23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Ani ölüm - Büyüyen Tehlike

20 Ekim 2007 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 1
Planlanmış koroner girişimsel işlemlerde ilaç tedavisi

20 Ekim 2007 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 1

UYDU SEMPOZYUM

MSD - SCHERING PLOUGH / Kolesterol tedavisinde yeni bir standart - Ezetimib farklılığı

20 Ekim 2007 Cumartesi 12:30-13:45

Salon 1
NOVARTIS / Kanıta dayalı tıp penceresinden ARB´ler

20 Ekim 2007 Cumartesi 14:15-15:30

Salon 1
NOVARTIS / Sorularınız yanıtsız kalmayacak!

20 Ekim 2007 Cumartesi 16:00-17:15

Salon 1
CORDIS / İlaç salınımlı stentler: "Başarı, endişe ve gerçekler"

20 Ekim 2007 Cumartesi 17:45-19:00

Salon 1

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Dislipidemi tedavisinde sorular, sorunlar... Herkese statin verelim mi?

20 Ekim 2007 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 2
Düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalara yaklaşım

20 Ekim 2007 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 2

UYDU SEMPOZYUM

BOEHRINGER INGELHEIM / Bir kardiyolog, bir nefrolog ve tek hedef: Kardiyak ve vasküler koruma

20 Ekim 2007 Cumartesi 12:30-13:45

Salon 2
SERVIER / Diyabetik hastalarda kardiyovasküler hastalıktan korunma: ADVANCE Çalışması

20 Ekim 2007 Cumartesi 14:15-15:30

Salon 2
ASTRA ZENECA / Kardiyovaskülerin ABC´sini yakından tanıyalım

20 Ekim 2007 Cumartesi 16:00-17:15

Salon 2

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Kapak hastalıklarının tanı ve takibinde ekokardiyografi dışı noninvazif yöntemler ne ölçüde yardımcıdır?

20 Ekim 2007 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 3
Kardiyologlar için obezite tedavisi

20 Ekim 2007 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 3

UYDU SEMPOZYUM

İBRAHİM ETHEM ULAGAY / Yeni tedavi kılavuzları ve hipertansiyon

20 Ekim 2007 Cumartesi 12:30-13:45

Salon 3
İBRAHİM ETHEM ULAGAY / Yeni kılavuzlar eşliğinde 3.Jenerasyon Beta-Blokerler: Hipertansiyon ve kalp yetersizliğinde güncel

20 Ekim 2007 Cumartesi 14:15-15:30

Salon 3
PFIZER / "Kalbinizi Koruyun İçinde Sevdikleriniz Var” / Kardiyovasküler Risk Yönetimi

20 Ekim 2007 Cumartesi 16:00-17:15

Salon 3
SANOFI AVENTIS / Kardiyolojide az bilinenler: Korunmuş sistolik fonksiyonlu (Diyastolik) Kalp Yetersizliği

20 Ekim 2007 Cumartesi 17:45-19:00

Salon 3

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Koroner yoğun bakım ünitesinde izlenmesi gereken durumlar ve hemşirelik bakımı

20 Ekim 2007 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 4
Atriyal fibrilasyon tedavisinde 2007´de neredeyiz?

20 Ekim 2007 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 4

SEMPOZYUM

Dislipidemide statin dışı seçenekler: 2007 Güncelleme

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 1
İlaç salınımlı stent dünyası

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 1

NASIL YAPALIM?

Akut atriyal fibrilasyonlu hastaya yaklaşım

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 1

ESC

ESC & TKD ORTAK TOPLANTI / Yeni ESH & ESC Kılavuzları

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 1

KONFERANS

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 1

UYDU SEMPOZYUM

SOLVAY / Yüksek Kardiyovasküler Riskli Hastalar: / Hipertansiyon ve uyduları: Diyabet, Obezite ve Yaşlılık

21 Ekim 2007 Pazar 18:00-19:15

Salon 1

UZMANI İLE TOPLANTI

SOLVAY / Yüksek Kardiyovasküler Riskli Hastalar: Hipertansiyon ve Uyduları: Diyabet, Obezite ve Yaşlılık

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 10

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Ateroskleroz - genel

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 10
Epidemiyoloji - metabolik sendrom

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 10

SEMPOZYUM

Akut koroner sendromlarda girişimsel tedavi - güncel yaklaşım

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 2
Aritmilere yaklaşım

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 2

NASIL YAPALIM?

Kalp yetersizlikli hastalarda volüm yükünü nasıl tanıyalım? Nasıl tedavi edelim? Nasıl takip edelim?

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 2

SEMPOZYUM

Kardiyovasküler korunmada yaşamsal konum: Yaşam tarzı değişikliği

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 2
UA/NSTEMI tedavisinde antikoagülan ve antiagregan tedavide 2007 kılavuzu ışığında yeni tedavi yaklaşımları

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 2

UYDU SEMPOZYUM

SERVIER / Son ESC Kılavuzları ile Koroner Arter Hastalığı / Tedavisi

21 Ekim 2007 Pazar 18:00-19:15

Salon 2

SEMPOZYUM

Hipertansiyon tanı ve tedavisine güncel yaklaşım

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 3
Asemptomatik yüksek riskli hastalarda koroner arter hastalığı prognozunu belirlemede görüntüleme yöntemlerinin yeri

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 3

NASIL YAPALIM?

Triküspid yetersizliğinde takip ve cerrahi endikasyon nasıl olmalıdır?

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 3

SEMPOZYUM

Aort kapağın altı ve üstü

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 3
Acil kardiyoloji "Acil Tıp Uzmanları Derneği sempozyumu - CPR"

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 3

UYDU SEMPOZYUM

BOEHRINGER INGELHEIM / İşin Özü "D.N.A."´da. / Akut mi´da damar nasıl açılır?

21 Ekim 2007 Pazar 18:00-19:15

Salon 3

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Periferik venöz yetmezlik hastalarında yaklaşım

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 4
Asemptomatik karotis darlıklarında tedavi stratejisi

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 4

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Mitral ve aort kapak hastalığı

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 4
Ekokardiyografi - koroner akım rezervi

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 4

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Senkop: Çözümü zor olan soru

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 5
Halkımızda kardiyometabolik olayları sigara ve bazı kan proteinleri nasıl öngördürüyor?

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 5

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Ekokardiyografi - doku doppler - kapak hastalıkları

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 5
Kapak hastalıkları - protez kapaklar - endokardit

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 5

ORTAK TOPLANTI

Kardiyoloji & diyabet & endokrinoloji ortak toplantısı / Diyabet ve ateroskleroz

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 6
Kardiyoloji & psikiyatri ortak toplantısı

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 6

NASIL YAPALIM?

Koroner arterleri nasıl koruyalım?

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 6

ORTAK TOPLANTI

Kardiyoloji & radyoloji ortak toplantısı / Çok kesitli bilgisayarlı tomogrofi (ÇKBT): Kalp hastalıklarındaki kullanımı

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 6

İNTERAKTİF KURS

EKG KURSU 1 / Örneklerle interaktif elektrokardiyografi kursu

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 7
EKO KURSU 1 / Transtorasik ekokardiyografi

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 7

NASIL YAPALIM?

Kardiyovasküler riski yüksek asemptomatik kişilerde yaklaşım nasıl olmalıdır?

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 7

İNTERAKTİF KURS

EKO KURSU 2 / Transözofageal ekokardiyografi

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 7
EKO KURSU 3 / Yeni Teknikler

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 7

ORTAK TOPLANTI

Kardiyoloji & nöroloji ortak toplantısı / Embollik inme

21 Ekim 2007 Pazar 08:30-10:00

Salon 8
Kardiyoloji & nefroloji ortak toplantısı

21 Ekim 2007 Pazar 10:30-12:00

Salon 8

NASIL YAPALIM?

Kalp hastalıklarının doğru teşhisinde kan alma yöntemi, bekleme süresi ve transportu nasıl olmalı?

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 8

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Pulmoner hipertansiyon

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 8

KARŞIT GÖRÜŞ

Kapak yetersizliklerinin tıbbi tedavisinde vazodilatör ilaçların yeri vardır / yoktur

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:00

Salon 8
Atriyal fibrilasyonda sinüs ritminin idamesi için amiodaron ilk seçenektir / ilk seçenek değildir.

21 Ekim 2007 Pazar 17:00-17:45

Salon 8

UZMANI İLE TOPLANTI

SERVIER / İskemik Kalp Hastalığı’na metabolik yaklaşım

21 Ekim 2007 Pazar 13:00-14:00

Salon 9

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kalp damar cerrahisi

21 Ekim 2007 Pazar 14:15-15:45

Salon 9
Epidemiyoloji - genetik

21 Ekim 2007 Pazar 16:15-17:45

Salon 9

SEMPOZYUM

Güncel kılavuzlar kapak hastalıklarına yaklaşımda pratiğinizi nasıl etkiledi?

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 1

ORTAK TOPLANTI

PCS & TKD ORTAK TOPLANTISI / Kardiyak resenkronizasyon tedavisi ve ekokardiyografi

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 1

NASIL YAPALIM?

Plak regresyonu nasıl sağlanmalı?

22 Ekim 2007 Pazartesi 13:00-14:00

Salon 1

KONFERANS

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 1
Risk faktörleri

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 1

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Pediatrik kardiyoloji - koroner arter anomalisi

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 10
Aritmi - elektrofizyoloji - ablasyon

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 10
Non-invazif aritmi - pacemaker

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 10
Kardiyak resenkronizasyon - ICD uygulamaları

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 10

ESC

ESC kılavuzları ve kalp sağlığı politikaları

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 2

ZOR OLGU

Klinik kardiyolojide zor olgular

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-11:15

Salon 2
Ekokardiyografide zor olgular

22 Ekim 2007 Pazartesi 11:15-12:00

Salon 2

NASIL YAPALIM?

Dirençli hipertansiyonda tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

22 Ekim 2007 Pazartesi 13:00-14:00

Salon 2

ZOR OLGU

Aritmide zor olgular

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:00

Salon 2
Girişimsel kardiyolojide zor olgular

22 Ekim 2007 Pazartesi 15:00-15:45

Salon 2

SEMPOZYUM

Kalp yetersizliğinde hangi tedavi? Kime?

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 2

ORTAK TOPLANTI

Kardiyoloji & geriyatri ortak toplantısı / Yaşlılara yaklaşım

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 3

GÜNCELLEME TOPLANTISI

Acil servise girişten hastaneden çıkışa akut miyokard infarktüsü tedavisi

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 3

NASIL YAPALIM?

Akut miyokard infarktüsünde litik tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

22 Ekim 2007 Pazartesi 13:00-14:00

Salon 3

SEMPOZYUM

Kardiyovasküler hastalıklarda primer korunma

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 3
Akut romatizmal ateş. "Pediatrik kardiyoloji oturumu"

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 3

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Girişimsel kardiyolojide trombositler ve antitrombosit tedavi

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 4
Hipertansiyon - diyabet - endotel fonksiyonları

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 4
Koroner arterler - dimetilarjinin

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 4
Stent uygulama teknikleri - ilaç salınımlı stentler

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 4
İntrakoroner görüntüleme ve fizyoloji - adiponektin ve koroner arterler

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 5
Kardiyak görüntüleme

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 5
Kardiyovasküler hemşirelik ve teknisyenlik / kontrast maddeden korunma

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 5
Kalp yetersizliği tedavisinde yeni yaklaşımlar

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 5

ORTAK TOPLANTI

Kardiyoloji & kalp damar cerrahisi ortak toplantısı / Perkütan girişim yerine farklı bakışlar

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 6
Kardiyoloji & kalp damar cerrahisi ortak toplantı / By-pass geçiren hastalarda uzun süreli izlemede tekrar girişimler

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 6

NASIL YAPALIM?

Asandan aort anevrizmasını nasıl takip ve tedavi edelim?

22 Ekim 2007 Pazartesi 13:00-14:00

Salon 6

ORTAK TOPLANTI

Kardiyoloji & kalp damar cerrahisi ortak toplantı / Tartışmalı girişimler

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 6
Kardiyoloji & kalp damar cerrahisi ortak toplantı / Kapak hastalıklarında yeni tedavi yaklaşımları

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 6

İNTERAKTİF KURS

EKG KURSU 2 / Örneklerle interaktif elektrokardiyografi kursu

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 7
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 1 / Görüntülü interaktif girişimsel kardiyoloji kursu: Tanısal işlemler

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 7

NASIL YAPALIM?

Egzersiz testlerini kardiyoloji pratiğimizde nasıl kullanalım?

22 Ekim 2007 Pazartesi 13:00-14:00

Salon 7

İNTERAKTİF KURS

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 2 / Görüntülü interaktif girişimsel kardiyoloji kursu: Girişimsel işlemler

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 7
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 3 / Görüntülü interaktif girişimsel kardiyoloji kursu: Girişimsel işlemlerde komplikasyonlar & çözümleri

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 7

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kalp yetersizliği

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 8
Akut miyokard infarktüsü

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 8

NASIL YAPALIM?

Kronik böbrek hastalarında girişimsel yaklaşım nasıl olmalı?

22 Ekim 2007 Pazartesi 13:00-14:00

Salon 8

KARŞIT GÖRÜŞ

Diyabetik dislipidemide ilk tedavi seçeneği statinlerdir / fibratlardır

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:00

Salon 8
Akut kalp yetersizliği tedavisinde hemodinamik monitorizasyon gerekir / gerekmez

22 Ekim 2007 Pazartesi 15:00-15:45

Salon 8
Prehipertansiyon antihipertansif ilaçlarla tedavi edilmelidir / edilmemelidir

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:00

Salon 8
Stabil koroner arter hastalığında tıbbi yaklaşım üstündür / girişimsel yaklaşım üstündür

22 Ekim 2007 Pazartesi 17:00-17:45

Salon 8

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Akut koroner sendromlar - miyokard infarktüsü

22 Ekim 2007 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 9
Koroner arterler - ateroskleroz

22 Ekim 2007 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 9

UZMANI İLE TOPLANTI

ALİ RAİF / Madolyonun iki yüzü: Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar

22 Ekim 2007 Pazartesi 12:00-13:00

Salon 9

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Koroner arter hastalıkları

22 Ekim 2007 Pazartesi 14:15-15:45

Salon 9
Hiperlipidemi ve tedavi yaklaşımları

22 Ekim 2007 Pazartesi 16:15-17:45

Salon 9