21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

STEMİ TEDAVİSİ: UYGULAMANIN İÇİNDEN

26 Kasım 2005 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 1

YENİ TCK VE HEKİM SORUMLULUĞU

26 Kasım 2005 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 1

UYDU SEMPOZYUM

Merck Sharp & Dohme ve Schering Plough / KOLESTEROL TEDAVİSİNDE İKİLİ İNHİBİSYON

26 Kasım 2005 Cumartesi 12:30-14:00

Salon 1
Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu / THINK: TÜRKİYE’DE İLK VERİLER

26 Kasım 2005 Cumartesi 14:15-15:45

Salon 1
Abbott / AKUT KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ: YENİ KANITLAR ESKİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

26 Kasım 2005 Cumartesi 16:00-17:30

Salon 1
Sanofi Aventis / HİPERTANSİF RİSK VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ YAKLAŞIMI

26 Kasım 2005 Cumartesi 17:45-19:15

Salon 1

MİNİ KURS

PRİMER PULMONER HİPERTANSİYON

26 Kasım 2005 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 2
GENÇLERDE VE SPORCULARDA ANİ ÖLÜM

26 Kasım 2005 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 2

UYDU SEMPOZYUM

İbrahim Ethem Ulagay-Menarini Group-Pfizer / RENİN ANJİYOTENSİN BLOKAJININ GELİŞİMİ 2005 DAHA ÇOK HASTAYA, DAHA İYİ KONTROL, VASKÜLER FAYDALAR

26 Kasım 2005 Cumartesi 12:30-14:00

Salon 2
AstraZeneca / İKİ HEDEF: ANJİYOTENSİN RESEPTÖR BLOKAJI VE LİPID DEĞERLERİNİ HEDEFE ULAŞTIRMA TEK AMAÇ: KARDİYOVASKÜLER KORUNMA

26 Kasım 2005 Cumartesi 14:15-15:45

Salon 2
Pfizer / POLYPILL'LER GELİYOR: TEORİNİN PRATİĞE DÖNÜŞMESİ

26 Kasım 2005 Cumartesi 16:00-17:30

Salon 2
Guidant & Metdem / PRÜMER PREVANSÜYON ICD TEDAVÜSÜNDE EN ÜYÜ ENDÜKASYON MU?

26 Kasım 2005 Cumartesi 17:45-19:15

Salon 2

MİNİ KURS

NÖROKARDİYOJENİK SENKOP

26 Kasım 2005 Cumartesi 08:30-10:00

Salon 3

UYDU SEMPOZYUM

Merck / HİPERTANSİYONUN İLK BASAMAK TEDAVİSİNDE YENİ BİR KONSEPT : BISOPROLOL + HCTZ

26 Kasım 2005 Cumartesi 12:30-14:00

Salon 3
Abbott / KARDİYORENAL KORUMADA HANGİSİ ÖNCELİKLİDİR? KARDİYOPROTEKSİYON MU? NEFROPROTEKSİYON MU? PRO-CON DEBATE

26 Kasım 2005 Cumartesi 14:15-15:45

Salon 3
Sanofi Aventis ve Bristol - Myers Squibb / ATEROTROMBOZ: RİSK VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

26 Kasım 2005 Cumartesi 16:00-17:30

Salon 3
Abdi İbrahim / TÜRKİYE METABOLİK SENDROM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI

26 Kasım 2005 Cumartesi 17:45-19:15

Salon 3

ORTAK TOPLANTI

Türkiye ve Polonya Ortak Toplantsı / KVH KORUNMA / PREVENTION IN CVD

27 Kasım 2005 Pazar 08:30-10:00

Salon 1

KONFERANS

27 Kasım 2005 Pazar 10:30-12:00

Salon 1

NASIL YAPALIM?

27 Kasım 2005 Pazar 12:30-13:30

Salon 1

KARDİYOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR

27 Kasım 2005 Pazar 14:00-15:30

Salon 1

DİYABET VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM: SON DİYABET ÇALIŞMALARINDAN NELER ÖĞRENDİK?

27 Kasım 2005 Pazar 16:00-17:30

Salon 1

UYDU SEMPOZYUM

Pfizer / AGRESİFİM, AGRESİFSİN, AGRESİF DEĞİL; BİR ATORVASTATIN TOPLANTISI

27 Kasım 2005 Pazar 18:00-19:30

Salon 1

HOTLINE

27 Kasım 2005 Pazar 08:30-10:00

Salon 2

KALP YETERSİZLİĞİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR

27 Kasım 2005 Pazar 10:30-12:00

Salon 2

NASIL YAPALIM?

27 Kasım 2005 Pazar 12:30-13:30

Salon 2

KARŞIT GÖRÜŞ

27 Kasım 2005 Pazar 14:00-15:30

Salon 2

ST YÜKSELMELİ AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE GİRİŞİMSEL TEDAVİ

27 Kasım 2005 Pazar 16:00-17:30

Salon 2

UYDU SEMPOZYUM

Servier / BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK KALP HIZI

27 Kasım 2005 Pazar 18:00-19:30

Salon 2

SÖZLÜ BİLDİRİLER

RİSK FAKTÖRLERİ VE KORONER ARTER HASTALIĞINDA ULUSAL ÖZELLİKLER

27 Kasım 2005 Pazar 08:30-10:00

Salon 3
KÖK HÜCRE: KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM MÜ?

27 Kasım 2005 Pazar 10:30-12:00

Salon 3
METABOLİK SENDROM; GENETİK TEMELLERİ

27 Kasım 2005 Pazar 08:30-10:00

Salon 4
METABOLİK SENDROM VE LABORATUVAR BULGULARI

27 Kasım 2005 Pazar 10:30-12:00

Salon 4

NASIL YAPALIM?

27 Kasım 2005 Pazar 12:30-13:30

Salon 4

SÖZLÜ BİLDİRİLER

DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EKOKARDİYOGRAFİ

27 Kasım 2005 Pazar 14:00-15:30

Salon 4
MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI OLAYLAR ÖNGÜRÜLEBİLİR Mİ?

27 Kasım 2005 Pazar 16:00-17:30

Salon 4
LABORATUARDAN KLİNİĞE, KLİNİKTEN TEDAVİYE: LİPİDLER

27 Kasım 2005 Pazar 08:30-10:00

Salon 5
ATRİYUM FİBRİLASYONUNUN BİR BAŞKA YÜZÜ: İNFLAMASYON

27 Kasım 2005 Pazar 10:30-12:00

Salon 5

NASIL YAPALIM?

27 Kasım 2005 Pazar 12:30-13:30

Salon 5

SÖZLÜ BİLDİRİLER

KORONER ATEROSKLEROZUN YAYGINLIĞI ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?

27 Kasım 2005 Pazar 14:00-15:30

Salon 5
KORONER ARTER HASTALIĞININ FARKLI YÜZLERİ

27 Kasım 2005 Pazar 16:00-17:30

Salon 5
TRANSKATETER ASD, VSD KAPATILMASI VE GİRİŞİMSEL TEDAVİDE KOMPLİKASYONLAR

27 Kasım 2005 Pazar 08:30-10:00

Salon 6
EKOKARDİYOGRAFİNİN ÇOK YÖNLÜ KULLANIMI

27 Kasım 2005 Pazar 10:30-12:00

Salon 6

NASIL YAPALIM?

27 Kasım 2005 Pazar 12:30-13:30

Salon 6

SÖZLÜ BİLDİRİLER

ÖNCESİ VE SONRASI İLE ELEKTRİKSEL BOZUKLUKLAR

27 Kasım 2005 Pazar 14:00-15:30

Salon 6
KAPAK HASTALIĞI, KALP KASI VE KORONER ARTERLER

27 Kasım 2005 Pazar 16:00-17:30

Salon 6

MİNİ KURS

BİR KORONER HASTASININ SORDUKLARI VE SORAMADIKLARI

27 Kasım 2005 Pazar 08:30-10:00

Salon 7
KADINLARDA KORONER ARTER HASTALIĞI

27 Kasım 2005 Pazar 10:30-12:00

Salon 7
AKUT KALP YETERSİZLİĞİ

27 Kasım 2005 Pazar 14:00-15:30

Salon 7
ERİŞKİN KAPAK DARLIKLARINDA VALVULOPLASTİ

27 Kasım 2005 Pazar 16:00-17:30

Salon 7

ORTAK TOPLANTI

Türk Kardiyoloji Dernegi – Alman Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı / INTERNATIONAL APPROACH TO IMPROVE CARDIAC CARE

28 Kasım 2005 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 1

KONFERANS

28 Kasım 2005 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 1

NASIL YAPALIM?

28 Kasım 2005 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 1

TEMEL BİLİMDEN KLİNİĞE KÖK HÜCRE UYGULAMALARI: HAYAL Mİ, GERÇEK Mİ?

TKD-TÜBİTAK Ortak Politika Belirleme Toplantısı-I

28 Kasım 2005 Pazartesi 14:00-15:40

Salon 1

UYDU SEMPOZYUM

İbrahim Ethem Ulagay-Menarini Group / KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

28 Kasım 2005 Pazartesi 18:00-19:30

Salon 1

ANTİARİTMİK TEDAVİ NEREYE?

28 Kasım 2005 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 2

KARDİYOLOJİDE TARTİŞMALI KONULAR

28 Kasım 2005 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 2

NASIL YAPALIM?

Hipertansiyonu olan bir olguyu nasıl tedavi edelim? (İnteraktif olgu tartışması)

28 Kasım 2005 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 2

KARŞIT GÖRÜŞ

28 Kasım 2005 Pazartesi 14:00-15:30

Salon 2

ROMATİZMAL KAPAK HASTALIĞI CERRAHİ KARARINDA
EKOKARDİYOGRAFİ YETERLİ Mİ? KATETERİZASYON YAPALIM MI?

28 Kasım 2005 Pazartesi 16:00-17:30

Salon 2

KLİNİK KARDİYOLOJİDE NÜKLEER KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

28 Kasım 2005 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 3

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE REPERFÜZYON
TEDAVİSİ (PKG/ACBG) SONRASI KARDİYAK REHABİLİTASYON

28 Kasım 2005 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 3

NASIL YAPALIM?

28 Kasım 2005 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 3

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTTE TANI VE TEDAVİDE GÜNCELLEME

28 Kasım 2005 Pazartesi 14:00-15:30

Salon 3

BÜYÜMÜŞ KONJENİTAL HASTALARDA TAKİP VE TEDAVİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

28 Kasım 2005 Pazartesi 16:00-17:30

Salon 3

SÖZLÜ BİLDİRİLER

EKOKARDİYOGRAFİ VE SOL ATRİYUM

28 Kasım 2005 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 4
STENT RESTENOZUNUN ÖNGÜRDÜRÜCÜLERİ

28 Kasım 2005 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 4
AKUT KORONER SENDROMLAR - I

28 Kasım 2005 Pazartesi 14:00-15:30

Salon 4
AKUT KORONER SENDROMLAR - II

28 Kasım 2005 Pazartesi 16:00-17:30

Salon 4
KORONER YAVAŞ AKIM

28 Kasım 2005 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 5
DİYABET HİPERTANSİYON VE KALP

28 Kasım 2005 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 5

ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYİ KARDİYAK TANIDA NASIL KULLANALIM?

28 Kasım 2005 Pazartesi 12:30-13:30

Salon 5

SÖZLÜ BİLDİRİLER

TEDAVİ İLE KALP FONKSİYONLARI İYİLEŞTİRİLEBİLİYOR MU?

28 Kasım 2005 Pazartesi 14:00-15:30

Salon 5
KALP YETERSIZLİĞİ : TANI VE TEDAVİDE YENİ BULGULAR

28 Kasım 2005 Pazartesi 16:00-17:30

Salon 5
AORT VE ENDOTEL FONKSİYONLARI

28 Kasım 2005 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 6
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-I

28 Kasım 2005 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 6
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-II

28 Kasım 2005 Pazartesi 14:00-15:30

Salon 6
DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ SONUÇLARI

28 Kasım 2005 Pazartesi 16:00-17:30

Salon 6

MİNİ KURS

OBSTRÜKTİF UYKU APNE VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR (TKD-Uyku Derneği Ortak Toplantısı)

28 Kasım 2005 Pazartesi 08:30-10:00

Salon 7
ST YÜKSELMESİZİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜ TEDAVİSİ

28 Kasım 2005 Pazartesi 10:30-12:00

Salon 7
GİRİŞİMSEL İŞLEM SIRASINDA VE İŞLEM SONRASINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ

28 Kasım 2005 Pazartesi 14:00-15:30

Salon 7
HİPERTANSİF ACİLLER

28 Kasım 2005 Pazartesi 16:00-17:30

Salon 7

İSKEMİK VE DİLATE KARDİYOMYOPATİDE TRANSPLANTASYON DIŞI CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

29 Kasım 2005 Salı 08:30-10:00

Salon 1

KARŞIT GÖRÜŞ

29 Kasım 2005 Salı 10:30-12:00

Salon 1

AORT DARLIĞINDA ZOR KARARLAR

29 Kasım 2005 Salı 08:30-10:00

Salon 2

KARDİYOVASKÜLER AÇIDAN ORTA RİSKLİ HASTAYA YAKLAŞIM

29 Kasım 2005 Salı 10:30-12:00

Salon 2

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ SENARYOLARI

29 Kasım 2005 Salı 08:30-10:00

Salon 3

SÖZLÜ BİLDİRİLER

KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME

29 Kasım 2005 Salı 10:30-12:00

Salon 3
TANI VE TEDAVİDE BNP

29 Kasım 2005 Salı 08:30-10:00

Salon 4
İNFEKTİF ENDOKARDİT-ASPİRİN DİRENCİ

29 Kasım 2005 Salı 10:30-12:00

Salon 4
GİRİŞİMSEL TEDAVİ VE İLAÇ KAPLI STENTLER

29 Kasım 2005 Salı 08:30-10:00

Salon 5
ATRİYAL FİBRİLASYON TEDAVİSİNDE KATETER ABLASYONU

29 Kasım 2005 Salı 10:30-12:00

Salon 5
KORONER ARTER HASTALIĞI-GEN POLİMORFİZMİ

29 Kasım 2005 Salı 08:30-10:00

Salon 6
ÇEŞİTLİ KONULAR

29 Kasım 2005 Salı 10:30-12:00

Salon 6

MİNİ KURS

TANI YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

29 Kasım 2005 Salı 08:30-10:00

Salon 7

EECP KİME NE KADAR YARARLI?

29 Kasım 2005 Salı 10:30-12:00

Salon 7