22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

MİNİ KURS

Ekokardiyografi Çalışma Grubu / Ekokardiyografik formüllerden hemodinamik parametrelere

25 Kasım 2006 Cumartesi 08:30-10:00

KREMLİN 1

ORTAK TOPLANTI

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ & AVRUPA / ATEROSKLEROZ DERNEĞİ ORTAK TOPLANTISI

25 Kasım 2006 Cumartesi 10:30-12:00

KREMLİN 1

UYDU SEMPOZYUM

İ.E.ULAGAY & MENARINI GRUP / Yeni bilimsel kanıtlar ışığında 3. jenerasyon beta-blokerler: Hipertansiyon ve kalp yetersizliği tedavisinde güncel durum

25 Kasım 2006 Cumartesi 14:15-15:45

KREMLİN 1
SERVIER / Stabil Angina Pektoris Tedavisinin Bugünü ve Yarını

25 Kasım 2006 Cumartesi 16:00-17:30

KREMLİN 1
BOEHRINGER / Kardiyorenal korumada tercih ne olmalı; ARB mi? ACE mi?

25 Kasım 2006 Cumartesi 17:45-19:00

KREMLİN 1

MİNİ KURS

Elektrofizyoloji Aritmi ve Pacemaker Çalışma Grubu / Seyrek görülen aritmik sendromlar

25 Kasım 2006 Cumartesi 08:30-10:00

KREMLİN 2
Günlük klinik uygulamada zor kararlar

25 Kasım 2006 Cumartesi 10:30-12:00

KREMLİN 2

UYDU SEMPOZYUM

SANOFİ AVENTİS / Kardiyovasküler risk ve diyabet

25 Kasım 2006 Cumartesi 12:30-14:00

KREMLİN 2
SANOFİ AVENTİS / Endokannabinoid Sistem ve CB1 Blokajı: Kardiyak ve Metabolik Risklerin Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

25 Kasım 2006 Cumartesi 14:15-15:45

KREMLİN 2
ASTRAZENECA / Kardiyovasküler Risk Yönetimi (Statinler ve ARB’ler) Çözüm Bekleyen Sorular

25 Kasım 2006 Cumartesi 16:00-17:30

KREMLİN 2

MİNİ KURS

Gebelikte kalp hastalıkları ve yönetimi

25 Kasım 2006 Cumartesi 08:30-10:00

KREMLİN 3
Kardiyak rehabilitasyon hangi kurallar içinde olmalı

25 Kasım 2006 Cumartesi 10:30-12:00

KREMLİN 3

UYDU SEMPOZYUM

MERCK SHARP & DOHME / LIIFE devam ediyor

25 Kasım 2006 Cumartesi 14:15-15:45

KREMLİN 3
SOLVAY / Hipertansif İnme Daha İyi Önlenebilir mi?

25 Kasım 2006 Cumartesi 17:45-19:00

KREMLİN 3

MİNİ KURS

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Konjenital kalp hastalarında uzun dönemde karşılaşılan sorunlar

25 Kasım 2006 Cumartesi 08:30-10:00

KREMLİN 4
Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Mini Kursu / Akut kalp yetersizliği tedavisinde özel durumlar

25 Kasım 2006 Cumartesi 10:30-12:00

KREMLİN 4

UYDU SEMPOZYUM

ROCHE / Kardiyovasküler terapide alfa ve beta blokajın önemi

25 Kasım 2006 Cumartesi 12:30-14:00

KREMLİN 4
SANOVEL / Diyabet, insülin direnci ve kardiyovasküler hastalık

25 Kasım 2006 Cumartesi 14:15-15:45

KREMLİN 4
SANOFİ AVENTİS / ST elevasyonlu MI’da, antikoagülan tedavide son nokta

25 Kasım 2006 Cumartesi 16:00-17:30

KREMLİN 4

SEMPOZYUM

Ekokardiyografi Çalışma Grubu Sempozyumu / Kardiyak asenkroniden resenkroniye

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

KREMLİN 1

KONFERANS

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

KREMLİN 1

NASIL YAPALIM?

Hipertansiyon Çalışma Grubu / Kan basıncı ölçümünde 3H 1K

26 Kasım 2006 Pazar 13:00-14:00

KREMLİN 1

KONFERANS

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

KREMLİN 1

SEMPOZYUM

STEMI 3/6/12 2006

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

KREMLİN 1

UYDU SEMPOZYUM

SERVIER / Kardiyovasküler Hastalık Sürecini Kırmak: İlaç Sınıfları mı? Yoksa Sınıfın Belirli Bir İlacı mı?

26 Kasım 2006 Pazar 18:00-19:30

KREMLİN 1

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kalp Yetersizliği

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

KREMLİN 10
Girişimsel Kardiyoloji

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

KREMLİN 10
Girişimsel Kardiyoloji

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

KREMLİN 11
Koroner Kalp Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

KREMLİN 11

SEMPOZYUM

Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu / İlaç salınımlı stent dünyasında lezyonlara yaklaşım

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

KREMLİN 2
İlaç salınımlı stent (İSS) kullanımında kurumlar ve kurallar

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

KREMLİN 2

NASIL YAPALIM?

Elektrofizyoloji Aritmi ve Pacemaker Çalışma Grubu Nasıl Yapalım Oturumu / Ani kalp ölümü için risk altındaki hastaya nasıl yaklaşalım?

26 Kasım 2006 Pazar 13:00-14:00

KREMLİN 2

SEMPOZYUM

AKS larda antiagregan ve antikoagülan tedavi 2006

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

KREMLİN 2

KARŞIT GÖRÜŞ

Nükleer Kardiyoloji Çalışma Grubu Karşıt Görüş Oturumu / Miyokard canlılığını ortaya koymada radyonüklid teknikler mi, MRI mi iyi sonuç verir?

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:00

KREMLİN 2
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Erişkin çağa ulaşan her atriyal septal defekt kapatılmalı mı?

26 Kasım 2006 Pazar 17:00-17:45

KREMLİN 2

UYDU SEMPOZYUM

PFIZER / Her şeye rağmen yaşamayı seviyoruz

26 Kasım 2006 Pazar 18:00-19:30

KREMLİN 2

SÖZLÜ BİLDİRİLER

En İyi 10 Sözlü Bildiri 1

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

KREMLİN 3
En İyi 10 Sözlü Bildiri 2

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

KREMLİN 3

NASIL YAPALIM?

KARDİYOLOJİ & KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTILARI / İnfektif endokarditte cerrahinin zamanlamasını nasıl yapalım?

26 Kasım 2006 Pazar 13:00-14:00

KREMLİN 3

KARŞIT GÖRÜŞ

EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU / Kalp yetersizliğinin tanısında ve takibinde ekokardiyografinin kullanımı, klinik ve nörohumoral parametrelerin ötesinde bir katkı..

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:00

KREMLİN 3
ELEKTROFİZYOLOJİ, ARİTMİ VE PACEMAKER ÇALIŞMA GRUBU / Her düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastaya ICD...

26 Kasım 2006 Pazar 15:00-15:45

KREMLİN 3

SEMPOZYUM

Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar: 2006 yılında tedavi yaklaşımında farklar var mı?

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

KREMLİN 3

UYDU SEMPOZYUM

ABBOTT / STAR´ın Işığında Hipertansiyon Tedavisi: Hedef Sadece Kan Basıncı mı?

26 Kasım 2006 Pazar 18:00-19:30

KREMLİN 3

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Ekokardiyografi

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

KREMLİN 4
Ekokardiyografi

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

KREMLİN 4

NASIL YAPALIM?

LİPİD ÇALIŞMA GRUBU / Koroner arter hastasına ne tür, ne kadar egzersiz önerelim?

26 Kasım 2006 Pazar 13:00-14:00

KREMLİN 4

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Ekokardiyografi

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

KREMLİN 4
Koroner Kalp Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

KREMLİN 4

UYDU SEMPOZYUM

BAYER / Hipertansiyon tedavisi: Ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız?

26 Kasım 2006 Pazar 18:00-19:30

KREMLİN 4

İNTERAKTİF KURS

EKG KURSU 1 / Örneklerle bradiaritmi EKG´sinde yaklaşım

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

KREMLİN 9
EKO KURSU 1 / Yeni başlayanlar için ekokardiyografi

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

KREMLİN 9
EKO KURSU 2 / Mitral kapağın değerlendirilmesi

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

KREMLİN 9
EKO KURSU 3 / Kardiyovasküler sistemi değerlendiren teknikler

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

KREMLİN 9

ORTAK TOPLANTI

Kardiyoloji & Nöroloji Toplantısı / İnme ve kardiyovasküler hastalıklar

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

TOPKAPI 5
KARDİYOLOJİ & NEFROLOJİ ORTAK TOPLANTISI / Nefronlardan kalbe

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

TOPKAPI 5
KARDİYOLOJİ & DİYABET ORTAK TOPLANTISI / Kardiyologlar için diyabet tedavisi

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

TOPKAPI 5

SEMPOZYUM

Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu / Kronik kalp yetersizliğinde çoklu tedavi

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

TOPKAPI 6
Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu / Akut koroner sendromlar ve hemşirelik bakımı

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

TOPKAPI 6

NASIL YAPALIM?

Aspirin ve clopidogrel direncini nasıl tanıyalım? Ne şekilde tedavi edelim?

26 Kasım 2006 Pazar 13:00-14:00

TOPKAPI 6

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Koroner Kalp Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

TOPKAPI 6
Koroner Kalp Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

TOPKAPI 6

MİNİ KURS

Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu / Kronik stabil koroner arter hastalığı

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

TOPKAPI 7
Lipid Çalışma Grubu / Dislipidemide gri noktalar

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

TOPKAPI 7

NASIL YAPALIM?

Acil servisteki göğüs ağrılı hastaya yaklaşım nasıl olmalı? Tanı, risk belirleme ve ilk tedavi

26 Kasım 2006 Pazar 13:00-14:00

TOPKAPI 7

MİNİ KURS

Bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiyografinin klinik uygulamaları

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

TOPKAPI 7
Kroner dışı perkütan girişimler

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

TOPKAPI 7

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Koroner Kalp Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 08:30-10:00

TOPKAPI 8
Koroner Kalp Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 10:30-12:00

TOPKAPI 8

NASIL YAPALIM?

Koroner arter hastalığında risk belirlemesini nasıl yapalım? Kılavuzlardan günlük uygulamaya

26 Kasım 2006 Pazar 13:00-14:00

TOPKAPI 8

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kapak Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 14:15-15:45

TOPKAPI 8
Koroner Kalp Hastalıkları

26 Kasım 2006 Pazar 16:15-17:45

TOPKAPI 8

SEMPOZYUM

Ulusal kalp sağlığı politikası

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

KREMLİN 1

KONFERANS

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

KREMLİN 1

NASIL YAPALIM?

Diyastolik kalp yetersizliğinin kısa ve uzun vadeli tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?

27 Kasım 2006 Pazartesi 13:00-14:00

KREMLİN 1

KONFERANS

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

KREMLİN 1

SEMPOZYUM

KARDİYOLOJİ & RADYOLOJİ & KALP VE / DAMAR CERRAHİSİ TOPLANTISI / Aort diseksiyonu ve anevrizması tanı ve tedavisine ortak yaklaşım

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

KREMLİN 1

UYDU SEMPOZYUM

BİLİM İLAÇ / Neden beta-bloker? Hangi beta-bloker?

27 Kasım 2006 Pazartesi 18:00-19:30

KREMLİN 1

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kardiyovasküler Cerrahi

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

KREMLİN 10
Kardiyovasküler Cerrahi

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

KREMLİN 10
Epidemiyoloji

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

KREMLİN 10
Genel Kardiyoloji

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

KREMLİN 11
Genel Kardiyoloji

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

KREMLİN 11
Elektrofizyoloji & Ablasyon

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

KREMLİN 11
Kardiyak Görüntüleme

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

KREMLİN 11

SEMPOZYUM

İnfektif endokarditte tanı ve tedavi: 2006 güncelleme

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

KREMLİN 2

KARŞIT GÖRÜŞ

Lipid Çalışma Grubu Karşıt Görüş Oturumu / Hipertansif bir hastada kan basıncı düşürülmesi mi, lipidlerin düşürülmesi mi daha önemli?

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-11:15

KREMLİN 2
Aterosklerozdan akut koroner sendromlara: Antiagregan tedavi ve profilakside..

27 Kasım 2006 Pazartesi 11:15-12:00

KREMLİN 2

NASIL YAPALIM?

Kalıcı pacemaker takibi nasıl olmalı?

27 Kasım 2006 Pazartesi 13:00-14:00

KREMLİN 2

SEMPOZYUM

Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu / Protez kapak hastalarında gelişebilen sorunlar

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

KREMLİN 2
Elektrofizyoloji Aritmi ve Pacemaker Çalışma Grubu / Atriyal fibrilasyon

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

KREMLİN 2
Vulnerabl plak tanısı nasıl konulmalı? Tedavi nasıl olmalı?

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

KREMLİN 3
Hipertansiyon Çalışma Grubu / Hipertansiyon tedavisinde özel durumlar

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

KREMLİN 3
Metabolik sendrom güncelleşmesi

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

KREMLİN 3
Lipid Çalışma Grubu Sempozyumu / Metabolik sendrom mercek altında

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

KREMLİN 3

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Girişimsel Kardiyoloji

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

KREMLİN 4
Girişimsel Kardiyoloji

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

KREMLİN 4

NASIL YAPALIM?

Ani ölüm için risk parametrelerini nasıl belirleyelim?

27 Kasım 2006 Pazartesi 13:00-14:00

KREMLİN 4

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Lipidler

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

KREMLİN 4
Noninvazif Aritmi

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

KREMLİN 4

UYDU SEMPOZYUM

BOSTON SCIENTIFIC / GUIDANT / Ani kalp ölümünün birincil korumasında cihaz seçimi ve programlanması

27 Kasım 2006 Pazartesi 18:00-19:30

KREMLİN 4

İNTERAKTİF KURS

EKG KURSU-2 / Örneklerle taşiaritmi EKG´sinde yaklaşım

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

KREMLİN 9
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU-1 / Anjiyografi ve kalp kateterizasyonuna başlangıç

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

KREMLİN 9
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU-2 / Kroner perkütan girişimlere başlangıç

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

KREMLİN 9
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU-3 / Periferik arter girişimlerinde yaklaşım

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

KREMLİN 9

MİNİ KURS

Kardiyoloji & Kalp Damar Cerrahisi Toplantısı / İskemik mitral yetersizliği:

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

TOPKAPI 5
Kardiyoloji & Kalp Damar Cerrahisi Toplantısı / İleri derecede sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan iskemik kalp hastalarında girişimsel tedavi

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

TOPKAPI 5

NASIL YAPALIM?

KARDİYOLOJİ & KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTISI / Hibrit işlem gerçek dünyada uygulanabilir mi?

27 Kasım 2006 Pazartesi 13:00-14:00

TOPKAPI 5

ORTAK TOPLANTI

KARDİYOLOJİ & KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTISI / Ana koroner arter lezyonlarına yaklaşım

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:00

TOPKAPI 5
KARDİYOLOJİ & KALP DAMAR CERRAHİSİ & RADYOLOJİ ORTAK TOPLANTISI / Asemptomatik ve semptomatik karotis arter hastalıklarında girişim endikasyonları

27 Kasım 2006 Pazartesi 15:00-15:45

TOPKAPI 5

KARŞIT GÖRÜŞ

KARDİYOLOJİ & KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTISI / Tüm akut koroner sendrom hastalarına anjiyografi öncesi klopidogrel…

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:00

TOPKAPI 5
KARDİYOLOJİ & KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTISI / Perkütan kapak replasmanı

27 Kasım 2006 Pazartesi 17:00-17:45

TOPKAPI 5

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Noninvazif Aritmi

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

TOPKAPI 6
Nükleer Kardiyoloji

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

TOPKAPI 6

NASIL YAPALIM?

Ciddi aort darlığı ve sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda ne yapalım?

27 Kasım 2006 Pazartesi 13:00-14:00

TOPKAPI 6

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Hipertansiyon

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

TOPKAPI 6
Hipertansiyon

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

TOPKAPI 6

MİNİ KURS

Uyku apne sendromu ve kardiyovasküler hastalıklar

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

TOPKAPI 7
Kardiyolog ve hukuki yükümlülükleri

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

TOPKAPI 7

NASIL YAPALIM?

Kurtarıcı "Rescue" PKG nasıl yapılmalı?

27 Kasım 2006 Pazartesi 13:00-14:00

TOPKAPI 7

MİNİ KURS

Pulmoner Emboli

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

TOPKAPI 7
AKS´larda EKG bulgularına göre sorumlu lezyon lokalizasyonu,infarktüs genişliği ve riskinin öngörülmesi

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

TOPKAPI 7
Kardiyo-Sosyal sorunlar

27 Kasım 2006 Pazartesi 08:30-10:00

TOPKAPI 8
Kardiyoloji & Pediyatrik Kardiyoloji Toplantısı / Doğuştan Kalp Hastalıklarında Uygulanan Transkateter Tedaviler

27 Kasım 2006 Pazartesi 10:30-12:00

TOPKAPI 8

NASIL YAPALIM?

KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GRUBU / Kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografinin / komplikasyonlarına yönelik hemşirelik girişimleri ne olmalıdır?

27 Kasım 2006 Pazartesi 13:00-14:00

TOPKAPI 8

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kardiyovasküler Cerrahi

27 Kasım 2006 Pazartesi 14:15-15:45

TOPKAPI 8
Kardiyovasküler Cerrahi

27 Kasım 2006 Pazartesi 16:15-17:45

TOPKAPI 8