2. Akut ve Kronik Kalp Yetersizliğinde Yenilikler Bölgesel Toplantısı Sunu Slaytları

Konjesyon tanı ve takibinde yeni yöntemler: Biomarker'lar, eko, pulmoner ultrason,transtorasik biyoempedans (M.Birhan Yılmaz)

Konjesyon tanı ve takibinde yeni yöntemler: Biomarker'lar, eko, pulmoner ultrason,transtorasik biyoempedans (M.Birhan Yılmaz)

23 Eylül 2014 Salı 18:00-18:15


Diyastolik kalp yetersizliğinde tanısal süreç: Nasıl bir yol izlenmeli? Eko,Biomarker'lar,diyastolik stres testleri, invaziv tanı yöntemleri (Yüksel Çavuşoğlu)

Diyastolik kalp yetersizliğinde tanısal süreç: Nasıl bir yol izlenmeli? Eko,Biomarker'lar,diyastolik stres testleri, invaziv tanı yöntemleri (Yüksel Çavuşoğlu)

23 Eylül 2014 Salı 18:15-18:30


Ülkemizde klinik uygulamaya giren yeni ilaçlar:Tolvaptan, Eplerenon, Ivabradin, Sildenafil, Milrinon.Hangi hastada, nasıl kullanalım? (M.Timur Selçuk)

Ülkemizde klinik uygulamaya giren yeni ilaçlar:Tolvaptan, Eplerenon, Ivabradin, Sildenafil, Milrinon.Hangi hastada, nasıl kullanalım? (M.Timur Selçuk)

23 Eylül 2014 Salı 18:30-18:45


Günlük pratikten örneklerle tanı ve prognoz tayininde natriüretik peptidler: BNP mi NT-proBNP mi? Yeterince kullanıyor muyuz? Nerede kullanılmalı? (Ahmet Temizhan)

Günlük pratikten örneklerle tanı ve prognoz tayininde natriüretik peptidler: BNP mi NT-proBNP mi? Yeterince kullanıyor muyuz? Nerede kullanılmalı? (Ahmet Temizhan)

23 Eylül 2014 Salı 18:45-19:05