21.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Sunu Slaytları

Atriyal Septal Ocluder Embolizasyonun Perkütan Başarılı Çıkarılması

Atriyal Septal Ocluder Embolizasyonun Perkütan Başarılı Çıkarılması

06 Mart 2014 Perşembe 14:40-15:40

Salon-1

Çok Yüksek Riskli Transkatater Aortik Valv İmplantasyonu

Çok Yüksek Riskli Transkatater Aortik Valv İmplantasyonu

06 Mart 2014 Perşembe 16:00-17:00

Salon-1

Chronic Total Occlusion of Superior Mesenteric Artery: Endovascular Approach

Chronic Total Occlusion of Superior Mesenteric Artery: Endovascular Approach

06 Mart 2014 Perşembe 17:20-18:30

Salon-1

Embolize Olan Atriyal Septal Kapama Cihazının Snare Kateter İle Alınması -Olgu I

Embolize Olan Atriyal Septal Kapama Cihazının Snare Kateter İle Alınması -Olgu I

07 Mart 2014 Cuma 17:35-18:20

Salon-1

Ana Koroner Arterden Sol Anteriyor İnen Artere Uzanan Perkütan Koroner Girişim Olgusu

Ana Koroner Arterden Sol Anteriyor İnen Artere Uzanan Perkütan Koroner Girişim Olgusu

07 Mart 2014 Cuma 09:20-11:00

Salon-3

BVS kompleks koroner girişimlerinde kullanılabilir mi ?

BVS kompleks koroner girişimlerinde kullanılabilir mi ?

08 Mart 2014 Cumartesi 09:45-10:30

Salon-1

Bifurkasyon Lezyonlarında Tanım, Sınıflama ve Adım Adım Stentleme Teknikleri

Bifurkasyon Lezyonlarında Tanım, Sınıflama ve Adım Adım Stentleme Teknikleri

08 Mart 2014 Cumartesi 13:30-14:30

Salon-1

Baroreseptör Stimülasyonu

Baroreseptör Stimülasyonu

08 Mart 2014 Cumartesi 13:30-14:15

Salon-2

Akut İnmenin Girişimsel Tedavisinde Kardiyoloğun Rolü

Akut İnmenin Girişimsel Tedavisinde Kardiyoloğun Rolü

08 Mart 2014 Cumartesi 14:15-15:00

Salon-2

AKUT KARDİYOJENİK ŞOKLA BAŞVURAN HASTADA TRİFUKASYON LEZYONUNA BAŞARILI PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM

AKUT KARDİYOJENİK ŞOKLA BAŞVURAN HASTADA TRİFUKASYON LEZYONUNA BAŞARILI PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM

08 Mart 2014 Cumartesi 11:30-12:30

Salon-3