17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Aritmi 2010 ve ACC/i2’den Seçilmiş Konular Sunu Slaytları

Acılış Toreni

22 Nisan 2010 Perşembe 13:15-13:30

SALON-I

Vaka Takdimi - En İyi Tedavi Edilmiş Olgu

22 Nisan 2010 Perşembe 13:30-14:30

SALON-I

VAKA TAKDİMİ - En İyi Tedavi Edilmiş Komplikasyonlu Olgu

22 Nisan 2010 Perşembe 14:30-15:30

SALON-I

Vaka Takdimi - Yapısal Kalp Hastalıkları Ve Periferik

22 Nisan 2010 Perşembe 15:45-16:45

SALON-I

Esc- Ateroskleroz Vaskuler Biyoloji Calışma Grubu Ve TKD Girişimsel Kardiyoloji Calışma Grubu Ortak Oturumu

22 Nisan 2010 Perşembe 16:45-17:45

SALON-I

Geçmışten Geleceğe Aritmi

22 Nisan 2010 Perşembe 14:00-15:30

SALON-III

Ablasyon Teknikleri

22 Nisan 2010 Perşembe 16:00-18:00

SALON-III

Sempozyum

22 Nisan 2010 Perşembe 14:00-15:00

SALON-IV

Kurs

22 Nisan 2010 Perşembe 15:30-17:00

SALON-IV

CANLI YAYIN (İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi)

23 Nisan 2010 Cuma 08:30-10:15

SALON-I

CANLI YAYIN (Milano-italya)

23 Nisan 2010 Cuma 10:45-12:15

SALON-I

CANLI YAYIN (inonu Universitesi Tıp Fakultesi, Malatya)

23 Nisan 2010 Cuma 13:00-14:45

SALON-I

23 Nisan 2010 Cuma 15:00-16:45

SALON-I

CANLI YAYIN (istanbul Mehmet Akif Ersoy Goğus Kalp Damar Cerrahi Merkezi)

23 Nisan 2010 Cuma 17:00-18:30

SALON-I

Koroner Girişimlerde Temel Prensipler

23 Nisan 2010 Cuma 08:30-10:00

SALON-II

Kompleks Anjiyoplasti Girişim Teknikleri

23 Nisan 2010 Cuma 10:30-12:00

SALON-II

Girişimlerde Ponksiyon Teknikleri

23 Nisan 2010 Cuma 13:30-14:30

SALON-II

Akut St Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsünde Tedavi Yaklaşımları

23 Nisan 2010 Cuma 14:30-15:45

SALON-II

Perkutan ASD ve PFO Kapatılması

23 Nisan 2010 Cuma 16:00-17:15

SALON-II

Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Güncel Ilaçlar Ve Gelecekteki Beklentiler

23 Nisan 2010 Cuma 09:00-10:30

SALON-III

Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu

23 Nisan 2010 Cuma 11:00-12:30

SALON-III

Senkop; Prognozu Nasıl Belirleyelim?

23 Nisan 2010 Cuma 14:00-15:30

SALON-III

Karşıt Görüş

23 Nisan 2010 Cuma 16:00-17:50

SALON-III

Açılış Konuşması

23 Nisan 2010 Cuma 09:00-09:30

SALON-IV

Elektrokardiyografi

23 Nisan 2010 Cuma 09:30-12:00

SALON-IV

Aritmiler Ve İleti Bozuklukları

23 Nisan 2010 Cuma 13:00-15:30

SALON-IV

ACC/i2’den Secilmiş Konular

24 Nisan 2010 Cumartesi 09:00-11:20

SALON-I

CANLI YAYIN (istanbul Mehmet Akif Ersoy Goğus Kalp Damar Cerrahi Merkezi)

24 Nisan 2010 Cumartesi 11:25-12:55

SALON-I

CANLI YAYIN (Siyami Ersek Goğus Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - istanbul)

Çok Damar Hastalığında Syntax Sonrası Kararımız Deişti mi?

24 Nisan 2010 Cumartesi 13:15-15:00

SALON-I

CANLI YAYIN (istanbul Mehmet Akif Ersoy Goğus Kalp Damar Cerrahi Merkezi)

24 Nisan 2010 Cumartesi 15:15-17:15

SALON-I

CANLI YAYIN (Siyami Ersek Goğus Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - istanbul)

24 Nisan 2010 Cumartesi 17:30-19:00

SALON-I

Stentlerin Bugünü Ve Geleceği

24 Nisan 2010 Cumartesi 08:30-09:30

SALON-II

Koroner Dışı Perkütan Girişimler-1

24 Nisan 2010 Cumartesi 09:30-10:30

SALON-II

24 Nisan 2010 Cumartesi 10:45-12:20

SALON-II

Perkütan Koroner Girişim Sonrası Hastaya Yaklaşım

24 Nisan 2010 Cumartesi 13:30-14:30

SALON-II

Koroner Anjiyograş Dışı Görüntüleme Yöntemleri

24 Nisan 2010 Cumartesi 14:45-16:00

SALON-II

DES Sonrası İkili Antitrombosit Tedavide Karşılaşılan Sorunlar

24 Nisan 2010 Cumartesi 16:15-17:15

SALON-II

Kardiyak Cıhaz Implantasyonunda Ipuçları Ve Çözüm Yolları

24 Nisan 2010 Cumartesi 09:00-10:30

SALON-III

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinde (KRT) Tartışmalı Konular

24 Nisan 2010 Cumartesi 11:00-12:30

SALON-III

Ani Kalp Ölümü Açısından Risk Belirleme

24 Nisan 2010 Cumartesi 14:00-16:00

SALON-III

Elektrokardiyografi Kursu

24 Nisan 2010 Cumartesi 16:30-18:15

SALON-III

Aritmiler Ve İleti Bozuklukları

24 Nisan 2010 Cumartesi 09:00-12:00

SALON-IV

İskemi, Zedelenme, Enfarktüs

24 Nisan 2010 Cumartesi 13:00-14:00

SALON-IV

ACC’DEN SECiLMiŞ KONULAR

25 Nisan 2010 Pazar 09:00-11:15

SALON-I

Girişimsel Kardiyolojide Güncelleme

25 Nisan 2010 Pazar 09:00-11:15

SALON-II

Temel Elektrofizyolojı Kursu

25 Nisan 2010 Pazar 09:00-10:30

SALON-III