın ve yardımcı tedavilerin yeri

26 Ekim 2008 Pazar 17:30-18:45

Salon 3

TKD - TÜRK KALP DAMAR CER. DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 4

Karşıt Görüş

Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu / Kapak trombozlarının tedavisinde trombolitik tedavi verelim/vermeyelim

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 4

Nasıl Yapalım?

KV Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu / Trombolitik ve heparin tedavisinde hemşirelik uygulamaları nasıl olmalıdır?

26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30

Salon 4

TKD- TÜRK PED KARD DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Koroner dışı girişimsel tedaviler: Endikasyonları ve olgularla uygulama prensipleri

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 4

Sempozyum

Erişkin Konjenital Çalışma Grubu / Adolesan/erişkin çağa gelen konjenital kalp hastalarının izlemi: sorunlar ve yaklaşım

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 4

Karşıt Görüş

Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu / *Kapak trombozlarının tedavisinde trombolitik tedavi verelim/vermeyelim / *Çok damar hastalığı ve sol ventrikül disfonksiyonu

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 5

Sempozyum

Hipertansiyon Çalışma Grubu / Hipertansiyon tanı ve tedavisine güncel yaklaşım

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 5

Güncelleme Toplantısı

Lipid Çalışma Grubu / Dislipidemide 2008 yılında hala tartışılan konular

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 5

Sempozyum

Aritmi Çalışma Grubu / Aritmilere Yaklaşım

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 5

Görsel İnteraktif Ekokardiyografi Kursu - 1

İskemik kalp hastalığının çeşitli görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 6

Görsel İnteraktif Girişimsel Kardiyoloji Kursu - 1

Koroner anjiyografi okuma ve yorumlama

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 6

Görsel İnteraktif EKG Kursu-1

Aritmi Çalışma Grubu / Aritmilerde EKG, örneklerle tartışalım

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 6

Görsel İnteraktif Ekokardiyografi Kursu-2

Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde ekokardiyografik yaklaşım

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 6

Sözlü Bildiriler

Düşmanımızı tanıyalım: Farklı yönleri ile atriyal fibrilasyon

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 7
Atrium ve ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmede yeni ekokardiyografik yöntemler

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 7
Kapak hastalığı: eski sorun, yeni yaklaşımlar

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 7
Fonksiyonu büyük, kendisi küçük hücre: endotel

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 7
Kalp yetersizliğinde güncel yaklaşımlar

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 8
Konjenital kalp hastaliğinda perkütan çözümler

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 8
Koroner arter hastalığı belirlemede klasik risk faktörlerinin ötesi

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 8
Kardiyovasküler fonksiyonu bozan farklı sorunlar, yeni çözümler

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 8
Kardiyovasküler hastalıkta farklı tanı yöntemlerinin kullanımı

26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45

Salon 9
Tanıdan tedaviye hipertansiyon

26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45

Salon 9
Kalp-böbrek-beyin üçgeni: yeni neler var?

26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15

Salon 9
Risk Faktörlerinden Kalp Yetersizliği ve Miyokard Enfarktüsüne: Yeni Çalışmalar

26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00

Salon 9

Karşıt Görüş

65 yaşında emekli bir hemşirede asemptomatik ciddi mitral yetersizliği saptanmıştır

27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45

Salon 1

Sempozyum

Asemptomatik yüksek riskli hastayı nasıl belirleyelim?

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 1

Nasıl Yapalım?

Uykuda gözden kaçırdığımız bir hastalık: Obstrüktif uyku apne hastalığı

27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 1

Sempozyum

Atriyal fibrilasyon tedavisinde 2008´de neredeyiz?

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 1
Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu / Mitral Yetersizlik: Sık bir soruna ekokardiyografik bakış

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 1

Zor Olgu

Girişimsel kardiyolojide zor olgular / Aritmide zor olgular

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 2

Sempozyum

2008´de Yanıt Bulan Sorular

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 2

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Poliklinikte takip ve tedavi-2

27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45

Salon 3
Kalp dışı damar hastalıklarında yaklaşım: Ayırıcı tanı ve ilk yaklaşım

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 3

Nasıl Yapalım?

Hipertansiyon Çalışma Grubu / Dirençli Hipertansiyona Alternatif Tedavi Yaklaşımları

27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 3

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Kardiyak Aciller

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 3
Aritmi Çalışma Grubu / Örneklerle Pratik Aritmi Tedavisi

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 3

Ortak Oturum

TKD - ATUDER Ortak Oturumu

27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45

Salon 4

TKD - Bosna Hersek Kardiyologları Birliği Ortak Oturumu

Akut koroner olaylarda ivedi ve acil durumlar

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 4

Nasıl Yapalım?

Koroner Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Miyokard enfarktüsünün evrensel tanımı

27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 4

Sempozyum

Halkımızda yüksek kardiyometabolik risk nedenleri

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 4
KV Hemşire ve Teknisyenlik Çalışma Grubu / Aritmiye Yönelik Tedaviler ve Hemşirelik Bakımı

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 4

Karşıt Görüş

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Erişkin yaşa ulaşan her ASD kapatılsın/kapatılmasın / Aritmi Çalışma Grubu / Supraventriküler taşikardilerin öncelikli tedavisi tıbbidir/ablasyondur

27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45

Salon 5
Lipid Çalışma Grubu / Statinlerin pleotropik etkileri vardır/yoktur / Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu / Kalp yetersizliğinde inotropik tedavi yararlıdır/zararlıdır.

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 5

Nasıl Yapalım?

Eisenmenger sendromunda tanı ve izlem

27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 5

Sempozyum

Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu / Kapak hastalıklarında antikoagülasyon

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 5

Zor Olgu

Klinik kardiyolojide zor olgular / Ekokardiyografide zor olgular

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 5

Görsel İnteraktif Ekokardiyografi Kursu - 3

Protez kapak hastalıklarının görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi: Geleneksel yaklaşım ve yeni teknikler

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 6

Görsel İnteraktif EKG Kursu - 2

Akut koroner sendromlarda EKG, örneklerle tartışalım

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 6

Görsel İnteraktif Girişimsel Kardiyoloji Kursu - 3

ASD ve PFO kapatılması

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 6

Sözlü Bildiriler

Güncel tekniklerin ekokardiyografide uygulanması

27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45

Salon 7
Türk halkinda risk etmenleri: yeni neler var?

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 7
Elektrofizyolojide tanıdan ablasyona neler öğrendik?

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 7
Akut miyokard enfarktüsü: farklı parametreler, yeni yaklaşımlar

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 7
Kardiyovasküler Hastalıklarda Yeni Gelişmeler

27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45

Salon 8
Eski soruna yeni tanısal yaklaşım: protez kapak trombüsü

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 8
Kardiyolojide kök hücre uygulamaları

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 8
Koroner arter hastalıkları: Yenilikler

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 8
Genetik risk faktörlerinden bilinmeyenler

27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45

Salon 9
Koroner arter hastalığında trombositleri nasıl daha iyi baskılayalım?

27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45

Salon 9
Kardiyovasküler hastalıkta genetiğin önemi

27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15

Salon 9
Koroner arter hastalığında sıra dışı yaklaşımlar

27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00

Salon 9