23. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Sunu Slaytları

Açılış Oturumu

21 Nisan 2016 Perşembe 13:15-14:15

Salon 1

Koroner Kalp Hastalığı Vaka Sunumları

21 Nisan 2016 Perşembe 14:30-15:20

Salon 1

Yapısal Kalp Hastalığı Vaka Sunumları

21 Nisan 2016 Perşembe 15:20-16:10

Salon 1

Konjenital ve Koroner Kalp Hastalığı Vaka Sunumları

21 Nisan 2016 Perşembe 16:30-17:20

Salon 1

21 Nisan 2016 Perşembe 17:20-18:10

Salon 1

BİFÜRKASYON

22 Nisan 2016 Cuma 08:00-09:00

Salon 1

YAPISAL

22 Nisan 2016 Cuma 16:00-17:00

Salon 1

AKUT KORONER SENDROMDA TARTIŞMALI KONULAR

22 Nisan 2016 Cuma 17:00-18:00

Salon 1

KORONER ARTER LEZYON DEĞERLENDİRMESİ

22 Nisan 2016 Cuma 08:00-09:00

Salon 2

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE YENİ ÇALIŞMALAR (Son 3 Yıl)

22 Nisan 2016 Cuma 09:00-10:30

Salon 2

TARTIŞMALI OTURUM / ANA KORONER REVASKÜLARİZASYONU

22 Nisan 2016 Cuma 13:30-14:30

Salon 2

TARTIŞMALI OTURUM

22 Nisan 2016 Cuma 14:30-15:30

Salon 2

OTURUM: RENAL DENERVASYON

22 Nisan 2016 Cuma 17:30-18:30

Salon 2

TEMEL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 1

22 Nisan 2016 Cuma 08:30-09:30

Salon 3

TEMEL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 2

22 Nisan 2016 Cuma 09:30-10:30

Salon 3

TEMEL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 3: LEZYONA GÖRE NEREDE NASIL YAPALIM?

22 Nisan 2016 Cuma 13:30-14:30

Salon 3

NASIL YAPALIM?

22 Nisan 2016 Cuma 14:30-15:30

Salon 3

PAH PULMONER VASKÜLER HASTALIĞA YENİ KILAVUZLAR IŞIĞINDA BAKIŞ

22 Nisan 2016 Cuma 09:30-10:30

Salon 4

ARİTMİ KLİNİK ARİTMİDE GÜNCELLEME

22 Nisan 2016 Cuma 11:00-12:00

Salon 4

GÖRÜNTÜLEME

22 Nisan 2016 Cuma 13:30-14:30

Salon 4

KALP YETMEZLİĞİ

22 Nisan 2016 Cuma 14:30-15:30

Salon 4

HİPERTANSİYON LİPİD

22 Nisan 2016 Cuma 16:00-17:00

Salon 4

OTURUM: TAVI YENİ NE VAR?

23 Nisan 2016 Cumartesi 08:00-09:00

Salon 1

OTURUM: ANA KORONER GİRİŞİMİ: KİME, KİM TARAFINDAN, NASIL?

23 Nisan 2016 Cumartesi 11:00-12:30

Salon 1

OTURUM: CTO

23 Nisan 2016 Cumartesi 16:00-17:00

Salon 1

OTURUM: STENT TROMBOZU, RESTENOZU ve ÖNLENMESİ

23 Nisan 2016 Cumartesi 17:00-18:00

Salon 1

OTURUM: BİFÜRKASYON: TEKNİK FORUMU

23 Nisan 2016 Cumartesi 08:00-09:00

Salon 2

OTURUM: TÜRKİYE CTO KULÜBÜ OTURUMU

23 Nisan 2016 Cumartesi 09:00-10:30

Salon 2

TARTIŞMALI OTURUM

23 Nisan 2016 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 2

GİRİŞİMLERDE NON-İNVAZİV MİYOKART DEĞERLENDİRMESİ

23 Nisan 2016 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 2

OTURUM: TAVI'DE GÖRÜNTÜLEME

23 Nisan 2016 Cumartesi 17:30-18:30

Salon 2

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME

23 Nisan 2016 Cumartesi 08:30-09:30

Salon 3

KONJENİTAL GİRİŞİM KURSU I

23 Nisan 2016 Cumartesi 09:30-10:30

Salon 3
  • ASD
    (Mustafa Gökhan Vural)
  • PFO
    (Hasan Ali Gümrükçüoğlu)
  • VSD
    (Ramazan Akdemir)

KOMPLİKASYON YÖNETİMİ

23 Nisan 2016 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 3

OLGU TEMELLİ YAKLAŞIM

23 Nisan 2016 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 3

AZERBAYCAN GİRİSİMSEL KARDİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

23 Nisan 2016 Cumartesi 16:00-17:30

Salon 3

OTURUM 1: KATETER LABORATUVARINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR

23 Nisan 2016 Cumartesi 08:30-09:30

Salon 4

OTURUM 2: GİRİŞİMSEL UYGULAMALARDA HASTA İZLEMİ

23 Nisan 2016 Cumartesi 09:30-10:30

Salon 4

OTURUM 3: GİRİŞİMSEL UYGULAMALARDA SON DURUM

23 Nisan 2016 Cumartesi 11:00-12:30

Salon 4

OTURUM 4: ZOR OLGULARA YAKLAŞIMDAKİ YENİLİKLER

23 Nisan 2016 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 4

OTURUM 5: TAVI UYGULAMASINDAKİ YAKLAŞIMLAR

23 Nisan 2016 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 4

KOMPLİKASYON OTURUMU

24 Nisan 2016 Pazar 08:30-10:00

Salon 1