15. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Sunu Slaytları

Tartışmalı Konularda Ulusal Birliktelik

12 Haziran 2008 Perşembe 14:00-15:05

Salon 1

Akut Koroner Sendrom Tedavisinde Yenilikler

12 Haziran 2008 Perşembe 15:05-16:00

Salon 1

Olgu Sunumları

12 Haziran 2008 Perşembe 16:20-17:20

Salon 1

Kurslar

13 Haziran 2008 Cuma 09:00-11:00


İlaç Salınımlı Stent Dünyasında Yardımcı İlaç Tedavisi

13 Haziran 2008 Cuma 08:00-08:50

Salon 1

İlaç Salınımlı Stent Dünyası

13 Haziran 2008 Cuma 09:30-10:15

Salon 1

Canlı Yayın

13 Haziran 2008 Cuma 11:30-13:00

Salon 1

Uydu Sempozyumu

13 Haziran 2008 Cuma 13:15-14:00

Salon 1

Sol Ana Koroner Lezyonlarında Stent Uygulanmalıdır

13 Haziran 2008 Cuma 14:00-14:45

Salon 1

Çok Damar Koroner Arter Hastalıklarında

13 Haziran 2008 Cuma 14:45-15:30

Salon 1

Kararlı Angina Pektoris Hastalarında

13 Haziran 2008 Cuma 15:30-16:10

Salon 1

Sağ Kalp, Unutulan Kalp

13 Haziran 2008 Cuma 16:30-17:30

Salon 1

Koroner Dışı Perkütan Girişimler

13 Haziran 2008 Cuma 08:30-09:30

Salon 2

Stent Trombozu

13 Haziran 2008 Cuma 09:30-10:15

Salon 2

Stent Restenozu

13 Haziran 2008 Cuma 10:15-11:15

Salon 2

Kardiyak Hemodinami

13 Haziran 2008 Cuma 14:15-15:15

Salon 2

Bifurkasyon Lezyonu; Ne Değişti ?

13 Haziran 2008 Cuma 15:15-16:15

Salon 2

Koroner Dışı Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi

14 Haziran 2008 Cumartesi 08:00-08:50

Salon 1

Koroner Trombüse Yaklaşım

14 Haziran 2008 Cumartesi 09:30-10:15

Salon 1

Canlı Yayın

14 Haziran 2008 Cumartesi 11:30-13:00

Salon 1

Uydu Sempozyumu

14 Haziran 2008 Cumartesi 13:00-13:45

Salon 1

14 Haziran 2008 Cumartesi 13:45-14:30

Salon 1

14 Haziran 2008 Cumartesi 16:00-16:45

Salon 1

Kapak Hastalıklarının Perkütan Tedavisi

14 Haziran 2008 Cumartesi 17:00-17:40

Salon 1

Kardiyoloji'de Güncel Sorular

14 Haziran 2008 Cumartesi 17:40-18:30

Salon 1

Kardiyak Farmakoterapi

14 Haziran 2008 Cumartesi 08:30-09:30

Salon 2

Perkütan Koroner Girişim Yapılmış Hastalarda Hasta Temelli Yaklaşım

14 Haziran 2008 Cumartesi 09:30-11:00

Salon 2

Hemşirelik Çalışma Grubu Oturumu

14 Haziran 2008 Cumartesi 13:30-14:30

Salon 2