19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Sunu Slaytları

Bir Olgu / Bir Konu / Bİr Mesaj: Bifürkasyon

12 Nisan 2012 Perşembe 13:30-14:30

Salon 1

Bir Olgu / Bir Konu / Bİr Mesaj: Total Okzülyon

12 Nisan 2012 Perşembe 14:45-15:45

Salon 1

Bir Olgu / Bir Konu / Bİr Mesaj: Periferik / Karotis

12 Nisan 2012 Perşembe 16:00-17:00

Salon 1

Bir Olgu / Bir Konu / Bİr Mesaj: Konjenital Kalp Hastalığı

12 Nisan 2012 Perşembe 17:15-18:15

Salon 1

İlaç Salınımlı Stentlerde Güncel Tedavi Yaklaşımları

13 Nisan 2012 Cuma 08:30-09:30

Salon 1

Deneyimlilerden Kaçırılmayacak Bilgiler

13 Nisan 2012 Cuma 13:30-14:30

Salon 1

Açılış Töreni

13 Nisan 2012 Cuma 18:30-19:00

Salon 1

Bir Olgu / Bir Konu / Bİr Mesaj: Akut Koroner Sendrom

13 Nisan 2012 Cuma 08:30-09:30

Salon 2

Perkütan Koroner Girişim Artık Sadece Anjiyografi Kılavuzluğunda Yapılamaz (Olgular İkna Eder)

13 Nisan 2012 Cuma 09:45-10:45

Salon 2

Karotis Revaskülarizasyonunda Teknik - 2012

13 Nisan 2012 Cuma 11:15-12:15

Salon 2

Akut Koroner Sendrom

13 Nisan 2012 Cuma 13:15-14:15

Salon 2

Genç Girişimsel Kardiyologların Bilgisinden Faydalanalım

13 Nisan 2012 Cuma 14:30-15:30

Salon 2

Olgular ve Ötesi: Radyal Arterden Girişimsel Tedavide Özellikli Olgular

13 Nisan 2012 Cuma 15:45-16:45

Salon 2

Koroner Girişimde Temel Prensipler - 1

13 Nisan 2012 Cuma 08:30-10:00

Salon 3

Koroner Girişimde Temel Prensipler - 2

13 Nisan 2012 Cuma 10:30-12:00

Salon 3

Koroner Dışı Uygulamalarda Temel Prensipler

13 Nisan 2012 Cuma 13:15-14:30

Salon 3

Kateter Laboratuvarında Akut Koroner Sendrom Temel Prensipler

13 Nisan 2012 Cuma 15:00-16:30

Salon 3

Kardiyologlar İçin Karotis Girişim Temel Prensipler

13 Nisan 2012 Cuma 17:00-18:30

Salon 3

A-B-C'den KTO'ya.. Başlamadan Bikmemiz Gerekenler

14 Nisan 2012 Cumartesi 11:00-12:00

Salon 1

Yapısal Hastalıklarda Girişimsel Uygulamalar Bir Olgu / Bir Konu / Bir Mesaj

14 Nisan 2012 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 1

Uzman Gözüyle Kardiyak Sorunlara Yaklaşımlar

14 Nisan 2012 Cumartesi 17:15-18:15

Salon 1

Kalp Yetersizliğinde Yardımcı Cihazlar

14 Nisan 2012 Cumartesi 18:15-19:00

Salon 1

Zentiva En İyi Olgu Yarışması

14 Nisan 2012 Cumartesi 19:00-20:00

Salon 1

Baypaslı Hastalarda PKG

14 Nisan 2012 Cumartesi 08:30-09:30

Salon 2

Periferik Arter Özellikli Girişimler

14 Nisan 2012 Cumartesi 09:45-10:45

Salon 2

Renal Ve Endovasküler Girişimler

14 Nisan 2012 Cumartesi 11:15-12:15

Salon 2

Bir Olgu, Bir Komplikasyon (Uygulama), Bir Mesaj

14 Nisan 2012 Cumartesi 13:15-14:15

Salon 2

Perkütan Girişimde Görüntüleme Ve Klinik Yararları

14 Nisan 2012 Cumartesi 14:30-15:30

Salon 2

Bir Olgu, Bir Konu, Bir Mesaj

14 Nisan 2012 Cumartesi 15:45-16:45

Salon 2

Kateter Laboratuarında Ekokardiyografi Kursu

14 Nisan 2012 Cumartesi 10:30-12:00

Salon 3

Kardiyovasküler Hemşirelik Ve Teknisyenlik Kursu

Kateter Laboratuvarında Temel Prensipler Ve Acil Uygulamalar

14 Nisan 2012 Cumartesi 13:15-15:15

Salon 3
İşlemler Ve İncelikler

14 Nisan 2012 Cumartesi 15:45-17:45

Salon 3

Aort Kapak

15 Nisan 2012 Pazar 09:00-10:30

Salon 1

İlginç Olgular Oturumu 1

15 Nisan 2012 Pazar 10:45-11:45

Salon 1

İlginç Olgular Oturumu 2

15 Nisan 2012 Pazar 12:00-13:00

Salon 1